Eşti aici

ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului

Înaltpreasfințitul Varsanufie

Arhiepiscopul Râmnicului

Data naşterii:    24 ianuarie 1968
Locul naşterii:   Bucureşti

Tuns în monahism: 15 aprilie 1997
Hirotonit ierodiacon: 7 iunie 1998
Hirotonit ieromonah: 8 iunie 1998
Hirotesit protosinghel: 31 august 1999
Hirotesit arhimandrit: 29 septembrie 2001
Hirotonit episcop: 30 septembrie 2001
Întronizat arhiepiscop: 8 iunie 2014

Înaltpreasfinţia Sa, Varsanufie Gogescu, s-a născut la 24 ianuarie 1968, în București, într-o familie creștin-ortodoxă. Părinții săi, Petre-Vasile și Domnica, l-au botezat Valentin.

Școala primară a urmat-o în București. A urmat apoi cursurile Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul (1985-1990) și pe ale Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul (1990-1994), ambele din București. Și-a continuat studiile, urmând cursurile de Masterat, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța (2002-2004), și pe cele de Doctorat, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova (2010-2013).

La 15 aprilie 1997 a fost închinoviat și tuns în monahism la Sfânta Mănăstire Slănic, din județul Argeș, primind numele Varsanufie. La 7 iunie 1998 a fost hirotonit ierodiacon, iar la 8 iunie 1998 a fost hirotonit ieromonah.

Între anii 1999-2006 a fost stareț al Sfintei Mănăstiri Radu Vodă din București, pe care a reactivat-o și unde a întreprins lucrări de restaurare a picturii, a catapetesmei și a turnului-clopotniță, construind și un lumânărar nou, împodobit cu mozaic.

Între anii 1999-2001 a fost exarh al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor. La 31 august 1999 a primit rangul de protosinghel, iar la 29 septembrie 2001, pe cel de arhimandrit.

La propunerea PF Părinte Patriarh Teoctist, la 30 septembrie 2001 a fost ales și hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titlul de Prahoveanul.

Între anii 2001-2007 a coordonat Sectoarele Cultural, Social, Patrimoniu și Exarhat ale Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, iar din 2007 și celelalte sectoare ale eparhiei.

În 2004 i s-a conferit, de către preşedintele României, dl. Ion lliescu, Ordinul Meritul Cultural în gradul de Comandor.

Din 2007 a fost secretar al Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și președinte al Comisiei Liturgice a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

La 22 mai 2014 a fost ales de Sfântul Sinod în scaunul vacant de Arhiepiscop al Râmnicului. Ceremonia de întronizare a avut loc în Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu Vâlcea, la 8 iunie 2014, în Duminica Pogorârii Sfântului Duh.

Activitatea academică:

Între anii 1990-1998 a fost profesor de Religie la mai multe școli și licee din București și a condus Cercurile de pedagogie la școlile Nr. 206 Sfântul Stelian, Nr. 191 Sfântul Gheorghe, Nr. 172 Sfântul Andrei și Nr. 176 Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Între anii 1995-1998 a îndrumat practica pedagogică pentru disciplina Religie a elevilor de la Colegiul Național Elena Cuza.

Între anii 1997-1998 a activat ca profesor metodist pentru disciplina Religie pentru Sectorul 6 al Municipiul București. În anul 1998 a participat la Simpozionul Religia și Instrucția Școlară, la secțiunea Metodica predării Religiei în școală, cu comunicarea Metode și tehnici de evaluare în cadrul orelor de Religie.

Între anii 1999-2001 a îndeplinit misiunea de părinte spiritual la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul din București. Între anii 2000-2001 a coordonat activitatea educativă și spirituală, cu rangul onorific de director adjunct al Seminarului Teologic din București. Între anii 1998-2014 a fost profesor de Noul Testament în cadrul aceluiași Seminar Teologic.

