Eşti aici

Viața Eparhiei

 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Mulțumirea se transformă în capacitatea persoanei de a se deschide spre comuniunea liberă cu Mântuitorul Hristos”

  „Mulțumirea este starea sufletească a omului care recunoaște bogăția darurilor împărtășite de Dumnezeu, nesfârșita Sa purtare de grijă dar, mai cu seamă, posibilitatea ca omul să poată participa, prin îndumnezeirea sa, la viaţa divină, să se împărtăşească cu Dumnezeu”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 17 ianuarie. Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul Arhiepiscopal Sfântul Grigorie Teologul.

   

  17 Ianuarie 2021
 • „Să ne aducem ofrandă Părintelui Ceresc prin faptele pocăinţei”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

  „Fără pocăinţă, nimeni nu este vrednic nici măcar de primirea cuvintelor dumnezeieşti, cu atât mai mult nu este vrednic să-L primească pe Mântuitorul Hristos”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 10 ianuarie, la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae  din Râmnicu-Vâlcea.

  10 Ianuarie 2021
 • Binecuvântare arhierească la începutul noului an în Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea

  În prima zi a noului an, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-Vâlcea.

  1 Ianuarie 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Născându-Se în mica peștera din Betleem, Mântuitorul Hristos ne cheamă pe fiecare în parte să ne asemănăm Lui întru smerenie”

  „Sărbătoarea care ne stă înainte se cere prăznuită într-un mod unic, precum tot unic este Cel pe care Îl prăznuim; se cere prăznuită așa cum Își dorește Dumnezeu, iar nu așa cum își dorește lumea”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Sărbătoarea Nașterii Domnului. Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-Vâlcea. 

  25 Decembrie 2020
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Înomenirea Fiului lui Dumnezeu este temelia îndumnezeirii omului”

  „În această perioadă de pregătire pentru Nașterea Mântuitorului Hristos virtutea se câştigă mai uşor, faptele bune se împlinesc fără multă greutate, iar păcatul poate fi lesne evitat”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la finalul Sfintei Liturghii de la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae  din Râmnicu-Vâlcea.

  20 Decembrie 2020
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Omul este chemat la comuniunea cu Dumnezeu”

  „Invitațiile repetate pe care Dumnezeu le adresează celor poftiți la cină descoperă, de fapt, modalitățile atât de personale și diferite prin care Preamilostivul Dumnezeu dă posibilitatea omului de a se îndumnezei, o lucrare care se împlinește, desigur, prin răspunsul corespunzător al omului”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 13 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea.

  13 Decembrie 2020
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sfântul Ierarh Nicolae ne încredințează că dragostea de semeni creşte din obişnuinţa dragostei faţă de Dumnezeu”

  „Sfântul Ierarh Nicolae este chip al bunătății pentru că a înțeles că dragostea este deschiderea inimii în mod nelimitat pentru ceilalți în Hristos, a jertfei de sine pentru ceilalți”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la hramul Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.

  6 Decembrie 2020
 • „Sfântul Cuvios Antonie ne încredințează că adevărata cunoaştere constă în unirea minţii cu Dumnezeu în rugăciune”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Mănăstirea Iezer

  „Prin îndelungi privegheri, prin viața ascetică și asprele sale nevoințe, Sfântul Cuvios Antonie ne încredințează că adevărata cunoaştere constă în unirea minţii cu Dumnezeu în rugăciune, printr-un efort ascetic continuu de despătimire şi rugăciune neîncetată”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Sărbătoarea Cuvios Antonie de la Iezer.

  23 Noiembrie 2020
 • „Sfântul Grigorie Decapolitul s-a făcut sfeșnic viu, arătând lumii credința cea adevărată”, a spus Chiriarhul Râmnicului

  La sărbătoarea Sfântului Grigorie Decapolitul, ocrotitorul Mănăstirii Bistrița, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a săvârșit Sfânta Liturghie în lavra ctitorită de Boierii Craiovești la sfârșitul secolului al XV-lea.

  20 Noiembrie 2020
 • „Sfântul Ierarh Nectarie ne-a împărtășit bucuria cunoaşterii lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

  La sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.

  9 Noiembrie 2020
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Păcatul aduce cu sine o învârtoşare a inimii, întunecă mintea şi perverteşte voinţa, iar toate acestea provoacă o închidere egoistă în sine a omului”

  „Fiecare credincios este chemat, personal, să se facă părtaș de darurile împărtășite din nesfârșita milostivire a lui Dumnezeu, dar, în același timp, să-și manifeste recunoștința ca act al iubirii sale jertfelnice care trebuie să fie după chipul iubirii Lui faţă de noi, să fie numaidecât o iubire faţă de semeni”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite duminică, 1 noiembrie, la Parohia Tomșani din Protopopiatul Horezu.

  1 Noiembrie 2020
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ne încredințează că sfinţenia este taina luminoasă a prezenţei lui Dumnezeu, care transfigurează omul curățit de patimi”

  „Dumnezeu săvârşeşte minuni, spre a confirma sfinţenia de care s-au împărtăşit în viaţa lor pământească sfinții. Cu cât membrii Bisericii sunt mai uniţi cu Mântuitorul Hristos, cu atât ei se împărtăşesc tot mai mult de sfinţenia Lui”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la Parohia Mădulari din Protopopiatul Drăgășani.

  26 Octombrie 2020

Pagini