Eşti aici

Parohii

Arhiepiscopia Râmnicului cuprinde 350 de parohii, pe care
le puteți vizita virtual, accesând paginile web ale acestora. (În lucru.)

 • Capela „Buna Vestire”

  Paraclisul Arhiepiscopal „Buna Vestire”

  Biserica cu hramul „Buna Vestire”, din Râmnicu Vâlcea, cunoscută şi ca „Biserica Maica Domnului”, a fost construită în anul 1747, pe temelia altei biserici din timpul lui Mircea cel Bătrân, cel care a numit Râmnicul „oraşul domniei mele”.

 • Paraclisul Arhiepiscopal „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”

  Pisania bisericii rămâne mărturie peste veacuri a actului de ctitorire: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi harul Sfântului Duh, s-a ridicat această sfântă şi dumnezeiască biserică cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în anii mântuirii 1990-2002; S-au ostenit pentru ridicarea ei P.C.

 • Parohia Alba Olanu I

  Parohia Alba-Olanu I  se află la mijlocul distanţei dintre Râmnicu-Vâlcea şi Drăgăşani, pe partea stângă a râului Olt, în comuna Olanu. 

 • Parohia Alba Olanu II

  Biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae se află în satul Stoicăneşti, comuna Olanu. În Stoicăneşti, enoriaşii au construit în anul 1808 o biserică de lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, deservită în 1824 de preotul Radu şi diaconii Toma şi Constantin.

 • Parohia Alunu

  Numele localităţii Alunu este pomenit în mai multe documente, cel mai vechi dintre ele fiind, pare-se, cel datat 10 februarie 1525.

 • Parohia Amărăști

  Parohia Amărăşti din Protoieria Drăgăşani, se întinde peste două sate, Amărăşti şi Padina, din comuna Amărăşti, de pe Valea Pescenii, la nord-vest de oraşul Drăgăşani. 

 • Parohia Aninoasa

  Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Voievozi” din satul Aninoasa a fost ridicată între 1828-1829. La construcţia ei şi-au adus aportul Radu Abagiu, Dinu Precupeţul şi alţi credincioşi.

 • Parohia Armășești

  Parohia Armășești se află în comuna Cernişoara, localitate aşezată în partea central-sudică a judeţului, pe valea pârâului cu acelaşi nume, la 18 km de orașul Horezu.

 • Parohia Aurești

  În satul Aureşti se află biserica de zid cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, ridicată între 1990-1992. Anterior a existat biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”, înălţată din lemn în 1803-1804 de preotul Ilie şi Stoica Aureanu. 

 • Parohia Avramești

  Parohia Avrămeşti este situată în comuna Scundu, judeţul Vâlcea şi cuprinde satele Crângu şi Avrămeşti. În satul Avrămeşti se află biserica parohială cu hramul „Sfântul Nicolae”, zidită între anii 1870-1872 de Marin Licsăndroiu, soţia sa Rada şi alţi enoriaşi.

 • Parohia Băbeni I

  Biserica în care vreme de 8 ani a slujit vrednicul de pomenire preot Ioan Marina, viitorul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Justinian Marina, are o bogată istorie.

 • Parohia Băbeni II

  Parohia a fost înființată în anul 1625 din satele Români și Pădureţu, așezată între pădurea Valea Împăratului, Smeoaica, Unitatea militară Frâncești și Parohia Băbeni I.

 • Parohia Băbeni III

  Biserica parohială cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir’’ a fost zidită în anul 1849, luna iunie ziua 21, de dumnealui marele clucer Ioan Lahovary şi Petre Dumitru Temelie, arendașul moșiei.

   
 • Parohia Băbeni IV

  Biserica parohială, cu hramul „Sfântă Cuvioasă Parascheva” a fost zidită între anii 1948-1954, prin râvnă preotului Ioan Opriţescu.

 • Parohia Băbeni V

  Biserica parohială cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Capul-Dealului a fost ridicată din lemn în anul 1799. Se află situată la liziera pădurii de foioase ce acoperă gruiul Gulerați, în punctul numit „La Viișoara”

 • Parohia Băiești

 • Parohia Băile Govora

  Parohia Băile Govora deservește locuitorii Stațiunii balneoclimaterice Băile Govora, care este așezată în zona Subcarpaților Getici ai Vâlcii, la 18 km de municipiul reședință de județ.

 • Parohia Băile Olănești

  Stațiunea balneoclimaterică Băile Olănești nu a avut un lăcaș de cult pentru credincioșii veniți aici la tratament și odihnă. Biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” și „Izvorul Tămăduirii” din centrul orașului Băile Olănești, este un edificiu nou.

 • Parohia Bălănești

  Cel mai vechi lăcaş de cult din zona oraşului Horezu este Biserica cu hramul “Duminica Tuturor Sfinţilor” situată pe cursul râului Râmeşti, în satul Bălăneşti.

 • Parohia Bălcești I

  Biserica parohială cu hramul „Sfinţii Voievozi” a fost înălţată de enoriaşi, la iniţiativa preotului Ştefan Rădulescu. Piatra de temelie s-a pus în 1943, pe locul unei alte biserici, mai vechi, strămutată sub preotul Ioan Iliescu.

 • Parohia Bălcești II

  Parohia Bălceşti II se află răspândită în cartierele Ulicioiu şi Bălceţei din oraşul Bălceşti.

 • Parohia Băloiu

  Parohia Băloiu se află în comuna Stoilești, comună situată în jumătatea sud-estică a județului Vâlcea.

 • Parohia Bălteni

  În localitatea Copăceni se află Parohia Bălteni ce cuprinde satele: Bălteni, Ulmetu si Copaceni. Își păstrează titulatura de la vechea comună Bălteni, biserica parohială fiind în satul Bălteni, satele Ulmetu și Copăceni având biserici filiale și cimitire proprii.

 • Parohia Bărbătești

  Parohia Bărbăteşti se află în localitatea cu același nume din județul Vâlcea și are deschise cultului trei biserici: biserica parohială Naşterea Maicii Domnului, biserica filială Măleni Cuvioasa Parascheva şi biserica filială Buna Vestire (1785), monument istoric.

 • Parohia Bărbuceni

  Biserică închinată „Adormirii Maicii Domnului” din satul Bărbuceni a fost ridicată în 1815 de Barbu Caragic, pe locul alteia mai vechi despre care nu sunt date. Construită de meşterii Matei din Craiova, Nae, fiul său, şi ucenicul Tudorache, a fost zugrăvită în frescă în 1832, la iniţiativa soţiei

 • Parohia Bârlogu

  Parohia Bârlogu se află în satul cu același nume din localitatea Stoenești, județul Vâlcea.

 • Parohia Bârsești

  Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, este monument istoric, fiind construită în anul 1385 și refăcută între 1755-1756 de preotul Filaret Bârsescu, Mihai Bârsescu, Barbu Otetelişanu și alți credincioși. Biserica este așezată pe un mic platou la poalele dealului Chiciurla, situată

 • Parohia Bârsești

  Biserica parohială cu hramul,,Adormirea Maicii Domnului’’ este monument istoric. A fost construită  la 1817 de diaconul Stanciu şi Popa Duda după ce la 1815 arsese biserica de lemn situată mai la nord. 

