Eşti aici

Viața Eparhiei

 • „Sfântul Apostol Toma ne-a încredințat că unitatea firilor dumnezeiască și omenească în unicul Ipostas veșnic al Cuvântului lui Dumnezeu a facut posibilă Învierea”, a spus Chiriarhul Râmnicului la sfințirea Mănăstirii Fârtățești

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit duminică, 9 mai, Slujba de târnosire (sfințire) a bisericii cu hramurile Izvorul Tămăduirii, Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari și Sfântul Prooroc Ilie, precum și a altarului de vară închinat Sfântului Ioan Evanghelistul, de la Mănăstirea Fârtățești.

  9 Mai 2021
 • „Încredințați de Învierea Domnului, Apostolii au mers pe calea deschisă de Cel Care prin Jertfa Sa ne-a dăruit nouă tuturor biruința Învierii Sale”, a spus Chiriarhul Râmnicului

  „Puterea cea mare a lui Dumnezeu, care ne izvorăște și nouă tuturor din Persoana Fiului Său întrupat, aceasta este: iubirea față de tot omul, iubire care nu cade nici suferind moartea cea mai nedreaptă de dragul altora, precum Însuși spune: „Să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu”, căci „mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi” (Ioan XV, 12-13)”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la slujba vecerniei din prima zi de Paști.

  2 Mai 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „ Prin Învierea Domnului, ni se deschide un nou plan de existență, superior păcatului și morții”

  „Pătimirile, Răstignirea și Învierea Domnului ne învață că nimeni nu poate învia cu adevărat dacă mai întâi nu s-a jertfit pe sine în focul iubirii pentru toți semenii săi”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la slujba Învierii Domnului, săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea. 

  2 Mai 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „La Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, glasurile lipsite de răutate ale copiilor și ale oamenilor din popor mărturisesc dumnezeirea Sa”

  „Apropiindu-ne de pomenirea Patimilor celor mântuitoare ale Domnului nostru Iisus Hristos şi de slăvitul Praznic al Învierii Domnului, Biserica a așezat înaintea ochilor noștri duhovnicești mărturisirea dumnezeirii Sale prin glasurile lipsite de răutate ale copiilor și ale oamenilor din popor care, întâmpinându-L pe Mântuitorul, aclamă: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!”,  a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor care au participat la Sfânta Liturghie și la pelerinajul organizat la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului.

  25 Aprilie 2021
 • Chiriarhul Râmnicului: „Mucenicia Sfântului Gheorghe a fost un act de mărturisire a credinței în Hristos Domnul și a nădejdii în viața cea veșnică”

  „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a ales calea nemurii, lăsând deoparte onorurile pe care i le putea oferi împăratul păgân, pentru a se așeza în slava Preasfintei Treimi”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului,  vineri, 23 aprilie, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.

  23 Aprilie 2021
 • „Prin pocăinţă şi împărtăşirea cu Trupul îndumnezeit al lui Hristos, omul este cu totul transformat”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

  „Pocăinţa este condiţia principală pentru ca cineva să poată primi în sine Cuvântul lui Dumnezeu care poate să mântuiască sufletele noastre”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 18 aprilie, la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob - Țara Loviștei.

  18 Aprilie 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sfântul Ierarh Calinic a descoperit frumusețea omului năzuitor spre Dumnezeu”

  „Monah cu vocaţie deosebită, crescut în duhul călugăresc al stareţilor sfinți, Paisie Velicicovschi şi Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, Sfântul Calinic, atât în perioada stăreției sale la Cernica, cât și ca şi episcop de Râmnic s-a dovedit a fi un rugător neobosit”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 11 aprilie, cu prilejul sărbătoririi Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, ctitorul și ocrotitorul Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.
  Cu acest prilej, Chiriarhul Râmnicului a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale pe care Sfântul Ierarh Calinic a ctitorit-o între anii 1852-1867, după ce catedrala veche fusese mistuită de incendiul ce a cuprins municipiul Râmnicu-Vâlcea în primăvara anului 1847.

  11 Aprilie 2021
 • Slujbă de parastas pentru Arhiepiscopul Gherasim Cristea, păstorul sufletesc care a răspândit lumina credinței prin cuvinte înțelepte și lucrări sfinte

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit sâmbătă, 10 aprilie, Sfânta Liturghie la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea, la finalul căreia a oficiat Slujba de parastas pentru Arhiepiscopul Gherasim Cristea, de la a cărui mutare în Împărăția Cerurilor s-au împlinit 7 ani.

  Alături de Înaltpreasfinția Sa au fost prezente autorități locale, preoți din cele patru protoierii ale Arhiepiscopiei Râmnicului, stareți, starețe, membri ai familiei și numeroși credincioși care au purtat în mâini tablouri cu chipul Arhiepiscopului Gherasim.

  10 Aprilie 2021
 • „Jertfa unică a Mântuitorului constituie suprema dovadă a iubirii divine”, a subliniat Chiriarhul Râmnicului în Duminica Sfintei Cruci

  „Îl chemăm pe Dumnezeu în rugăciunile noastre fără încetare, pentru a fi fără încetare cu El”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Duminica Sfintei Cruci, la Mănăstirea Hurezi.

  4 Aprilie 2021
 • Fratele Traian Avrinte, ctitor harnic și misionar întru totul dedicat slujirii lui Dumnezeu

  Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la înmormântarea fratelui Traian Avrinte, unul dintre ctitorii Mănăstirii Sfântul Nectarie - Vlădești.

  3 Aprilie 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Teologia Sfântului Grigorie Palama este o teologie trăită”

  „Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) a fost, cu siguranţă, nu doar cel mai reprezentativ teolog al Bisericii Ortodoxe din secolul al XIV-lea, ci, mai ales, cel care a reuşit să sintetizeze în chip exemplar moştenirea duhovnicească lăsată de Părinţii Bisericii”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură rostit în cea de-a doua duminică din Postul Mare. Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.

  28 Martie 2021
 • „Maica Domnului este pârga de bucurie a oamenilor întru Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la hramul Paraclisului Arhiepiscopal „Buna Vestire”

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Bunei Vestiri la Paraclisul Arhiepiscopal din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a sfințit icoanele împărătești de pe catapeteasma bisericii, care au fost restaurate, precum și altarul de vară construit în apropierea lăcașului de cult.

  25 Martie 2021

Pagini