Eşti aici

Viața Eparhiei

 • „Sfântul Apostol Andrei a împărtăşit poporului român lumina cunoaşterii lui Dumnezeu, lumina credinţei şi lumina faptelor bune”

  „Sfântul Apostol Andrei s-a dăruit întru totul misiunii pentru care a fost găsit vrednic de Mântuitorul Hristos”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în ziua prăznuirii Apostolului românilor.

  30 Noiembrie 2021
 • „Harul lui Dumnezeu se păstrează prin lucrarea poruncilor, iar faptele poruncilor sunt temelia împărtășirii iubirii lui Dumnezeu”

  „În convorbirea cu dregătorul bogat, Mântuitorul Hristos ne încredințează că, dacă cineva dorește să se sălăşluiască întru slava vieții veșnice, trebuie să se supună celor rânduite în Sfânta Scriptură şi să urmeze, după putere, Fiului lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 28 noiembrie, în cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor la Altarul de Vară al Catedralei Arhiepiscopale.

  28 Noiembrie 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Viaţa aspră, postul, ostenelile sihăstreşti şi rugăciunea continuă au lucrat minunat asupra Sfântului Antonie”

  „Nevoința pustnicească a Sfântului Antonie se aseamănă cu cea a sfinților din vechime, cu a Sfântului Antonie cel Mare, din pustiul Egiptului, sau cu cea a Sfântului Ioan Gură de Aur, căci nu dormea niciodată pe pat, ci rezemat puţin. Viaţa aspră, postul, ostenelile sihăstreşti şi rugăciunea continuă au lucrat minunat asupra sa”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Antonie de la Iezer.

  23 Noiembrie 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Maica Domnului a intrat în templu spre a deveni chivot sfințit, templul Cuvântului”

  „În Sfânta Sfintelor a intrat cea care și-a închinat întreaga viață lui Dumnezeu, în feciorelnică bucurie şi veselie, plămada „care dospește toată frământătura” (Galateni V, 9)”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la hramul Mănăstirii Turnu.

  21 Noiembrie 2021
 • „Prin rugăciune, Sfântul Grigorie Decapolitul a cunoscut sporirea tuturor puterilor lăuntrice, iubirea și mila față de întreaga făptură”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la sărbătoarea Mănăstirii Bistrița

  „Sfântul Grigorie Decapolitul amintește, necontenit, celor care vor să se închine lui Dumnezeu cu vrednicie, cuvântul psalmistului: „Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu!” (Psalmul XLV, 10). Nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu decât dacă ne oprim din orice alergătură lumească și ne dăruim pentru un timp unei singure lucrări, închinării lui Dumnezeu”, le-a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, preoților, monahilor și pelerinilor care au participat la sărbătoarea Sfântului Grigorie Decapolitul la Mănăstirea Bistrița.

  20 Noiembrie 2021
 • „Prin însăși prezența lor, îngerii prezintă un aspect al slavei lui Dumnezeu”, a spus Chiriarhul Râmnicului la hramul Mănăstirii Arnota

  „Prin însăși prezența lor, îngerii prezintă un aspect al slavei lui Dumnezeu (Facerea XXVIII, 12-17, serafimii din Isaia VI, heruvimii din Sfânta Sfintelor)”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite la Mănăstirea Arnota în ziua prăznuirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

  8 Noiembrie 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Credinţa devine călăuzitoare în înțelegerea lucrării lui Dumnezeu”

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit  Sfânta Liturghie duminică, 7 noiembrie, la Altarul de Vară al Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.

  7 Noiembrie 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Prin milostenie, omul devine chip al bunătății și al sfințeniei”

  „Comuniunea de iubire a dreptului Lazăr cu „Părintele Avraam” ne încredințează, de fapt, că omul poate fi apropiat de Dumnezeu dacă mai înainte a fost apropiat de semenii lui. Smerenia, răbdarea, rugăciunea și celelalte virtuți sunt cele care l-au ajutat pe Lazăr să facă primii paşi pe calea mântuirii. Statornicia în credința că Dumnezeu va răsplăti osteneala sa l-a călăuzit mai departe, până a ajuns în împărăţia lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite la Altarul de Vară al Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.

  31 Octombrie 2021
 • Dezvelirea și sfințirea plăcii comemorative pentru omagierea domnitorului Mihai Viteazul la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a  săvârșit  joi, 14 octombrie, Sfânta Liturghie la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Râmnicu-Vâlcea, dar și slujba de sfințire a plăcii comemorative cu efigia domnitorului Mihai Viteazul, așezată la împlinirea a 420 ani de la mutarea la cele veșnice a domnitorului care a împlinit, pentru prima dată, visul de unire al românilor.

  15 Octombrie 2021
 • Împlinirea a 20 de ani de când Mântuitorul Hristos l-a chemat la înalta treaptă a arhieriei pe Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a aniversat în ziua de 30 septembrie împlinirea a 20 de ani de când Mântuitorul Hristos, Arhiereul cel veșnic, l-a chemat la înalta treaptă a arhieriei, învrednicindu-l de acest mare și dumnezeiesc dar.

  30 Septembrie 2021
 • „Chipul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul iradia credința, blândețea, erudiția și dragostea față de oameni ”

  „Deși străin de neam, Sfântul Antim Ivireanul s-a înrudit duhovnicește cu românii prin credința dreptmăritoare pe care a mărturisit-o cu prețul propriei sale vieți, dar și prin virtutea filoxeniei, iubirea de străini, manifestată reciproc între el și credincioșii pe care i-a păstorit cu multă grijă părintească”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la hramul Mănăstirii Antim din municipiul Râmnicu-Vâlcea. 

  27 Septembrie 2021
 • „Sfântul Neagoe Basarab a fost un cărturar luminat de Duhul Sfânt care a căutat liniștea rugăciunii”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la hramul Mănăstirii Ostrov

  „Iubitor de cultură, cunoscător al Sfintei Scripturi și al scrierilor Sfinților Părinți, Sfântul Neagoe Basarab este cinstit în ceata binecredincioșilor voievozi români, ctitori de lăcașuri sfinte, apărători și binefăcători ai Ortodoxiei”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 26 septembrie, la hramul Mănăstirii Ostrov.

  26 Septembrie 2021

Pagini