 • Parohia Barza

  Parohia este situată în satul Barza, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea.

 • Parohia Berbești

  Parohia Berbești

  Parohia Berbești se află în orașul Berbești, localitate amplasată în partea central-vestică a județului Vâlcea, pe parcursul inferior al Tărâiei, afluent al Oltețului.

 • Parohia Bercioiu

  În satul Bercioiu se află biserica de zid cu hramul Duminica Tuturor Sfinţilor, construită între 1834 şi 1838 de egumenii mănăstirii Cozia, după ce vechea ctitorie a lui Mircea cel Bătrân a devenit proprietara moşiei Bercoiu, dăruită de boierii Rudeni.

 • Parohia Bereni

  Biserica parohială cu hramul „Sfântul Nicolae” din Bereni aparţine de Protopopiatul Drăgăşani. Bereni este un cartier integrat în municipiul Drăgăşani, situat imediat la nord de Bârsanu.

 • Parohia Berești

  Parohia Berești este situată în comuna Lăpușata și deservește satele Cioculești, Berești, Mijați și Scorusu.

  Biserica  cu hramul Sfântul Nicolae din satul Bereşti a fost construită  între anii 1980-1982 de către preotul Petre Bulacu și enoriași.

 • Parohia Berislăvești

  Parohia Berislăveşti este situată în satul Berislăveşti, comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea. Comuna Berislăveşti face parte din Ţara Loviştei, este poziţionată în depresiunea Jiblea-Berislăveşti.

 • Parohia Blejani

  Parohia Blejani din comuna Scundu, judeţul Vâlcea, aparţine de Protopopiatul Drăgăşani. Numele satului Blejani indică locul de origine al locuitorilor săi, veniţi probabil „din Blaj”, după cum afirmă Iorgu Iordan.

 • Parohia Blidari

  Parohia Blidari face parte  din Protopopiatul Calimănești, comuna Golești, județul Vâlcea.
  Biserica actuală din Blidari, cu hramul Cuvioasa Parascheva s-a construit cu temelie de piatră și zid de cărămidă gros de aprox. 80 cm., între anii 1889-1896.

 • Parohia Bodești I

  Parohia Bodești deservește satul cu același nume din comuna Bărbătești.

 • Parohia Bodești II

  În Parohia Bodeşti II sunt două biserici: Biserica Parohială „Sfânta Treime”, Bodeşti şi Biserica Filială „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, Drăgăneşti, ambele situate în satul Bodeşti, din comuna Bărbăteşti.

 • Parohia Bogdănești

  În satul Bogdăneşti, biserica parohială cu hramul Intrarea în biserică a fost construită între anii 1914-1928 de Petre Mitrea şi fiii săi. Este în plan cruciform, cu absida altarului decroşată faţă de corpul principal.

 • Parohia Bogdănești I

   Parohia Bogdăneşti 1- Biserica parohială cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil face parte din Protoieria Călimăneşti.

  Biserica este datată între anii 1692-1698, ctitori fiind jupan Iovan și Ispas.

 • Parohia Bogdănești II

  Biserica Sfântul Gheorghe- Gura Văii  este clădită pe un frumos platou în apropierea drumului național E 81 (aproximativ 600 metri) la jumătatea distanței dintre  Râmnicu-Vâlcea -Călimănești, pe partea dreaptă a pârâului Muiereasca, și la 13  kilometri în aval de Mănăstirea Frăsinei. 

 • Parohia Boghea

  În satul Boghea, enoriaşii au ridicat, în 1812, o biserică de lemn, care azi nu mai există.

 • Parohia Boișoara

  Parohia ,,Sfânta Treime’’ se află în localitatea Boișoara, comuna Boișoara, județul Vâlcea. 
  Biserica ,,Sfânta Treime’’ a fost zidită între anii 1853 -1857, în timpul domniei lui Barbu Dumitru Știrbei de către Marian Mitrică, Păuna Mitrică și Antone Teleabă cu soția. 

 • Parohia Bratia-Mijlocu

  Biserica Bratia-Mijlocu, cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil din Comuna Galicea, este amplasată pe malul stâng al Oltului într-un decor mirific. Biserică este construită de Dumitru Ciuculete, Stoica Diaconu şi Tudose Diaconeasa în anul 1832-1833, ea este monument isto

 • Parohia Bratovești

  Biserica parohială cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost construită între anii 1990-1997. 

 • Parohia Brezoi I

  Biserica parohială se află situată în centrul Brezoiului „pe Pod”, pe strada Panduri, fiind construită, între anii 1888-1896 de către „moşnenii brezoieni” (Carol Novac, Oprea Niculescu, Ion Bardaşu ş.a.), prin stăruinţa preotului Florea Marinescu. 

 • Parohia Brezoi III

  Biserica ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” se află în oraşul Brezoi, în locul numit ,,Podul cu Mesteceni”.

 • Parohia Broșteni

  Biserica parohială cu hramul Sfinţii Arhangheli, din satul Broşteni, înălţată între 1848-1849 de preotul Atanasie Veţeleanu şi boierii Veţeleni, împreună cu boierul Vulpe, a fost precedată de un alt locaş ridicat din lemn, între 1719-1720, la iniţiativa preotului Constantin.

 • Parohia Broșteni II

  Parohia Brosteni II deservește satele Pochești(Broșteni) şi Serbănești din Comuna Lăpușata. 

 • Parohia Buda

  Parohia Buda este situată în partea de sud-vest a Municipiului Râmnicu-Vâlcea, la 4 km distanţă de malul drept al râului Olăneşti, la o altitudine de 335 m în satul Buda.

 • Biserica din Budele

  Parohia Budele Sășcioara

  Parohia Budele-Săscioara cuprinde satul Săscioara ce aparține comunei Zătreni şi satul Budele ce aparține comunei Tetoiu.

 • Parohia Budele-Săscioara

  Parohia Budele-Săscioara cuprinde satul Săscioara ce aparține comunei Zătreni şi satul Budele ce aparține comunei Tetoiu. 

 • Parohia Budești

  Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril” a fost ridicată în anul 1787.
  Biserica este aşezată în marginea satului, la o distanţă de 200 m. de Primăria Budeşti şi celelalte instituţii sociale şi culturale. 

 • Parohia Buleta

  Biserica Parohiei Buleta este aşezată pe un mic deal al „Bădăneștilor”, având hramul Sfântul Ioan Botezătorul, ctitorul ei fiind preotul Popa Ioan Duhovnicul Petraru.

 • Parohia Bumbuiești

  Biserica cu hramurile Buna-Vestire, Cuvioasa Parascheva şi Sf. Prooroc Ilie  Tesviteanul datează din anul 1813. 

 • Parohia Bunești

  Parohia Buneşti deservește locuitorii din Satul Buneşti, Comuna Buneşti fiind situată la 20 kilometri de Municipiul Râmnicu-Vâlcea, pe DN67 Râmnicu Vâlcea-Târgu Jiu.

