Eşti aici

Viața Eparhiei

 • „Timpul pe care Dumnezeu ni-l oferă ca dar, în înșiruirea anilor, trebuie să-l prețuim ca pe un timp al înveșnicirii noastre”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în prima zi a noului an

  „Timpul vieții trebuie să devină o permanentă împreună-lucrare a noastră cu Dumnezeu, încât, cu ajutorul Său dumnezeiesc, fiecare să fie fără pată, drept, cinstitor de Dumnezeu, străin de tot lucrul rău, grăind adevărul, lucrând dreptatea, umblând întru dreptate, strălucind prin neprihănire, împodobit cu nestricăciunea, înfrumuseţat cu înţelepciunea şi cu cuminţenia, cugetând cele de sus, nesocotind cele de jos, luminând prin vieţuirea îngerească”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul împărtășit preoților și credincioșilor în prima zi a anului 2024.

  1 Ianuarie 2024
 • „Călătoria Mântuitorului în Egipt descoperă măreția proniei dumnezeiești și face cunoscută neamurilor nădejdea mântuirii”

  „Nașterea Mântuitorului Hristos în lume este o oglindă a dragostei întrupate. Nădejdea mântuirii este descoperită lumii întregi. Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat ca să ne arate iubirea nemăsurată a Tatălui, deopotrivă cu nesfârșita Sa purtarea de grijă”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în ultima zi a nului 2023 la Biserica „Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian” din cartierul Ostroveni al municipiului Râmnicu-Vâlcea.

  31 Decembrie 2023
 • „Mântuitorul Hristos ne deschide calea spre Împărăția lui Dumnezeu și ne cheamă să Îi urmăm Lui”

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în cea de-a doua zi de Crăciun la Paraclisul Arhiepiscopal „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

  26 Decembrie 2023
 • „Astăzi, omul este părtaș epifaniei lui Dumnezeu și Îl cunoaște pe Dumnezeu Întrupat Care i Se oferă cu iubire dumnezeiască pentru a trăi bucuria comuniunii”, a spus IPS Varsanufie la sfințirea bisericii Paraclisului Arhiepiscopal „Nașterea Domnului”

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit în prima zi de Crăciun slujba de sfințire a Bisericii „Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian” de la Paraclisul Arhiepiscopal „Nașterea Domnului” din cartierul Ostroveni al municipiului Râmnicu-Vâlcea.

  25 Decembrie 2023
 • „Sfântul Ierarh Spiridon a mărturisit că Împărăția lui Dumnezeu este o realitate prezentă, pe care fiecare în parte trebuie să se străduiască să o dobândească”

  „Credința și faptele Sfântului Ierarh Spiridon sunt o mărturie și o predică vie înaintea tuturor neamurilor, iar prin mijlocirile sale, rugăciunile devin izvor de mângâiere”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Biserica „Înălțarea Domnului” din cartierul Ostroveni al municipiului Râmnicu-Vâlcea.

  12 Decembrie 2023
 • „La bunătatea Sfântului Ierarh Nicolae a răspuns bunătatea Mântuitorului Hristos, Cel ce săvârșește minuni negrăite”

  „Privind la chipul plin de bunătate și la minunile Sfântului Ierarh Nicolae, descoperim că în smerenie se odrăslește slava lui Dumnezeu. Se bucură Dumnezeu, când ne vede asemenea Lui, când regăsește în noi virtuțile Sale, când devenim templu și locaș gata să-L primească pe El, Cel din care izvorăște tot binele”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea în ziua prăznuirii ocrotitorului acesteia.

  6 Decembrie 2023
 • „Mântuitorul Hristos a tămăduit nu doar orbirea trupească, ci și pe cea sufletească, în locul căreia s-a sălășluit harul lui Dumnezeu”

  „Întâlnirea cu Mântuitorul Hristos este dătătoare de viață pentru omul care se încredințează voii lui Dumnezeu, strigând: «Miluiește-mă, Fiule al lui David, Fiule al lui Dumnezeu!»”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 3 decembrie, la Parohia Galicea din Protoieria Râmnicu-Vâlcea.

  3 Decembrie 2023
 • „Prin sfințirea vieții noastre putem dobândi viața veșnică”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la sfințirea bisericii Parohiei Mărgineni

  „Voia lui Dumnezeu are în vedere numai binele omului, mântuirea noastră. Dumnezeu vrea ca omul să dobândească viața veșnică. Pentru a ne împărtăși de darurile lui Dumnezeu, trebuie să ne cercetăm viața, să vedem dacă ea este sau nu potrivită cu viețuirea care ne așază în comuniune cu Mântuitorul Hristos. Trebuie să avem și conștiința de a face din întreaga noastră viață un semn văzut al înfierii dumnezeiești, ca nu cumva să trăim potrivnic voii Lui celei sfinte”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la slujba de sfințire a Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” de la Parohia Mărgineni din comuna Valea Mare.

  26 Noiembrie 2023
 • „Darurile pe care Dumnezeu ni le împărtășește trebuie să le folosim spre slava Lui și spre mântuirea sufletelor noastre, dar și spre înfrumusețarea vieții semenilor cu ele”

  „Dragostea lui Dumnezeu este aceeași pentru toți oamenii și nimeni nu este lipsit de aceasta, cum, de altfel, niciun om nu este lipsit de darurile împărtășite de Părintele Ceresc. Bogația darurilor lui Dumnezeu nu poate fi privită doar prin perspectiva bunurilor materiale, exterioare, pentru că suntem chemați să dobândim un adevărat tezaur duhovnicesc, un tezaur al darurilor dumnezeiești”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 19 noiembrie, în cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din municipiul Râmnicu-Vâlcea în prima duminică a Postului Nașterii Domnului.

  19 Noiembrie 2023
 • Biserica închinată Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, de la Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, a primit veșmânt de har

  „Odată cu sfinţirea noii biserici are loc şi sfinţirea sufletelor noastre, întrucât în sufletele curate și sfinte nu sălășluiesc doar darurile cerești, ci Dăruitorul Însuși. În biserică, Hristos Domnul săvârşeşte lucrarea Sa mântuitoare prin Duhul Sfânt și, de aceea, mărturisim că Această casă Tatăl a zidit-o; această casă Fiul a întărit-o; această casă Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o şi a sfinţit sufletele noastre”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la finalul slujbei de târnosire a Bisericii „Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur” de la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” - Olănești.

  13 Noiembrie 2023
 • „Asumarea Crucii martiriului a fost pentru Sfântul Mina semnul dragostei pentru Dumnezeu, al credinței mărturisitoare, dar şi al nădejdii depline în Înviere”

  „Dorinţa de a dobândi viața veșnică şi unirea după har cu Dumnezeu era aceea care-l întărea duhovnicește pe Sfântul Mina în luptele muceniceşti”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în ziua prăznuirii ocrotitorului Paraclisului Arhiepiscopal „Toți Sfinții” din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

  11 Noiembrie 2023
 • Priveghere arhierească pentru Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina la Catedrala Arhiepiscopală

  În seara zilei de 8 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit slujba de priveghere pentru Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, în Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea unde se află racla cu părticele din moaștele sfântului tămăduitor de boli incurabile.

  9 Noiembrie 2023

Pagini