Eşti aici

Viața Eparhiei

 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sfinții arată lucrarea lui Hristos în cei care-L iubesc pe Dumnezeu și împlinesc în viața lor voia Lui”

  „Sfinţirea vieţii este darul lui Dumnezeu, Care revarsă harul Său în Biserică. Mântuitorul Hristos S-a întrupat și a sfințit firea umană, oferind omului posibilitatea de a-și deschide inima către Dumnezeu, pentru ca Sfântul Duh să Se sălășluiască în el. De aceea, spune Sfântul Grigorie Palama, «sfinții sunt chipuri vii ale lui Hristos»”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Duminica Tuturor Sfinților la Mănăstirea Stânișoara, unde a fost cinstită Sfânta Icoană a Maicii Domnului Axion Estin.

  12 Iunie 2023
 • Rugăciune și mulțumire la împlinirea a 9 ani de arhipăstorire a Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie în Eparhia Râmnicului

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a săvârșit în ziua de 8 iunie Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae”, mulțumind Preabunului Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra clerului și credincioșilor din Eparhia Râmnicului în cei 9 ani plini de roade duhovniceşti, care s-au împlinit în această zi de la întronizarea în demnitatea de Arhiepiscop al Râmnicului.

  8 Iunie 2023
 • „Cincizecimea a așezat în lumină comuniunea Persoanelor Sfintei Treimi şi nedespărţita lor prezență”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la hramul Mănăstirii Cozia

  „Biserica, ca trup tainic al lui Hristos, îşi are temeiul în Sfânta Treime. Hristos este Cap al Bisericii şi întăreşte existenţa eclezială prin întreaga Sa activitate mântuitoare, reaşază firea umană în demnitatea de dinainte de cădere, şi o uneşte cu dumnezeirea în mod veşnic”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Sărbătoarea Sfintei Treimi, hramul Mănăstirii Cozia.

  5 Iunie 2023
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sfântul Duh luminează și sfințește sufletele noastre, întocmai cum a luminat pe Sfinții Apostoli, făcându-i cunoscători ai tainelor cerești"

  „Sfântul Duh este Domnul de viață făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci. El este „sorocul făgăduinței și împlinirea nădejdii", este „împreună-veșnic", „de o ființă cu Tatăl și cu Fiul". Sfântul Duh luminează și sfințește sufletele noastre, întocmai cum a luminat pe Sfinții Apostoli, făcându-i cunoscători ai tainelor cerești. Este Duhul Adevărului, Duhul lui Dumnezeu, duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor în Duminica Pogorârii Sfântului Duh, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

  4 Iunie 2023
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit Capela „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la Parohia Ciorăști

  „Cultul creştin este o vastă proclamare a credinţei. Slujbele sunt pline de o teologie implicită accesibilă credincioşilor sub povăţuirea Duhului Sfânt prin însăşi celebrarea lor în Biserică. Exactitatea cuvintelor folosite şi a imaginilor poetice, adevărul simbolurilor şi al sfintelor icoane sunt permanent însufleţite de energiile Duhului Sfânt”, a accentuat Înatpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 28 mai, la Parohia Ciorăști din Protoieria Râmnicu-Vâlcea, unde a sfințit noua capelă, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

  28 Mai 2023
 • „Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt cinstiți întocmai cu Apostolii, întrucât s-au arătat a fi evlavioși mărturisitori ai credinței și protectori al Bisericii”

  „Sfinții Împărați Constantin și Elena și-au asumat întru totul cinstirea Sfintei Cruci, și au chemat oamenii din întregul Imperiu Roman să așeze în inimile lor darurile Învierii Mântuitorului Hristos și să se împărtășească din roadele mântuirii”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 21 mai, la Mănăstirea Hurezi.

  22 Mai 2023
 • „Apa cea vie descoperă taina deplinei transfigurări a omului în vederea moștenirii vieții veșnice”

  „Oferind apa cea vie, Fiul lui Dumnezeu îl adâncește pe om în profunzimea legăturii cu Dumnezeu și îi descoperă taina vieții celei veșnice, în care Mântuitorul Hristos îi cuprinde pe toți”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 14 mai, la Mănăstirea „Sfânta Ana”.

  15 Mai 2023
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Mântuitorul Hristos a arătat că El este Izvorul Vieții, Care izvorăște noian de har asupra celor care-și curățesc sufletele și așază în ele lumina sfințeniei”

  „La scăldătoarea de la Vitezda, care înseamnă „casa milei”, Mântuitorul Hristos Se descoperă a fi Izvorul vieții duhovni­cești, iar minunea vindecării slăbănogului este legată de puterea credinței și a nădejdii în milostivirea lui Dumnezeu, pe care acel bolnav le așezase în sufletul său timp de 38 de ani, perioadă ce a prilejuit îndreptarea sa, eliberarea din lanțurile patimilor și ale păcatelor”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 7 mai, la Parohia Bogdănești din Protoieria Horezu.

  7 Mai 2023
 • Cinstirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, ocrotitorul Eparhiei Râmnicului și ctitorul Catedralei Arhiepiscopale

  Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, a fost cinstit în chip deosebit în Arhiepiscopia Râmnicului, în perioada 27-30 aprilie 2023, la Sărbătoarea Aducerii în Oltenia a sfintelor sale moaște, eveniment cu o importanță aparte pentru credincioșii din Oltenia de sub munte.

  30 Aprilie 2023
 • „Învierea a devenit temelia credinței și propovăduirii Sfinților Apostoli și a ucenicilor Mântuitorului Hristos”

  Acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de sub pământ, iar în aceste zile fiecare credincios trebuie să devină mărturisitor al Învierii, după cum și cei cărora li S-a arătat Fiul lui Dumnezeu Înviat mărturiseau cu mare putere „despre înviere” (Fapte IV, 33), încât aceasta a devenit temelia credinței mărturisită de Biserică. Sfântul Apostol Pavel spune în acest sens că: „dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este și credința voastră... Dar acum Hristos a înviat din morți” (I Corinteni XV, 14, 20)”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cea de-a doua zi de Paște la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Drăgășani.

  17 Aprilie 2023
 • „La acest Slăvit Praznic să ne lăsăm învăluiți de iubirea dumnezeiască cea dătătoare de viață”

  „Se cuvine la acest Slăvit Praznic să ne lăsăm învăluiți de iubirea dumnezeiască cea dătătoare de viață, înțelegând că viaţa fiecăruia dintre noi este așezată sub adumbrirea Fiului lui Dumnezeu întrupat, răstignit și înviat. Hristos Domnul ne-a trecut din moarte către viață și de la pământ către nemărginirea cerului, pentru ca să Se preaslăvească întru noi, căci „a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie” (II Timotei I, 10)”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la slujba celei de a Doua Învieri, la Catedrala Arhiepiscopală. 

  16 Aprilie 2023
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Învierea Domnului este chezășia învierii noastre”

  Prin Înviere, Fiul lui Dumnezeu a oferit tuturor „începutul altei vieţi, veşnice”, în Dumnezeu, dezvăluind adâncul cel mai dinlăuntru al bunătăţii părinteşti. De aceea, se cuvine la acest Slăvit Praznic să ne lăsăm învăluiți de iubirea dumnezeiască cea dătătoare de viață, înțelegând că viaţa fiecăruia dintre noi este așezată sub adumbrirea Fiului lui Dumnezeu întrupat, răstignit și înviat”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la slujba Învierii Domnului, săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

  16 Aprilie 2023

Pagini