   
 • Parohia Cacova

   Biserica parohială cu hramurile „Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul”, „Sfântul Ierarh Nicolae”, „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Neghineşti din Satul Cacova, este datată din anul 1819, ctitorie moşnenească ridicată în timpul domnului Alexandru Şuţu prin grija clericilor învăţaţi preoţii Ioan/Ion fiu

 • Parohia Câineni I

  Biserica parohială cu hramul Sfântul Nicolae  se află în mijlocul satului și a  fost zidită în anul 1769, avându-i ctitori pe Jupan Stoian Nicolae și Petre Petca.

 • Parohia Câineni II

  Biserica parohială cu hramul Sfinţii Voievozi din satul Câinenii Mici, zidită in anul 1807 de jupan Frangu Daneş şi familia sa, a fost finalizată la 2 august 1808.

 • Parohia Călimănești I

  Biserica parohiei Călimănești I are hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel și este catedrala orașului stațiune cu același nume, fiind cea mai mare și impunătoare dintre toate locașurile de cult de aici.

 • Parohia Călimănești II

  Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, este amplasată în vechea vatră a satului este ctitoria egumenului mănăstirii Cozia, kir Serafim a fratelui său Gheorghe şi a altor credincioşi.

 • Parohia Călina

  Pe malul drept al Oltului, în comuna Prundeni, se află parohia Călina. La 25 iulie 1891, prin grija lui Ioan Dumitrescu Linţoiu s-a pus piatra de temelie pentru noua biserică din zid.

 • Parohia Călinești

  Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost zidită între anii 1894-1903 în centrul satului lângă şoseaua naţională Piteşti – Sibiu pe partea dreaptă, din iniţiativa şi îndemnul unui comitet în frunte cu preotul paroh Gheorghe Prunescu, învăţătorul Gheorghe Angelescu şi enoria

 • Parohia Câmpeni Măneasa

  Parohia Câmpeni-Măneasa, numită astfel după satele pe care le include, Câmpeni şi Măneasa, se află în Protopopiatul Drăgăşani. În anii 1896-1897, enoriaşii din satul Câmpeni au ridicat, prin strădania preotului Ion Tănăsescu, biserica parohială cu hramul „Sfinţii Voievozi”.

 • Parohia Cârstănești

  Parohia Cârstănești deservește satul cu același nume din comuna Oteşani, comună situată în partea central-vestică a judeţului, de o parte şi de alta a râului Luncavăţ.

 • Parohia Căzănești

  Biserica parohială cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” şi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Căzăneşti, a fost ctitorită în jurul anului 1488, de către boierii Beştelei de Boierul Ioniţă Beţeloi şi Stareţa Sofronia, ea este monumet istoric înscrisă în Lista Monumnete

 • Parohia Cermegești

   Parohia Cermegești este situată în Comuna Lădești, localitate din sud-vestul județului Vâlcea, pe râul Cerna.

 • Parohia Cernele

  Parohia Cernelele  deservește locuitorii din satul cu același nume din comuna Păușești, sat situat în centrul județului Vâlcea, pe drumul județean 646B la o distanță de 24 km. de Municipiul Râmnicu-Vâlcea. 

 • Parohia Cernișoara

   Parohia Cernișoara  se află situată în satul cu același nume din Comuna Cernișoara. 

 • Parohia Cetățuia I

  Biserica parohială cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, fost schit de călugări şi datată încă de prin secolul al XV-lea, se află în partea de nord a Municipiul Râmnicu-Vâlcea, pe dealul Cetăţuia.

 • Parohia Cheia

  Biserica parohială cu hramul Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil se află în Satul Cheia, Oraşul Băile Olăneşti, fiind ridicată pe culmea unui mic deal, în anul 1779 de Preoţii Radu, Preda, Matei şi moşnenii cheii, înfăţişaşi în pronaos cu edificiul în mâni, fiind îmbrăcaţi în cojoace de o

 • Parohia Chiciora

  Biserica parohială cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,  ce „s-a zidit din temelie, aşa precum se vede şi azi de răposatul intru fericire, Diaconul Ion Tebelei Pausescu, fiul unui oarecare Iene, ca să aibă veşnică pomenire, la anul 1780, octombrie, în 6”, este menţionată în Lista M

 • Parohia Ciorăști

  Parohia Ciorăști, a cărei biserică are hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva  este situată în comuna Șirineasa.

 • Parohia Ciumagi

  Actuala biserică a Parohiei Ciumagi s-a construit între anii 1921-1923, din initiativa ieromonahului Grigore D. Toma, de la Mănăstirea Tismana.

 • Parohia Ciunget

  Satul Ciunget se află în Țara Loviștei, în depresiunea Văii Lotrului, situat pe râul Latorița, cel mai important afluent al Lotrului, de pe partea dreapta.

 • Parohia Ciutești

  Parohia se află la graniţa cu Judeţul Argeş, unde se învecinează cu câteva parohii din Judeţul Argeş: Vârzaru, Valea Luminii, Ioaniceşti şi Poenari, care aparţin de Comună Moreşti din Judeţul Argeş.

 • Parohia Cocoru

  Biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Satul Cocoru, Comuna Galicea a fost ridicată din lemn în secolului al XVIII-lea, ea afost recondiționată în anul 1821 de Laţco Postelnicul.

 • Parohia Coltești

   Biserica parohială cu hramul Cuvioasa Parascheva din satul Colţeşti, ridicată între 1973-1981, la stăruinţa preotului Gheorghe Popovici, a succedat unei ctitorii de lemn, ridicată în secolul al XVIII-lea de Matei Clipici, Dobre şi Ilie Grecu.

 • Parohia Corbi

  Biserica Adormirea Maicii Domnului din Satul Corbii din Vale, a fost construită în anul 1890 și a fost sfinţită de către Episcopul Ghenadie al II-lea al Argeşului.

 • Parohia Costești

  Parohia Costești deservește parte din locuitorii comunei Costești, comună aşezată în  minunatul cadru natural al depresiunii Horezu, cu forme de relief diversificate cu munţi şi dealuri de o varietate impresionantă.

 • Parohia Covrești

  Horezu este un oraş renumită pentru olărit. La drumul mare sau în gospodăriile oamenilor găsiţi nenumărate obiecte de lut de vânzare, superb decorate.

 • Parohia Cremenari

  Biserica din satul Cremenari cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Sfântul Nicolae este ctitoria preotului Neacşu și a familiei sale, fiind ajutat de postelnicul Dumitru Galiceanu, vătaful Nicolae şi Ion Sălişteanu, între anii 1826-1828.

 • Parohia Cuieni

  În satul Cuieni a fost o biserică din lemn, construită în sat pe drumul ce duce spre satul Olteanca ( „linia de mijloc” cum îi spuneau sătenii, aproape de marginea satului). Preotul Petre Nicolaescu a decis să fie construită în satul Cuieni o biserică nouă, fapt ce s-a petrecut prin anul

 • Parohia Cuvioasa Parascheva

  Parohia Cuvioasa Parascheva este situată în centrul Municipiului Râmnicu-Vâlcea.
  Biserica parohială cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva este ctitoria domnitorului Pătrașcu cel Bun din anul 1557.

 • Parohia Dăești I

  Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae se află aşezată în vatra satului Dăeşti, amplasată pe panta vestică a dealului cu acelaşi nume, cu acces din drumul vicinal care se desprinde din DJ 703.

