Eşti aici

Viața Eparhiei

 • „Dumnezeu îl vindecă pe slăbănogul de la Vitezda și de paralizia păcatului, nu doar de cea trupească”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Mănăstirea „Sfântul Ioan Iacob”

  „Slăbănogul de la Vitezda este un model de asumare a suferinței. Cei treizeci și opt de ani pe care acela i-a petrecut în suferință reprezintă un timp al rugăciunii și al smereniei, un timp al apropierii de Dumnezeu, printr-o credință puternică și o nădejde nezdruncinată care i-au devenit, de altfel, izvorul nesecat de răbdare, asemănându-se oarecând dreptului Iov”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 26 mai, la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob - Țara Loviștei.

  26 Mai 2024
 • „Sfințenia este chemarea înaltă care arată desăvârșirea și înțelesul a toată virtutea”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la hramul Catedralei Arhiepiscopale

  Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Ocrititorul Eparhiei Râmnicului, a fost sărbătorit în chip deosebit la Catedrala Arhiepiscopală, duminică, 19 mai. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, și cu Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

  19 Mai 2024
 • „Bucuria Învierii se prelungește în nădejdea că și noi vom învia întru viața veșnică”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” din Drăgășani

  „Bucuria Învierii lui Hristos a fost mărturisită de către Femeile Mironosiţe şi de către Sfinţii Apostoli și s-a sălășluit în inimile tuturor acelora care au crezut în dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, pentru că, ne încredințează Sfântul Apostol Pavel: „dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră” (I Corinteni XV, 14). Trupul lui Hristos cel Înviat, care are înlăuntrul Său izvorul luminii, strălucind, Îl luminează duhovnicește pe cel ce crede în El”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” din Drăgășani.

  7 Mai 2024
 • Vecernia Învierii la Catedrala Arhiepiscopală

  „După ce a înviat, Mântuitorul Hristos S-a arătat ucenicilor spunându-le: „Pace vouă!”, fapt ce descoperă necesitatea întâlnirii în comuniune de iubire a omului cu Dumnezeu. Pacea este un dar al lui Hristos Înviat (Efeseni II, 17), menit spre a se sălășlui în inimi (Coloseni III, 15), după îndemnul Sfântului Apostol Pavel”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Vecernia Învierii numită și Învierea a doua.

  5 Mai 2024
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Învierea Domnului este o revărsare de lumină și de viață, este înnoirea firii omenești și mărturia Tainei celei din veac”

  „Învierea Mântuitorului Hristos descoperă iubirea nemărginită a lui Dumnezeu față de întreaga umanitate, căci „în ce chip miluieşte tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El” (Psalmul CII, 13), iar dragostea lui Dumnezeu a devenit temelia unirii noastre cu El”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la slujba Învierii Domnului de la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea.

  5 Mai 2024
 • „Fiul lui Dumnezeu, pătimind pentru noi, a mântuit lumea ca un milostiv”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Denia celor 12 Evanghelii

  „Așezăm înaintea ochilor noștri sufletești Sfintele şi Mântuitoarele Pătimiri ale Domnului şi Mântuitorului nostru Hristos. Relatarea Sfintelor Pătimiri, aşa cum ni le prezintă Evangheliile în capitolele lor finale (patru de la Matei, două de la Marcu, una de la Luca, cinci de la Ioan), descoperă taina înnoirii și a îndumnezeirii noastre”, a Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în Joia Sfintelor Pătimiri la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea.

  2 Mai 2024
 • „Fiul lui Dumnezeu, Cel Care era purtat de heruvimi, S-a așezat pe mânzul asinei pentru a noastră mântuire și, ca un Împărat blând și smerit, a intrat în Ierusalim”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în Duminica Floriilor

  „Fiul lui Dumnezeu, Cel Care era purtat de heruvimi, pentru a noastră mântuire, S-a așezat pe mânzul asinei și, ca un Împărat blând și smerit, a intrat în Ierusalim, împlinind cele spuse de proorocul Zaharia (IX, 9): „Nu te teme fiica Sionului, iată Împăratul tău vine către tine șezând pe asin”.  În felul acesta descoperea calea către patima cea de voie și adânca dragoste dumnezeiască”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Duminica Floriilor la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea.

  28 Aprilie 2024
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Mântuitorul Hristos a intrat în Ierusalim pentru a Se sălășlui, ca Domn al slavei, în inimile celor smeriți, pe care îi cheamă la comuniunea vieții veșnice”

  „Săvârşind cele de suflet folositoare, aducem la acest Slăvit Praznic stâlpări de dumnezeiești fapte şi cu taină Îl primim în sufletele noastre pe Mântuitorul Hristos, Care, având cerul de tron, S-a urcat pe mânzul asinei, pentru a ne izbăvi de stricăciunea păcatului și spre a deveni chezăşia învierii şi mântuirii noastre”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul împărătșit preoților, monahilor și monahiilor care au participat, sâmbătă, 27 aprilie, la Pelerinajul de Florii desfășurat în municipiul Râmnicu-Vâlcea.

  27 Aprilie 2024
 • „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și-a acoperit virtuțile cu haina smereniei și ne-a descoperit faptul că orice bine primit în viață rămâne cu adevărat bun doar atunci când îi orientează pe oameni spre Dumnezeu”

  „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prin iubirea și jertfelnicia vieții sale, a dat mărturie că în toate Îl vede și se bucură de Acela Care este infinit mai presus de toate”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la hramul bisericii din centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea.

  23 Aprilie 2024
 • "Pocăința, ca îndepărtare de păcat și apropiere de Dumnezeu, oferă puterea de a înţelege taina credinţei"

  "La acest popas duhovnicesc al Postului Mare, perioadă pe care o privim drept maica curăţiei, ce învinovăţeşte păcatul şi vestește pocăinţa, purtarea îngerilor şi mântuirea oamenilor, Dumnezeu ne cheamă să alungăm întunericul păcatului și al slavei deșarte prin pocăință. Și nu doar ne cheamă, ci ne oferă, prin Sfintele Taine, arvuna vieții celei veșnice, pentru că, străduindu-ne să ne sfințim viața, harul lui Dumnezeu alungă întunericul necunoştinţei și transformă inima noastră în vistierie a virtuților. Biserica așază înaintea ochilor noștri sufletești modele de pocăință, de smerenie și de răstignire a păcatului în fața iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru a putea purta lupta cu propria voință slăbită de patimi și, lepădând vechea gândire, să dobândim sfințenia, spălând întinăciunea păcatelor cu lacrimi de pocăință", a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci și Sfânta Maria Egipteanca din localitatea Budești.

  21 Aprilie 2024
 • „Așezând în suflet bogăţia harului Duhului Sfânt, rugăciunea cea fără prihană, postul și curăţia, să pășim către Înviere pe calea împărăteasă a virtuților”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

  „Aceia care se disting prin înălțimea virtuților se învrednicesc de slava dumnezeiască”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 14 aprilie, la Parohia Troianu din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

  14 Aprilie 2024
 • „Sfântul Ierarh Calinic a dobândit vederea lui Dumnezeu în lumină, care este mai presus de orice cugetare”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

  „Sfântul Ierarh Calinic s-a îmbrăcat în veșmântul sfințeniei, fiind pătruns de harul, iubirea și lumina dumnezeiască, ca experiență dobândită prin curățire sufletească, creșterea în virtute spre nepătimire și prin rugăciune neîncetată”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în ziua de cinstire a ocrotitorului Eparhiei și ctitorul Catedralei Arhiepiscopale „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

  11 Aprilie 2024

Pagini