Eşti aici

Mănăstiri

Arhiepiscopia Râmnicului cuprinde 29 de mănăstiri, pe care
le puteți vizita virtual, accesând paginile web ale acestora. (În lucru.)

 • Mănăstirea Antim - Troianu

  Ridicată în localitatea de reședință a primului scaun episcopal în care a fost așezat Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, mănăstirea care i-a fost închinată sfântului apare ca  o sinteză de elemente arhitecturale specifice Arhiepiscopiei Râmnicului.

 • Mănăstirea Arnota

  Mănăstirea Arnota

  Sfânta Mănăstire Arnota a fost ctitorită de voievodul Matei Basarab în 1633-1634, pe temelia unei biserici mai vechi.

 • Mănăstirea Berislăvești

  Mănăstirea Berislăvești

  La doar 8 km de Călimăneşti, pe malul stâng al râului Olt, în comuna Berislăveşti, se află un valoros monument de arhitectură feudală târzie - schitul cu acelaşi nume - ctitorie a boierului Sandu Bucşenescu şi a soţiei sale Maria.

 • Mănăstirea Bistriţa

  Sfânta Mănăstire Bistriţa este o mănăstire ortodoxă din România situată în apropierea satului Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, aflată în arhiepiscopia Râmnicului.

 • Mănăstirea Blănoiu

  Mănăstirea Blănoiu

  Sfânta Mănăstire Blănoiu a fost ctitorită în anul 2011 şi se aflată în satul Blănoiu, comuna Racoviţă, judeţul Vâlcea. 

 • Mănăstirea Boia

  Mănăstirea Boia se află situată în partea de sud-vest a Munţilor Făgăraş, pe valea pârâului Boia, în comuna Câineni, satul Grebleşti, fiind  un aşezământ monahal la limita dintre judeţele Vâlcea şi Sibiu.

 • Mănăstirea Bradu

  Situat în satul Gurguiata de lângă Băile Olăneşti, Schitul Bradu a fost construit pe temelia unui schit mai vechi care se numea Schitul de sub Râpa Bradului, despre care aflăm că exista în 1766. 

 • Mănăstirea Comanca

  Pe drumul ce urcă spre Munţii Căpăţânii, înconjurat de masivurile Gerea, Folea şi Căprăreţa, pe valea râului Olăneşti, se află oraşul renumit pentru izvoarele sale tămăduitoare, Băile Olănești, iar în apropierea acestuia Mănăstirea Comanca.

 • Mănăstirea Cornet

  Mănăstirea Cornet

  Biserica a fost ridicată în anul 1666, de către vornicul Mareș Băjescu, și a fost inițial pictată prin grija ctitorului său. Locul ales pentru a fi construit a fost o stâncă masivă care cobora din Munții Lotrului până în albia râului Olt.

 • Mănăstirea Cozia

  Mănăstirea Cozia

  Scăldându-şi zidurile încărcate de istorie în valurile tumultoase ale înaltelor talazuri ale Oltului, care îşi adună apele risipite printre stâncile abrupte ale trecătorii, Mănăstirea Cozia e situată într-unul dintre peisajele carpatine cele mai pitoreşti, constituind una dintre mândriile Oltenie

 • Mănăstirea Cozia Veche

  Mănăstirea Cozia Veche

  La intrarea în defileul Oltului, pe malul lacului de acumulare al Hidrocentralei Turnu, la doar un km înspre nord de Mănăstirea Cozia, se păstrează învăluit în taină, Schitul „Cozi

 • Mănăstirea Dintr-un Lemn

  Situată la aproximativ 25 km sud de municipiul Râmnicu-Vâlcea şi la 12 km nord de Băbeni, pe valea Otăsăului, în comuna Frânceşti, separată prin dealurile vecine de mănăstirile Surpatele şi Govora, pitoreasca Mănăstire Dintr-un Lemn este o oază de pace şi de bucurie spirituală pentru toţi aceia c

 • Mănăstirea Dobrușa

  Biserica Mănăstirii Dobrușa este una din cele mai vechi aşezări din Oltenia, cu ctitori necunoscuţi, fiind atestată documentar din anii 1500-1520, prin daniile lui jupân Radu, jupân Badea, paharnic şi jupâniţei Vlădoaia.

 • Sfânta Mănăstire Frăsinei

  Mănăstirea Frăsinei

  Sfânta Mănăstire Frăsinei din județul Vâlcea a fost ctitorită de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, între anii 1860-1863, pe locul unei mai vechi biserici, zidite la 1710, de călugării Ilarion şi Ştefan.

 • Sfânta Mănăstire Govora

  Mănăstirea Govora

  Sfânta Mănăstire Govora din județul Vâlcea a fost zidită și întreținută de voievozii Țării Românești. În acest loc a apărut prima tipăritură în limba română, anume Pravila de la Govora.

 • Sfânta Mănăstire Gruiul Lupului

  Mănăstirea Gruiul Lupului

  Sfânta Mănăstire Gruiul Lupului, aflată în comuna Racovița, județul Vâlcea, a fost întemeiată la 9 august 2009, cu binecuvântarea ÎPS Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului.

 • Mănăstirea Hurezi

  Printre manastirile monumente istorice, care impodobesc pamantul romanesc, Manastirea Hurezi este considerata, impreuna cu schiturile sale, ca cel mai reprezentativ complex de arhitectura, definitoriu pentru „stilul brancovenesc”.

 • Sfânta Mănăstire Iezer

  Mănăstirea Iezer

  Sfânta Mănăstire Iezer, una dintre cele mai izolate sihastrii din nordul Olteniei, se află în satul Cheia, orașul Băile Olănești, județul Vâlcea. În biserica acestui locaș monahal se păstrează Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Antonie de la Iezer.

 • Sfânta Mănăstire Jgheaburi

  Mănăstirea Jgheaburi

  Sfânta Mănăstire Jgheaburi se află în satul Piscul Mare din comuna Stoenești, judetul Vâlcea. Biserica veche, zidită la 1827, este închinată Nașterii Maicii Domnului.

 • Sfânta Mănăstire Mălaia

  Mănăstirea Mălaia

  Sfânta Mănăstire Înălţarea Sfintei Cruci se află în localitatea Mălaia, județul Vâlcea. Piatra de temelie pentru noua biserică a mănăstirii de maici, cu hramurile Înălţarea Sfintei Cruci şi Sfântul Mucenic Ioan Rusul, a fost pusă la 12 iunie 2012.

 • Sfânta Mănăstire Mamu

  Mănăstirea Mamu

  Sfânta Mănăstire Mamu se află în satul Stănești-Lunca din comuna Lungești, județul Vâlcea. Ctitorită de către Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, biserica mănăstirii păstrează pictura originală, executată de Pârvu Mutu.

 • Sfânta Mănăstire Ostrov

  Mănăstirea Ostrov

  Sfânta Mănăstire Ostrov se află în localitatea Călimăneşti, județul Vâlcea. Biserica mănăstirii a fost ctitorită între anii 1520-1521, de către Sfântul Voievod Neagoe Basarab.

 • Sfânta Mănăstire Pahomie

  Mănăstirea Pahomie

  Sfânta Mănăstire Pahomie se află în satul Cheia din localitatea Băile Olăneşti, județul Vâlcea. Biserica a fost zidită la anul 1520, de către Pahomie monahul şi Sava haiducul.

 • Mănăstirea Pătrunsa

  Schitul Pătrunsa este declarat monument istoric și a fost construit în anul 1740 de către episcopul Climent al Râmnicului. A fost distrus de căderea unei stânci și a fost refăcut în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

 • Mănăstirea Sărăcinești

  Mănăstirea Sărăcinești

  Mănăstirea Sărăcinești este o veche mănăstire ortodoxă din țara noastră. Așezată la confluența râului Olănești cu râul Cheia, în satul Valea Cheii, în comuna Păușești-Măglași, județul Vâlcea, mănăstirea poartă până astăzi aprinsă flacăra dreptei credințe.

 • Mănăstirea Scundu

  Mănăstirea Scundu

  Mănăstirea Scundu, cu hramul „Izvorul Tămăduirii" se află în localitatea cu același nume, satul Crâng, județul Vâlcea.

 • Mănăstirea Sfântul Nectarie

  Mănăstirea Sfântul Nectarie

   Mănăstirea Sfântul Nectarie se află în satul Pleașa din comuna Vlădești, județul Vâlcea. Este ctitoria Ieromonahului Paisie Vasiloglu de la Sfânta Mânăstire Frăsinei. Biserica este închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil și Sfântului Ierarh Nectarie.

 • Mănăstirea Stânișoara

  Mănăstirea Stânisoara este o mănăstire ortodoxă cu viață de obște aflată în localitatea Călimanești, pe versantul muntelui Cozia, pe malul stâng al râului Olt, mai sus de Mănăstirea Turnu, în județul Vâlcea.

 • Mănăstirea Surpatele

  Mănăstirea Surpatele

  Mănăstirea Surpatele, cu hramul "Sfânta Treime", se află pe Valea Otăsăului, la 3 km distanță de Mănăstirea Dintr-un Lemn. Numele îi vine de la satul în care este ctitorită, satul Surpatele, sat pendinte de comuna Frâncești, județul Vâlcea.

 • Mănăstirea Turnu

  Una dintre vetrele monahale de mare spiritualitate din Eparhia Râmnicului, Mănăstirea Turnu este așezată într-un loc retras pe malul stâng al Oltului, sub Muntele Cozia, la doi kilometri de ctitoria voievodului Mircea cel Bătrân, Mănăstirea Cozia.