 • Parohia Dăești II

  Parohia Dăeşti II, din satul Sânbotin,  face parte din comuna Dăeşti, situată pe malul răsăritean al râului Olt.
  Biserica parohială este monument istoric de categoria B, având hramurile Sfântul Grigorie Decapolitul şi Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

 • Parohia Dăiești

  Biserica parohială cu hramul Intrarea în biserică din satul Dăieşti a fost construită din zid şi lemn, în anul 1878 de către Fotache Pietraru, arendaşul morilor mănăstireşti, în locul a două biserici vechi din satele Dăeşti şi Curtea, ridicate în anii 1780 şi 1829.

 • Parohia Dângești

  Parohia Dângesti  cu biserica parohială Buna Vestire și Sfinţii Voievozi, se află  în partea de nord a depresiunii Jiblea, în Parcul Naţional Cozia și în partea de sud a Ţării Loviştei, având la nord  Pădurea Groşilor, satele Surdoi, Pripoare şi Poiana din comuna Perişa

 • Parohia Dejoiu

  Biserica  cu hramul Sfinţii Voievozi din satul Nisipi, comuna Fârtățești, a fost construită în 1713 de Vladu Ciucea, Stan şi Radu Mazilu, fiind reclădită în 1858-1861 de enoriaşi, în frunte cu Stan Nisipeanu şi soţia sa Zoiţa.

   
 • Parohia Dianu

  Parohia Dianu deservește locuitorii satului cu același nume din comuna Stroești, comună situată pe valea  Râului Cerna, în Subcarpaţii Olteniei, la poalele de vest ale Măgurii Slătioarei.

 • Parohia Dobrești

  Parohia Dobreşti este situată în comună Dănicei, aflată în partea de est a județul Vâlcea, la 45 km distanţă de municipiul Ramnicu-Valcea şi 55 km distanţă de oraşul Piteşti.

 • Parohia Dobriceni

  Parohia Dobriceni are în componenţă satele Dobriceni, Budurăşti, Gruieri, Suseni din comuna Stoenești. Comuna Stoeneşti este situată în partea central-nordică a judeţului, pe valea râului Govora şi a afluentului său, Cacova. 

 • Parohia Fedeleșoiu

  În parohia Fedeleșoiu se gasește Ansamblul fostului schit Fedeleșoiu, monument istoric, categoria A cod VL-II-a-A-09761.

 • Parohia Fețeni

  Parohia Fețeni face parte din Protopopiatul Râmnicu-Vâlcea, fiind situată în cartierul Feţeni,  în partea estică a oraşului Râmnicu-Vâlcea.

 • Parohia Foleștii de Jos

  Parohia Foleștii de Jos este situată în partea nord-vestică a județului Vâlcea, pe valea râului Bistrița, pe drumul județean ce leagă orașele Băbeni și Horezu. 

 • Parohia Foleștii de Sus

  Parohia Foleştii de Sus este aşezată de o parte şi de alta a râului Bistriţa Vâlceană, fiind formată din satele: Foleştii de Sus – pe partea dreaptă a râului Bistriţa, Bălţăţeni – pe partea stângă a râului Bistriţa  şi cătunele Moşteni, Ogrăzele şi Tabaci. 

 • Parohia Fometești

  Vechea biserică cu hramul Sfinţii Voievozi din satul Fometeşti, comuna Slătioara, a fost construită în anul 1871, din lemn, de către preotul Constantin Pranda şi Ioniţă Popescu. Este descendentă a unei ctitorii din anul 1556, aşezată peste Măgurele, aproape de râul Mariţa.

 • Parohia Frâncești I

  Biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, situată în comuna Frâncești, a fost zidită în anul 1890 pe locul uneia mai vechi din lemn cu hramul Sfântul Ierarh Vasile cel Mare al cărui istoric nu se cunoaşte.

   
 • Parohia Frâncești II

  Biserica parohială cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril este aşezata în satul Viişoara – fost Mălăeţu – peste râul Bistriţa, în comuna Frânceşti.

 • Parohia Galicea

  Parohia Galicea este aşezată în partea centrală a comunităţii Galicea, la confluenţa râului Topolog cu râul Olt. 

 • Parohia Gâltofani

  Parohia Gâltofani se află în satul Gâltofani, comuna Nicolae Bălcescu.

 • Parohia Găujani

  Parohia este situată în satul Găujani, Comuna Boişoara, judeţul Vâlcea.
   

 • Parohia Genuneni

  Parohia Genuneni a foat organizată în comuna Frânceşti, comună situată în partea centrală a judeţului Vâlcea, pe valea râului Bistriţa, aproape de oraşul Băbeni. 

 • Biserica Sfântul Gheorghe, satul Poenița

  Parohia Golești I

  Parohia Golești I cuprinde satele Tulei-Câmpeni, Drăgănești, Poenița și Coasta plus satele Giurgiuveni și Vătășești. Biserica parohială Sfântul Gheorghe din satul Poenița se află în centrul comunității parohiale fiind construită din cărămidă, în anul 1820 de către obștea comunei

 • Parohia Golești II

  Parohia Golești II deservește satele Tulei-Câmpeni, Drăgănești, Poenița și Coasta plus satele Giurgiuveni și Vătășești.
  Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Drăgănești a fost ridicată de credincioșii acestui sat în anul 1848 

 • Parohia Goranu

  Parohia Goranu  este situată în Cartierul Goranu din Municipiului Râmnicu-Vâlcea.

 • Parohia Gorunești

  Un loc aparte între lăcașurile de cult din Parohia Gorunești îl ocupă biserica filială cu hramul Intrarea în biserică din satul Vioreşti, comuna Slătioara, construită între 1781-1782 de Nicolae Viorel şi văta

 • Parohia Govora Sat

  Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril a fost construită între anii 1913 - 1923.

 • Biserica parohiei Grădiștea

  Parohia Grădiștea

  Biserică monument istoric, construită la mijlocul veacului al XX-lea de boierii Constantin şi Matei Pârâianu.

 • Parohia Greblești

  Biserica parohială din satul Greblești, cu hramul „Sfânta Filofteia”, a fost zidită în anul 1910.

 • Parohia Greci

  Biserica parohială cu hramurile Sfinţii Voievozi şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, înălţată în satul Greci, în anul 1877, de Constantin Chiulan Florea.

 • Parohia Horezu I

  Biserica parohială cu hramurile Intrarea în biserică şi Sfântul Ioan Botezătorul a fost ridicată între anii 1800-1804 de vătaful de plai Ion Urşanu, Constantin Covrea şi alţi credincioşi.

 • Parohia Horezu II

  În anul 1800, Ioan Urşanu-Popescu, vătaf de plai, a construit în satul Urşani un aşezământ de zid cu hramurile Intrarea în biserică şi Sfântul Ioan Botezătorul.

 • Parohia Izbășești

  Biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului din satul Izbăşeşti, Comuna Milcoiu, a fost construită între anii 1895-1899 de către Preasfinţitul Părinte Gherasim Timuş, Episcopul Râmnicului Noului Severin cu cheltuiala Preasfinţiei Sale şi ale Preotului Ion Duhovnicul, D.

