Eşti aici

Cuvinte tămăduitoare

 • Precum focul cel pământesc preface lutul cel moale în vas vârtos, aşa şi focul Duhului Sfânt, când cuprinde un suflet, îl face mai tare decât fierul, aşa că păcatul nu-l mai poate strica. 

 • Copilul meu, zi și noapte să-ți amintești de cel care-ți vorbește Cuvântul lui Dumnezeu și să-l cinstești ca pe Domnul!

 • Cel blând pentru Dumnezeu este mai înțelept decât înțelepții și cel smerit cu inima e mai puternic decât cei puternici, căci poartă jugul lui Hristos.

 • Nu socoti drept lucru mare faptul că pari mai bun decât cei răi, ci întristează-te pentru că te întrec cei mai buni.

 • Dumnezeu odihnește în inimile celor blânzi, iar sufletul tulburat este scaun pentru diavoli.

 • Acela care nu împlinește poruncile lui Hristos să nu socotească că nu s-a lepădat de El.
  Fiindcă orice călcare de poruncă, orice neascultare, este o lepădare de Hristos.

 • Ascultarea cea adevărată este răsplătită cu ascultare.
  Căci dacă cineva Îl ascultă pe Dumnezeu, și Dumnezeu îl ascultă pe el.

 • Cei ce nu au povățuitor cad ca funzele.
  Mântuirea vine acolo unde se păzesc poruncile și se ascultă sfaturile.

 • Nu mă pot realiza în iubire, dacă nu există în fața mea un Tu care mă face responsabil.

 • Când vezi vreun gând că-ţi făgăduieşte slavă omenească, să ştii sigur că-ţi pregăteşte ruşine.

 • Să-l socoteşti pe aproapele tău mai bun decât tine, să-i ceri sfat în loc să-i dai tu, iar lipsurile lui să i le completezi cu dragostea ta. Fă aceasta şi te mântuieşti.