A prezidat ședințele Consiliilor profesorale de la Seminarul Teologic Liceal Nifon Mitropolitul din București și Seminarul Teologic Liceal Sfânta Filofteea de la Sfânta Mănăstire Pasărea. A făcut parte sau a prezidat, după caz, Comisia de examinare, la examenele pentru certificarea competențelor profesionale, la Seminariile Teologice din cadrul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, Comisia de notare administrativă a preoților din Protopopiatele Eparhiei, Comisia de testare a absolvenților Școlii Normale Elena Cuza din București, Comisia pentru examenul de capacitate preoțească, Comisia de examinare a candidaților la hirotesia întru duhovnic, Comisia de testare a suplinitorilor calificați și necalificați la disciplina Religie și Comisia liturgică a Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor.

Între anii 1993-1996 a fost redactor la revista de apologetică ortodoxă Martyria. Între anii 1996-1999 a fost redactor la Agenția Ortodoxă de Presă PRAXIS. Între anii 1994-1997 a editat revista pentru copii Floarea Darurilor. Între anii 2001-2014 a fost vicepreședinte al Colegiului de Redacție al revistei Glasul Bisericii. Între anii 2001-2003 a fost președinte al Colegiului de redacție al revistei Cuvânt și suflet a Seminarului Teologic Ortodox din București. Între anii 2005-2006 a îndrumat proiectul editorial Lumea Credinței pentru copii. Între anii 2008-2014 a fost directorul Editurii Cuvântul Vieții.

S-a ocupat de organizarea, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, a mai multor ediții a Expoziției Icoana din sufletul copilului.

În 2006 a participat la o serie de simpozioane și programe naționale, printre care Simpozionul național cu tema Rolul și locul învățământului religios și teologic din România, organizat de Ministerul Culturii și Cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte, și Simpozionul național Religie - Istorie - Română, cu tema România, punte creștină între Occident și Orient, organizat de Colegiul Economic Hermes din București, în colaborare cu Centrul Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor și cu Primăria Sectorului 2 al Capitalei.

Tot în 2006 a susţinut derularea Programului de formare continuă a inspectorilor de Religie din ţară, pe tema Monitorizare şi inspecţie şcolară, organizat de M.Ed.C. şi Casa Corpului Didactic a judeţului Prahova, și s-a îngrijit de organizarea mai multor concursuri şcolare: Urcuş spre Înviere, organizat de Arhiepiscopia Bucureştilor, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cu Liceul Teoretic Marin Preda din Bucureşti; Nichifor Crainic, organizat tot de Arhiepiscopia Bucureştilor, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cu Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Bucureşti; Floarea Darurilor, organizat de Arhiepiscopia Bucureştilor, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Prahova.

În 2007 a participat la Simpozionul 152 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti, organizat de către Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bucureşti şi Primăria Sectorului 4 a Capitalei.

În 2008 a participat la Simpozionul Internaţional Interdisciplinar cu tema Comunicarea prin credinţă în contextul interculturalităţii europene.

A coordonat editarea şi publicarea Manualului de Religie pentru clasa a IV-a, aprobat la nivelul Comisiei Sectorului Învăţământ al Patriarhiei Române şi al M.Ed.C., la Editura Aramis, Bucureşti, 2006.

S-a îngrijit de traducerea şi editarea unei cărţi de rugăciuni și a Sfintei Liturghii în limba rromani, slujba fiind apoi înregistrată audio. Ambele lucrări sunt destinate comunităţilor de rromi din ţara noastră.

S-a ocupat de editarea mai multor CD-uri cu cântări bisericești: Ars Carmis - Cântări din perioada Triodului şi Penticostarului (2006); Slujba Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica şi Slujba Sfinţilor Români (2007); Acatistul Sfântului Dimitrie cel Nou, Slujba Sfântului Vasile cel Mare, Bucură-te, Mireasă și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (2008); şi cu poveşti creştine: De ce nu cântă florile? (în lectura actorului Florian Pittiş, 2006); Casa cu mireasmă de brad (în lectura actorului Florian Pittiş, 2006); Un băieţel şi cântul lui înaripat (în lectura actriţei Tamara Buciuceanu-Botez, 2008); Mansarda de vis-a-vis (în lectura actriţei Alexandrina Halic, 2008); Fagurele cu poveşti (în lectura actriţei Manuela Hărăbor, 2008); Viața Sfintei Maria Egipteanca (în lectura actorilor Radu Beligan, Victor Rebengiuc, Maria Ploae și Daniela Nane, 2011).