 • Parohia Lădești

  În satul Lădeşti, biserica parohială cu hramul Cuvioasa Parascheva, a fost ctitorită între anii 1903-1907 de enoriaşi, prin râvna preotului Gheorghe Samsonescu, ajutat de învăţătorul Mihai Popilian.

 • Parohia Lăpușata

  Parohia Lăpușata este situată în comuna Lăpușata, la o distanță de  50 km de municipiul Ramnicu-Vâlcea și la 40 km de orașul Horezu.

 • Parohia Lăunele de Jos

  Parohia Lăunele de Jos îşi trage numele de pe vremea lui Tudor Vladimirescu (1821) care îşi aşezase revoluţionari în aceste zone.

 • Parohia Linia Hanului

  Biserica Parohiei Linia Hanului, cu hramul Intrarea în biserică a Maicii Domnului,  este situată în apropierea Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu” din comuna cu același nume.

 • Parohia Mădulari

  Parohia Mădulari deservește locuitorii satelor Mădulari şi Obârșia din comuna Mădulari, judeţul Vâlcea.

 • Parohia Mădulari

  În localitatea Dimuleşti, comuna Mădulari, la o distanţă de 28 km de Drăgăşani şi 500 m de şoseaua comunală, pe partea stângă a pârâului Beica, se află biserica parohială cu hramul Sfântul Dimitrie.

 • Parohia Malaia

   Aşezată de-a lungul Văii Lotrului, cel mai mare afluent al Oltului în Ţara Loviştei, Malaia este străjuită la sud de Munţii Căpăţânii, la nord de Munţii Lotrului, la est se învecinează cu oraşul Brezoi, iar la apus cu localitatea Voineasa.

 • Parohia Măldărești

             În centru comunei Măldărești ,pe malul drept al râului Luncavăț se găsește Biserica de zid cu hramulSfântul Nicolae.  Datorită vechimii sale, a stilului arhitectonic brâncovenesc și a calității picturii, a fost declarată monument  istoric. 

 • Parohia Măldărești Jos

  Biserica parohială cu hramul Sfântul Dumitru din satul Măldăreştii de Jos a fost ridicată din lemn de pitarul Dumitrache Măldărescu, din Târgu Jiu, în anul 1801.

 • Parohia Malu

  Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului este aşezată în satul Malu, comuna Stoileşti.

   
 • Parohia Mănăstireni

  Biserica parohială cu hramul Cuvioasa Paraschiva  este numită și biserica din ”Câmp”, datorită așezării lângă apa râului Otăsău, foarte aproape de Mânăstirea Dintr-un Lemn în mijlocul satului Dezrobiți.

 • Parohia Marița

  Parohia Marița a fost organizată în comuna Vaideeni, comună situată în partea central-vestică a judeţului, la poalele munţilor Căpăţâna, aproape de oraşul Horezu, pe valea râului Luncavăţ. 

 • Parohia Mateești I

  Parohia Mateești I se află în comuna cu același nume, comună situată în bazinul hidrografic din cursul mijlociu  al râului Taraia, afluent al râului Olteț.

 • Parohia Mateești II

        Biserica din cătunul Ursoaia  a fost construită la început din lemn de Constantin Codreanu şi Ion Bărbulescu în anul 1790 la 21 mai având Hramul

 • Parohia Mecea

  Biserica parohială cu hramul Sfinţii Îngeri din satul Mecea, clădită de Manea Breciuga, Matei Ciortescu şi Vladu Necşulescu, probabil în secolul al XVIII-lea a fost rezidită între anii 1913-1918 de către enoriaşi, la inițiativa preotului Marin Văleanu.

   
 • Parohia Mierlești

  Biserica parohială cu hramul Intrarea în biserică din satul Mierleşti a fost construită între anii 1775-1776 de către ieromonahul Macarie şi preotul Constantin Brădeanu.

 • Parohia Mihăești I

  Biserica monument istoric din satul Măgura, Comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea are ca ocrotitor pe Sfântul Ioan Botezătorul şi a fost construită în anul 1834.

 • Parohia Mihăești II

  Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul Negreni, comuna Mihăeşti, este ctitoria slugerului Mircea Mihăescu, din anul 1778 refăcută de Barbu Plesoianu şi postelnicul Ioniţă Carasila în anul 1814. 

 • Parohia Milostea

  Parohia Milostea este organizată în localitatea cu același nume de la limita județului Vâlcea, învecinându-se cu Polovragiul și Alipestiul, localități care aparțin judetului Gorj. 

 • Parohia Mlăceni

  Parohia Mlăceni este amplasată în nordul Depresiunii Loviştei, depresiune intramontană din cadrul Carpaţilor Meridionali, în străvechea Ţară a Loviştei pe teritoriul localităţii Perişani, judeţul Vâlcea, în satul Mlăceni, situat pe versantul sud- vestic al Muntelui Făgăraş.

 • Parohia Modoia

  Biserica din satul Modoia, cu hramul Sfinţii Arhangheli, a fost construită din zid şi lemn în anul 1712 de către Andrei Ioan Guşoi şi Ioan Călugărescu, fiind reconstruită în anul 1896, prin grija preotului Constantin Popescu.

 • Parohia Momotești

  Parohia Momoteşti din protopopiatul Drăgăşani se află în partea de sud a municipiului Drăgăşani. În cartierul Momoteşti se află o biserică măreaţă cu hramul Sfânta Treime, înălţată între anii 1925-1929, la iniţiativa preotului Gheorghe Sacerdoţeanu.

 • Parohia Muereasca de Jos

  Satul Muereasca este aşezat pe malul drept al Oltului la o distanţă de 5 km de şoseaua Râmnicu Vâlcea – Călimăneşti – Sibiu pe DN7 sau E81. 

 • Parohia Negrulești

   Parohia Negrulești deservește satele Negrulești și Bârzești, sate pozitionate de-a lungul șoselei DN67.

 • Parohia Obislavu

  Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost construită între anii 1907-1910 de  către moștenii satului Obislavu.

 • Parohia Obrocești

  Parohia Obrocești este organizată în comuna Stroești, comună aflată în partea central-vestică a judeţului, pe valea râului Cerna.

 • Parohia Olănești Sat I

  Parohia Olănești-Sat I, se află în localitatea Băile-Olănești, județul Vâlcea și face parte din protopopiatul Râmnicu Vâlcea. Biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae  a fost înălțată în anul 1718, de Drăghici Olănescu, căpitan de plai și soția sa Ecaterina de Oteteli

 • Parohia Olănești Sat II

  Biserica cu hramul Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil din Satul Vale din Case, Oraşul Băile-Olăneşti, a fost înălţată în anul 1820 de către megieşii satului, fugiți de peste Olt, împreună cu protopopul Ion Armeanu şi paharnicul Alexandru Olănescu al III-lea, logofăt în Divanul țării.

 • Parohia Olteni

  Parohia este situată în satul Olteni, comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea. 

 • Parohia Ostroveni

  Parohia se află în cel mai mare cartier al orașului, Ostroveni, cartier cu o istorie recentă (1965-1975), apărut pe fondul  dezvoltării industriale accelerate a orașului.

 • Parohia Oteșani

  În centrul comunei Oteșani, pe malul stâng al râului Luncavăț se află biserica de zid cu hramul Buna Vestire ctitorită în anul 1777 de „Dumnealui jupan Ioan Vătaful Talin și Jupân Nanu Grecu, Constantin Draghici și Cinca Polcovnicul, fratele lui”.

 • Parohia Pârâieni

  Parohia Pârâieni, înfiinţată în 1894 su.b denumirea de Pârâieni-Veaca, se află în partea sud-vestică a comunei Livezi.

 • Parohia Părăușani

  Între anii 1886-1887, Vasile Popa Barbu, soţia sa Ilinca, Vasile Popescu şi alţi enoriaşii au construit, la inițiativa preotului Constantin Băescu, biserica de zid cu hramul Sfântul Nicolae din parohia Părăuşani.

 • Parohia Păușești-Măglași

  Biserica, monument istoric, este poziționată geografic în județul Vâlcea, la zece kilometri de municipiul Râmnicu-Vâlcea, în comuna Păușești-Măglași, satul Coasta

 • Parohia Păușești-Otăsău

  Biserica parohială cu hramul Sfinţii Voievozi din satul Păuşeşti-Otăsău a fost construită din lemn în anul 1777, de către preotul Lazăr, Radu Avramescu şi alţi credincioşi.

 • Parohia Perișani-Băiașu

  Parohia Perișani – Băiașu are în componență tre biserici: două monumente istorice (Perișani și Băiașu) și una nouă de zid construită în anul 2003 în satul Pripoare.

 • Parohia Pietrari Schit

  Biserica cu hramul Buna Vestire a fost construită între anii 1742-1744 „din bunul gând şi cu toată cheltuiala” episcopului Climent, pe moşia părinţilor săi.

 • Parohia Pietrarii de Jos

  Biserica cu hramurile Cuvioasa Parascheva şi Sfântul Nicolae a fost ridicată în anul 1810 de către Matei din Genuneni.

 • Parohia Pietrarii de Sus

  Biserica cea nouă poartăhramul Sfinții Voevozi și a fost construită între anii 1916-1922, fiind sfințită în anul 1922.

 • Parohia Pietreni I

 • Parohia Pietreni II

  Biserică din satul Pietreni a fost construită din zid între anii 1700 şi 1701 de către Ştefan, egumenul Mănăstirii Bistriţa.

 • Parohia Pleșoiu

  Este așezată pe Valea Topologului, formată din 300 de familii, întinse pe cele două parți ale râului Topolog. Cele două biserici care aparțin parohiei sunt așezate pe partea stângă (în direcția de vărsare) a râului Topolog.

 • Parohia Pogorârea Sfântului Duh şi Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul

  Parohia Pogorârea Sfântului Duh şi Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea a fost înfiinţatã la data de 01.03.2012 şi are ca jurisdicţie zona cuprinsã între Bulevardul Nicolae Bãlcescu şi Bulevardul Tudor Vladimirescu, mãrginitã la est de râul Olt.

 • Parohia Poiana

  Parohia Poiana este situată în satul Poiana, comuna Perișani, județul Vâlcea. 

 • Parohia Pojogi

  Aşezată într-un loc pitoresc, pe Valea Cernei, biserica cu hramul Sfânta Treime  a Parohiei Pojogi, comuna Stroeşti, dăinuieşte din anul 1819.

 • Parohia Popești

  Biserica parohială cu hramul Sfinţii Voievozi din satul Meeni a fost zidită între anii 1899-1905 de către preotul Ioan Diaconescu, în locul alteia de lemn, rificată la începutul secolului al XVIII-lea.

 • Parohia Prodănești-Vegești

  Parohia Prodănești-Vegești se află în comuna Goleşti, comună situată în estul Judeţului Vâlcea, la 14 km de municipiul Râmnicu-Vâlcea. 

 • Parohia Racovița

  Parohia  Racoviţa   este  situată  în comuna  Racoviţa din nord-estul  județului  Vâlcea, în „Ţara Loviştei”, aflată în vestul bazinului depresionar  al Titeştiului, pe partea stangă  a râului  Olt. 

 • Parohia Rădăcinești

  Parohia Rădăcinești se află în satul Rădăcineşti din comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea.
   

 • Parohia Râmești

  Parohia Râmești deservește locuitorii din satele: Râmești, Ifrimești, Romanii de Jos, Romanii de Sus și Săliște, sate ce aparțin din punct de vedere administrativ de orașul Horezu.

 • Parohia Recea

  Parohia Recea deservește lucuitorii satului Recea din comuna Vaideeni, comună situată în partea central-vestică a judeţului, la poalele munţilor Căpăţâna, aproape de oraşul Horezu, pe valea râului Luncavăţ.

   
 • Parohia Robești-Balota

  Biserica parohială cu hramul  „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil” din Satul Robeşti, Comuna Cîineni, a fost zidită între anii 1777-1817, an în care a fost finalizată pictura.

 • Parohia Roiești

  Parohia Roești deservește locuitorii satelor Băjenari, Mano,Piscul Scoarței, cătunul Matulești și linia principală (DN65c).

 • Parohia Ruda

  Parohia Bercioiu Ruda este situată în satul Ruda, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea. Satul Ruda este situat la circa 10 km de oraşul Râmnicu-Vâlcea. 

 • Parohia Runcu

  Biserica din satul Runcu, comuna Runcu, s-a zidit în anul 1855, domn fiind Barbu Ştirbei Vodă, în timpul episcopului Clement al Argeşului.

 • Parohia Sălătrucel

  Parohia Sălătrucel este formată din satele Sălătrucel şi Seaca din Comuna Sălătrucel.
   

 • Parohia Săliște

  Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Satul Sălişte, Comuna Mălaia, Judeţul Vâlcea, a fost ridicată în anul 1884, din piatră şi cărămidă.

 • Parohia Sâmnic

  Biserica parohială Samnic cu hramul Sfinţii Voievozi este aşezată în satul Racoviţa, comună Budeşti, având  o poziţie pitorească sub poalele pădurii Goranoaia.

 • Parohia Scăuieni

  Parohia Scăuieni este așezată în Depresiunea Jiblea-Berislăvești.
  Biserica cu  hramurile  Buna Vestire și Sfântul Nicolae, a fostului Schit Scăueni  a fost ctitorită de egumenul Coziei, Teodosie, între anii 1796-1803. 

 • Parohia Șerbănești

  În perioada 1929-1945, preotul Gheorghe Ivan a construit biserica parohială cu hramul Sfinţii Arhangheli din satul Şerbăneşti.

 • Parohia Șerbănești-Pătești

  Parohia Şerbăneşti-Păteşti face parte din comuna Sălătrucel, judeţul Vâlcea, aşezată pe malul stâng al râului Olt, situată în nordul comunei la poalele Muntelui Cozia, la 8 km de oraşul Călimăneşti şi este formată din satele Şerbăneşti şi Păteşti.

 • Parohia Sfânta Filofteia Spital

  Biserica se află în curtea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.

 • Parohia Sfântul Andrei

  Parohia Sfântul Andrei este situată în cartierul Morilor din Râmnicu-Vâlcea. Râmnicu-Vâlcea, reședința județului Vâlcea, se află aşezat în partea central-sudică a României, respectiv la confluența dintre Olt şi Olănești şi este străjuit la nord de masivele Cozia şi Parâng.

 • Parohia Sfântul Gheorghe-Nord

  Parohia Sfântul Gheorghe – Nord din Municipiul Râmnicu Vâlcea, fiinţează ca unitate de sine din anul 1999 şi este situată în zona de nord a oraşului, pe drumul de centură Râmnicu-Vâlcea – Sibiu.

 • Parohia Sfântul Gherasim de la Iordan

  Biserica parohială Sfântul Gherasim de la Iordan este situată în partea de Sud-Est a Municipiului Râmnicu-Vâlcea, în Cartierul Ostroveni, Strada Ostroveni, Nr. 97, în incinta Centrului rezidenţial pentru persoane de vârsta a III-a.

 • Parohia Sfântul Ioan Botezătorul

  Despre aceasta biserica cu hramul Sfantului Ioan Botezatorul se cunosc prea putine date istorice. Singurele informatii certe sunt cele consemnate in pisania de piatra de deasupra usii de la intrarea in biserica, care dateaza constructia acesteia in anul 1815.

 • Parohia Sfântul Ioan Gură de Aur

  La Ocnele Mari se află aşezată una dintre cele mai frumoasele tipuri arhitectonice - Biserica Titireciu, fost schit de călugări, ctitorie a spătarului Mihai Cantacuzino, astăzi biserica de mir  cu hramul Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur a satului Lunca.

 • Parohia Sfântul Mare Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir

  Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dumitru, Izvorâtorul  de Mir  se află în vatra istorică a Râmnicului, pe Strada Constantin Brâncoveanu, Nr.

 • Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Binecredinciosul Împãrat Justinian

  Biserica apare menţionată documentar într-un act din 18 februarie 1636 şi va fi reconstruită de către mitropolitul Teodosie al Ungrovlahiei (1668-1672; 1679-1708) în jurul anului 1681.

 • Parohia Sfântul Nicolae

  Biserica este în formă de cruce, are două turle deschise, în prima fiind instalat și clopotul cu două abside laterale, cu o lungime pe axă de 14,5m și o înălțime de 22 m la turla mare de pe naos.

 • Parohia Sfântul Pantelimon - Spital Nr. 2

  Parohia Sfântul Pantelimon a fost înfiinţată în baza Deciziei  214/2001 a Episcopiei Râmnicului, în urma reorganizării parohiei Sfânta Filofteea-Spitale, cu scopul asigurării asistenței religioase pentru două din cele trei spitale ale municipiului, respectiv Spitalul nr.

 • Parohia Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

  Lăcaș binecuvântat de Dumnezeu, Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” oferă credincioșilor, de sute de ani, liniște și bucurie sfântă.

 • Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena

  Biserica parohială Sfinţii Împăraţi Con­stantin şi Elena este situată în partea de Sud-Est a Municipiului Râmnicu-Vâlcea, în Cartierul Ostroveni.

 • Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena - Râureni

  Situat la periferia municipiului Râmnicu Vâlcea, la 12 kilometri distanță, Râureniul este o localitate componentă  a orașului.

 • Parohia Sinești

  Biserica parohială cu hramul Cuvioasa Parascheva din satul Sineşti a fost construită între anii 1914-1922 de către Hristea şi Climent Petre din comuna Alunu, prin grija preotului Constantin Slobozeanu. 

 • Parohia Șirineasa

  În mijlocul satului Şirineasa întâlnim biserica ridicată în anul 1937 de către enoriaşi. Această biserică are trei turle de cea mai mare frumuseţe arhitectonică.

 • Parohia Slătioara

  În anul 1802 s-a construit biserica Nașterea Maicii Domnului din Parohia Slătioara, cătunul Cociobi prin ctitorul Ioan Urșanu, Vătaf al plaiurilor Horezului, care a ctitorit și alte sfinte lăcașuri la Urșani, Târg Horezu, Viorești și Copăceni. 

 • Parohia Slătioarele

  Biserica parohială cu hramul Sfântul Nicolae a fost zidită de Ecaterina Salvaresi, soţia lui Alexandru Mircea Voivod în secolul al XVI-lea (1568-1577), reconstruită în anul 1643 de doamna Elină, soţia lui Matei Basarab.

   
 • Parohia Slăvești

  Biserica a fost ridicată din temelie în anul 1793 și din bătrâni se zice că a fost construită de haiduci.

 • Parohia Spinu

  Parohia Spinu deservește satul Spinu din comuna Perisani,  sat de munte așezat la poalele  dealului Cordoaia, în partea de miazănoapte a muntelui Cozia, de-a lungul șoselei naționale Câineni- Curtea de Argeș, în istoricul plai dinȚara Loviștei.

 • Parohia Spital Horezu

  Biserica de lem a fost ridicată după proiectul arhitectului Niels Auner, unicată în zona Olteniei prin îmbinarea cu deosebită măiestrie a stilului maramureşean cu cel brâncovenesc, lucrarea fiind executată în Maramureș iar ulterior adusă pe tiruri și ridicată pe un soclu de beton.

 • Parohia Stoenești

  Biserica parohială cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Satul Mogoşeşti, Comuna Stoeneşti, Judeţul Vâlcea a fost construită între anii 1759-1760 de către Părintele Matei şi enoriaşi.

 • Parohia Stoiceni

  Parohia Stoiceni  este situată în fosta comună Stoiceni, care în 1968 a fost unificată cu comună Bălcești, dândui-se numele de Nicolae Bălcescu, după numele marelui patriot, revoluționar și istoric Nicolae Bălcescu, strănepotul preotului Necula.

 • Parohia Stoilești

  Biserica parohială Sfântul Ierarh Nicolae a fost construită în anul 1752 de către meșteri de biserici din lemn în zona Maramureșului și adusă pe râul Olt până în zona Topologului, ulterior fiind transportată cu căruțele și asamblată pe o bucată de pământ din moșia lui Duminică Pleșa. 

 • Parohia Stroești

  În 1869, în satul Stroeşti, a fost ridicat un locaş de cult, din zid, cu hramurile Cuvioasa Parascheva şi Sfântul Grigorie Decapolitul,  de către  Mogoşan, Anghel Jitescu, Pojogeanu, Cotar şi alţii. 

 • Parohia Stupărei

  Parohia Stupărei a fost înfiinţată în anul 2006 şi, administrativ, aparţine de Protopopiatul Râmnicu Vâlcea.

 • Parohia Surpați

  Parohia Surpați este situată în comuna Runcu.

 • Parohia Tâlvâci

  Parohia Tâlvâci este situată în satul Păușești, cătunul Tâlvâci. Biserica parohială cu hramul Sfântul Nicolae din cătunul Tâlvâci  a fost ridicată din lemn, în anul 1833, de către Dumitrache Genuneanu.

 • Parohia Târg Horezu

  În Târgul Horezului de odinioară a fost înălţată o biserică  măreaţă, cea mai impunătoare clădire din localitate, având hramul Naşterea Maicii Domnului şi fiind amplasată în centrul oraşului. 

 • Parohia Teiu

  În anul 1752 se sfinţeşte biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ctitorită de Diaconu Barbu, comisar descendent din neamul Buzeştilor, mai bine zis nepot al Stolnicesei Sima, soţia căpitanului Stroe Buzescu.

 • Parohia Teiuș

  Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae este situată în satul Teiuş şi  a fost  zidită între anii 1728 şi 1735.

 • Parohia Tereuja

  Biserica cu hramul Intrarea în biserică a Parohiei Tereuja, din satul Străchineşti, comuna Grădiștea, a fost ridicată între anii 1737-1748 de Vlăduţu Străchinescu, sprijinit de mama şi soţia lui Vlăduţ Romanescu, boier din comuna Roşiile.

 • Parohia Tina

  În satul Tina, biserica cu hramurile Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Nicolae, zidită între 1860-1861 de Vasile Pleşoianu şi soţia sa Casandra, a fost pictată în ulei de Tudorache Marinescu, Ilie Dumitru, Ion şi Dumitru Lişteveanu.

   
 • Parohia Titești

  Parohia Titeşti este situată în satul și comuna Titeşti.
  În Parohia Titeşti sunt două biserici: biserica monument istoric cu hramul Sfinţii Voievozi şi biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

 • Parohia Titireci

  Biserica parohială cu hramul Sf. Apostoli Petru și Pavel  a fost zidită de Pitaru Iancu Sin Panait, originar din orașul Ocnele Mari, ajutat de credincioși.

 • Parohia Tomșani

  Actuala biserică a fost construită din zid între anii 1894-1895, de către Păun şi Ion Mihăescu din comuna Tomşani, la stăruinţa preotului Ion Herăscu.

   

 • Parohia Toți Sfinții

  Biserica Toţi Sfinţii se află aşezată în centrul Municipiului Râmnicu-Vâlcea, în cartierul cu cele mai vechi şi reprezentative instituţii  ale judeţului: Prefectura judeţului Vâlcea, Tribunalul Judeţean, Casa Simian, Blibioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” şi Muzeul de Istorie al Judetulu

 • Parohia Trăistari

  Parohia Trăistari  se află situată la intrarea în localitatea Ocnele Mari. 

 • Parohia Troianu

  Biserica Înălţarea Domnului a Parohiei Troianu a fost ridicată spre cinstirea memoriei eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989.

 • Parohia Turcești

  În anul 1856, preotul Toma Pârvulescu, Dumitrescu şi Popa Neagoie Ularescu au zidit în satul Turceşti biserica cu hramurile Toţi Sfinţii şi Cuvioasa Parascheva.  

 • Parohia Urși

  Parohia Urși este formată din satul Urși, ce aparține comunei Popești și satul Cucești ce aparține comunei Oteșani. Biserica cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul a fost construită între anii 1908-1913.

 • Parohia Urși

  Biserica parohială cu hramul Sfinții Împăraţi Constantin şi Elena a fost construită între anii 1996 - 2004.

 • Parohia Vaideeni I

  Biserica parohială cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul din satul Vaideeni  a fost reclădită între 1870-1877,  iar între 1905-1910, prin sârguinţa preotului Adam Ştefănescu, a fost modificată pentru a deveni mai încăpătoare şi mai spaţioasă.

 • Parohia Vaideeni II

  Biserica parohială cu hramul Sfântul Nicolae din satul Vaideeni a fost construită de enoriaşi în anul 1956, prin străduinţa preotului Victor Ionescu, în locul unui alt locaş de cult din 1760, reconstruit între 1821-1822.

 • Parohia Valea Bisericii

  Parohia Valea Bisericii din Protopopiatul Drăgăşani se găseşte pe teritoriul comunei Orleşti, în satul Valea Bisericii. Actuala biserica a fost zidită între anii 1923-1935 de ofiţerul Nicolae Panaitescu, în timpul preotului Constantin Popescu.

 • Parohia Valea Cheii

 • Parohia Valea Grădiștei

  Biserica parohială cu hramul Sfinţii Voievozi din satul Valea Grădiştei, a fost ridicată din lemn, în 1816, de preotul Dumitraşcu, susţinut financiar de Niţă Cumpănaşu, Popa Radu şi boierul Udrea Pleşoianul.

 • Parohia Valea Orlii

  Biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului din satul Valea Orlii a fost înălţată între anii 1991-1996, prin grija preotului Nicolae Ionescu.

 • Parohia Valea Scheiului

  Biserica Înălţarea Domnului din Valea Scheiului este monumentală prin legătura pe care aceasta o face între stilul clasic al bisericilor de lemn și al celor de zid, aceasta fiind construită atât din lemn cât și din zid aplicat construcției deja existente.

 • Parohia Văleni

  Biserica parohială cu hramul Sfinții  Arhangheli Mihail şi Gavriil situată în satul Dealu Văleni a fost construită din zid în jurul anului 1862 prin strădania boierului Vladuţ D. Văleanu împreună cu soţia sa Stanca, cu Vlăduţ V. Văleanu şi soţia acestuia Ecaterina. 

 • Parohia Văleni Bărcane

  Parohia Văleni Bărcane este compusă din satele: Văleni, Bărcanele și Coastele Cernii,  fiind așezată  pe cele două versante ale râului Otăsău, în partea de nord a comunei Păușești.

 • Parohia Vătășești

  Biserica parohială cu hramul Sfântul Nicolae din cătunul Vătăşeşti a fost clădită în anul 1712 de vătaful Ştefan şi soţia sa Ilinca, lângă o ctitorie mai veche, din vremea căreia se păstrează o cruce de piatră.

 • Parohia Vlădești

  Biserica parohială cu hramul Naşterea Maicii Domnului din comuna Vlădeşti, este aşezată la o distanţă de 5 km. de Râmnicu-Vâlcea, spre Băile Olăneşti, lateral dreapta, aprox.

 • Parohia Vlădești-Țânțulești

  Înscrisă sub codul 39B0366 în Lista Monumentelor Istorice,  biserica hramul Buna Vestire este situată în Vlădeşti-Ţânţuleşti, la o distanţă de 5 km de Râmnicu-Vâlcea spre Băile Olăneşti, lateral dreapta aproximativ 100 m.

 • Parohia Vlăduceni

  Parohia Vlăduceni este situată în comuna Păușești Măglași, comună ce se situează în depresiunea Olănești-Păușești, la jumătatea distanței dintre Municipiul Râmnicu-Vâlcea și stațiunea Băile Olănești.

 • Parohia Voineasa

  Parohia Voineasa deservește credincioșii din comuna Voineasa.
  Voineasa constituie hotar între trei masive muntoase: Munţii Lotrului, Munţii Căpăţânii şi Munţii Parâng.

 • Parohia Zătreni

  În satul Biserica, pe o moşie stăpânită de paharnicul Ştefan Gănescu, enoriaşii în frunte cu Preda Zătreanu, Danciu vornicul şi fratele lui, Radu Zătreanul au ridicat între 1730-1734 biserica de zid cu hramul Sfântul Nicolae.

 • Parohia Zmeurăt

  Parohia Zmeurăt se află în satul Zmeurăt, comuna Stoenești. Biserica parohială din satul Zmeurăt închinată Sfântului Mare Mucenic Dumitru, a fost construită în anul 1828 pe cheltuiala lui Dima Postelnicul, structura acesteia fiind de lemn.