IPS Varsanufie

 • Educația, împărtășirea valorilor spirituale și culturale în căutarea adevăratului sens al vieții

  Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la începutul anului școlar 2022-2023.

  2 Septembrie 2022
 • Binecuvântare Arhierească pentru credincioșii Parohiei Stupărei

  „Sfântul Ioan Botezătorul ne încredințează de faptul că fără mărturisire şi pocăinţă nimeni nu poate primi cuvintele dumnezeieşti și, cu atât mai mult, nu este vrednic să-L primească pe Mântuitorul Hristos”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Parohia Stupărei din Protoieria Râmnicu-Vâlcea, unde a binecuvântat cu agheasmă noul lăcaș de cult.

  29 August 2022
 • „Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este icoana slavei la care este chemată întreaga umanitate”

   „Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a fost luată la ceruri, unde este părtașă slavei Fiului și Dumnezeului ei, unind în felul acesta cele de sus cu cele de jos și revărsând de acolo har îmbelșugat celor ce o cinstesc”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la hramul Mănăstirii Vârful lui Roman.

  15 August 2022
 • Binecuvântare Arhierească la Mănăstirea Frăsinei

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, 14 august, la Mănăstirea Frăsinei, unde a accentuat în cuvântul de învățătură că „purtarea de grijă a lui Dumnezeu are ca temei înţelepciunea şi iubirea Lui şi, de aceea, toţi trebuie să-şi păstreze nădejdea în Dumnezeu chiar în mijlocul necazurilor”.

  14 August 2022
 • Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Hodighitria” de la Mănăstirea Vârful lui Roman a fost cinstită prin Priveghere și Liturghie Arhierească

   „Cea plină de har” (Luca I, 28) este izvor nesecat de milostivire pentru toți cei care se închină înaintea icoanei sale cu evlavie, și pe care îi unește în iubirea și comuniunea Fiului Său, mijlocind împărtășirea darurilor dumnezeiești”, a fost cuvântul așezat de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în inimile preoților, monahilor și credincioșilor care au participat la slujba de priveghere și la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului – Vârful lui Roman în noapte de duminică, 7 august, și primele ore ale zilei de luni, 8 august.

  8 August 2022
 • „Mântuitorul Hristos ne cheamă să ne împărtășim din Pâinea vieții veșnice”

  „Dumnezeieștile cuvinte ale Mântuitorului Hristos au devenit desfătare mai presus de toate bunătățile pentru cei care L-au urmat și, încredințați că o astfel de învăţătură se datora harului dumnezeiesc, și-au ostoit mai întâi foamea cea duhovnicească, lepădând întru totul grija cea lumească”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură pe care l-a împărtășit preoților și credincioșilor de la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu-Vâlcea, duminică, 7 august.

  7 August 2022
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a participat la hramul Mănăstirii Lainici

  La Praznicul Schimbării la Față a Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a participat la hramul Mănăstirii Lainici.

  6 August 2022
 • „Viața monahală, așa cum a trăit-o Sfântul Ioan Iacob, era un mod de anticipare a Vieții veșnice”

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit vineri, 5 august, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob - Țara Loviștei, care și-a cinstit sfântul ocrotitor. Hramul mănăstirii a fost o sărbătoarea a comuniunii de rugăciune și trăire în Domnul pentru stareții mănăstirilor vâlcene, pentru preoții din Protoieria Călimănești și pentru pelerinii veniți de departe.

  5 August 2022
 • Priveghere și Liturghie Arhierească la Sărbătoarea Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Antifonitria” de la Mănăstirea Cornet

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit în seara zilei de duminică, 31 iulie, slujba Privegherii, continuată cu Sfânta Liturghie în noaptea de 1 august, la Mănăstirea Cornet, unde a fost cinstită Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Antifonitria”.

  1 August 2022
 • „Mântuitorul Hristos, Lumina cea adevărată, a oferit tămăduirea ochilor trupești și a deschis inimile celor care L-au mărturisit prin credința lor”

  „Cei doi orbi au cerut lumina ochilor trupești de la Cel Care era Lumina cea adevărată (Ioan I, 7-9). Prin credință, „temelia celor nădăjduite“ (Evrei XI, 1), cei doi orbi și-au deschis sufletele către comuniunea cu Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 31 iulie, la Mănăstirea Blănoiu, unde a sfințit pictura Paraclisului cu hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei.

  31 Iulie 2022
 • „Prin viața sa aleasă, Sfântul Pantelimon s-a umplut de iubirea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt și a dobândit comoara evlaviei și virtuțile evanghelice”

  „Sfântul Pantelimon a ales calea sfințeniei și s-a făcut părtaș darurilor celor alese ale Părintelui Ceresc, oferind nu doar leacuri pentru dobândirea sănătății trupești, ci și mărturia credinței în Tămăduitorul Cel Sfânt și Dumnezeiesc, astfel încât a devenit moștenitor al bunătăților veșnice”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la hramul Mănăstirii „Sfântul Mucenic Pantelimon” din Drăgășani.

  27 Iulie 2022
 • „Chipul dumnezeiesc al persoanei se dezvăluie şi se actualizează în comuniune”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie cu prilejul sfințirii paraclisului Mănăstirii Arnota

  „Chipul dumnezeiesc al persoanei se dezvăluie şi se actualizează în comuniunea înfăptuită în Biserică. Chipurile sfinților descoperă transfigurarea acestora  prin participare la lumina necreată şi neapusă din Împărăţia cerurilor și prilejuiesc o privire duhovnicească în cerul nou și pământul nou”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 24 iulie, la finalul slujbei de sfințire a Paraclisului Mănăstirii Arnota, închinat „Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul” și „Sfântului Gherasim de la Iordan”.

  24 Iulie 2022

Pagini