Din anul 2014 este preşedinte al Colegiului de redacţie al Revistei Praxis a Sfintei Arhiepiscopii a Râmnicului, membru în Colegiul de redacţie al revistei bisericești Mitropolia Olteniei și editor al revistei de cultură Clipa.

Publicații:

Aceasta este viața veșnică. Studii de gnoseologie patristică, Editura Praxis, Râmnicu Vâlcea, 2015;

Lucrarea harului dumnezeiesc în teologia Sfântului Grigorie Palama, Editura Basilica, Bucureşti, 2014;

Trei piese de teatru: Trei Crai (piesă în versuri pentru copii), 1996 și 2003; Martiriul Sfântului Gheorghe (piesă în versuri pentru copii), 1996; Moartea lui Iuda (piesă în versuri pentru copii), 1997. Piesele de teatru au fost difuzate în mai multe rânduri de Radio România, la emisiunea Teatrul Radiofonic pentru copii.

Articole, studii:

1. ....................................................................

Conferințe:

A susţinut mai multe conferinţe pentru tineri, în cadrul Serilor Filocalice sau cu alte ocazii: Eminescu şi Biserica Ortodoxă, 2001; Rugul aprins, 2002; Înfruntarea patimilor şi a gândurilor de către tânărul ortodox, 2002; Fericirile după Psalmi şi în Noul Testament, 2003; Mănăstiri care au fost în Bucureşti, 2003; Poezia religioasă la George Coşbuc, 2004; Proverbele populare româneşti şi Înţelepciunea lui Solomon, 2004; Principii morale în opera lui Vasile Voiculescu, 2005; Urcuş spre Înviere, 2006; Semnificaţia duminicilor Postului Mare, 2007; Crucea suferinţei şi bucuria Învierii, 2008.

A organizat mai multe simpozioane internaţionale, naționale, conferințe și expoziții, dintre care:

Simpozionul internațional Spiritualitatea mărturisitoare a culturii româneşti în perioada Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, la Sfânta Mănăstire Hurezi, 2-3 septembrie 2014;

Simpozionul Internaţional Misiunea culturală şi filantropică a Bisericii în activitatea Sfântului Constantin Brâncoveanu şi a Sfântului Antim Ivireanul, la Sfânta Mănăstire Bistriţa, 25-26 septembrie 2014;

Conferinţa naţională Valoarea culturii şi spiritualităţii româneşti din epoca Domnului Constantin Brâncoveanu pentru istoria naţională. 300 de ani de la martiriul unui sfânt român, la Sfânta Mănăstire Hurezi, 22 septembrie 2014, împreună cu Universitatea Valahia din Târgoviște, Centrul de Cercetări Științifice Interdisciplinare Dumitru Stăniloae al Universității Valahia, Universitatea Ovidius din Constanța;

Conferinţa naţională Hurezi, o mănăstire fără pereche, la Sfânta Mănăstire Hurezi, 4 octombrie 2014;

A XV-a ediție a Expoziției Monahism și artă, realizată de către prof. Elena Stoica, directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, în colaborare cu mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului;

Simpozionul naţional Lucrarea duhovnicească și culturală a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, la Centrul cultural Sf. Ierarh Calinic, din Râmnicu Vâlcea, 25 aprilie 2015;

Simpozionul naţional Tradiție și noutate în cultura și spiritualitatea epocii brâncovenești, la Sfânta Mănăstire Hurezi, septembrie 2015.