Eşti aici

„Cel ce a înmulțit pâinile era Pâinea care S-a coborât din cer și Care dă viață lumii”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

30 Iulie 2023 / Viața Eparhiei

„Cel care a flămânzit (Matei IV, 2; XXI, 18) și a însetat (Ioan IV, 7; XIX, 28) pentru noi, Mântuitorul Hristos a binecuvântat cele cinci pâini și cei doi pești și a săturat peste cinci mii de persoane, încât au rămas 12 coșuri de fărâmituri, încredințându-ne că „Domnul nu lasă să piară de foame sufletul celui drept” (Pilde X, 3)”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Drăgășani.

Alături de Chiriarhul Râmnicului au participat la Sfânta Liturghie stareții mănăstirilor și preoți din Protoieria Drăgășani.

În cuvântul de învățătură împărtășit celor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a reliefat că „Cel ce a înmulțit pâinile era Pâinea care S-a coborât din cer și Care dă viață lumii. „Însă – arăta Părintele Dumitru Stăniloae - nu putem ajunge la Pâinea spre ființarea veșnică, dacă nu avem pâinea spre ființarea de pe pământ”. Hrana pe care o oferă Dumnezeu este un lucru necesar vieții noastre de toate zilele, un lucru fără de care omul nu poate exista, însă Domnul nu a lăsat nici sufletele să flămânzească.

Mântuitorul, binecuvântând cele cinci pâini și doi pești, a arătat tuturor că hrana ne așază în comuniune cu Dumnezeu și cu semenii, atunci când este împărțită cu ceilalți, însă ne și îndepărtează de Dumnezeu, atunci când este folosită în mod egoist, pătimaș. Mulțumind și binecuvântând pe Dumnezeu, oamenii trebuie să se hrănească nu gândind doar la cele trupești, ci și la viața veșnică. Despre această hrană a Împărăției cerești a vorbit Domnul Iisus Hristos încă de la începutul propovăduirii, zicând: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei IV, 4).

De aceea, Sfântul Nicolae Velimirovici face următorul îndemn: „Hrăniți sufletele voastre nepieritoare cu pâinea nepieritoare, care este Însuși Hristos Dumnezeu!”. Cuvântarea despre Pâinea vieții, identificată cu Trupul și Sângele Domnului, Care se primește în Sfânta Liturghie, a fost rostită de Domnul Iisus Hristos după ce a înmulțit pâinile și peștii, săturând cu ele o mulțime de oameni flămânzi. Mântuitorul Hristos a rostit o întreagă cuvântare despre Pâinea vieții, zicând: „Mă căutaţi, nu pentru că aţi văzut minuni, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat. Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului” (Ioan VI, 26-27). Amintind de mana cu care Dumnezeu i-a hrănit în pustie pe strămoșii lor, le-a spus: „Nu Moise v-a dat pâinea cea din cer; ci Tatăl Meu vă dă din cer pâinea cea adevărată. Căci pâinea lui Dumnezeu este cea care se coboară din cer şi care dă viaţă lumii” (Ioan VI, 32-33). Apoi, când aceia I-au cerut pâinea cerească, le-a zis: „Eu sunt pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce va crede în Mine nu va înseta niciodată” (Ioan VI, 35). La auzul acestor cuvinte, iudeii au început să murmure împotriva Lui, dar Domnul a continuat: „Cel ce crede în Mine are viaţă veşnică. Eu sunt pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au murit. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu moare. Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci” (Ioan VI, 47-51).

De aceea, când ne rugăm, zicând: Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi!, să ne așteptăm să primim voia lui Dumnezeu și purtarea Lui de grijă”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: