Eşti aici

Termeni și condiții

Prezentul document, conținând Termenii și Condițiile de utilizare a saitului ArhiepiscopiaRamnicului.ro, stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita/accesa prezentul sait și folosi materialele publicate în cadrul acestuia.

Prezentul document, conținând Termenii și Condițiile de utilizare a saitului www.ArhiepiscopiaRamnicului.ro, stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita/accesa prezentul sait și folosi materialele publicate în cadrul acestuia.

Saitul www.ArhiepiscopiaRamnicului.ro este proprietatea Sfintei Arhiepiscopii a Râmnicului, cu sediul în Str. Arhiepiscopiei, Nr. 1, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, şi este destinat tuturor celor care doresc să cunoască activitatea culturală, social-filantropică și misionară desfășurată de Biserica Ortodoxă Română în Eparhia Râmnicului, precum și celor care vor să afle informații despre mănăstirile și bisericile ortodoxe din județul Vâlcea.

Conținutul saitului www.ArhiepiscopiaRamnicului.ro, prezentat sub formă de text, fotografie și materiale audio-video, precum și celelalte materiale publicate de Arhiepiscopia Râmnicului pe canalele Facebook, Google+ și Vimeo sunt proprietatea Sfintei Arhiepiscopii a Râmnicului și nu pot fi preluate prin copiere, ci numai prin mijloacele de multiplicare puse la dispoziţie de aceste reţele: share, embeded code etc.

Materialele publicate pe saitul www.ArhiepiscopiaRamnicului.ro pot fi reproduse parțial pe alte saituri (până la 50% din dimensiunea totală a textului, neselectiv), cu menţionarea clară a adresei spre locaţia originală din www.ArhiepiscopiaRamnicului.ro.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului saitului www.ArhiepiscopiaRamnicului.ro, în oricare alte scopuri decât cele personale. Materialele publicate pe saitul www.ArhiepiscopiaRamnicului.ro și pe canalele Facebook, Google+ și Vimeo pot fi imprimate şi difuzate prin unealta Tipăreşte, pusă la dispoziţie de sistemul informatic, însă numai în scopuri personale și noncomerciale.

Orice utilizare de conținut, de către terțe persoane, în oricare alte scopuri decât cele personale, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Sfintei Arhiepiscopii a Râmnicului.

Este interzisă preluarea unor informații scoase din context sau trunchiate, cu scopul dezinformării sau denigrării Bisericii Ortodoxe, a Sfintei Arhiepiscopii a Râmnicului, precum și a oricărei mănăstiri, biserici sau persoane din cadrul Eparhiei Râmnicului.

Administratorul saitului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Orice litigiu născut din sau în legatura cu Termenii și Condițiile de utilizare se dorește a fi soluționat pe cale amiabila. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord comun, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă.

De asemenea, utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor, drepturile conexe acestora și oricare alte drepturi de proprietate intelectuală pe care le implică materialele text și fotografiile publicate pe saitul www.ArhiepiscopiaRamnicului.ro. Utilizatorii înțeleg și accepta faptul că în cazul încălcării vreuneia dintre prevederile de mai sus, în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere de către autorii/proprietarii de drept ai materialelor utilizate fără acordul lor prealabil.

Prin accesare, utilizatorii accepta în întregime și necondiționat Termenii și Condițiile prezentate în acest document. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții de către utilizator atrage după sine obligația de a înceta de îndată accesarea în continuare a saitului, precum și folosirea oricărui material text, fotografie sau video publicat pe sait. Termenii și Condițiile pot fi modificate oricând, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi necesară vreo altă formalitate față de utilizatori, atunci când acest lucru se impune.