Eşti aici

Viața Eparhiei

 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Zaheu L-a primit pe Mântuitorul Hristos în casa sa, iar Dumnezeu a făcut locaș al Său din inima vameșului”

  „Înainte de a-L întâlni pe Mântuitorul Hristos, Zaheu era preocupat de cele pământești, își cheltuia toate puterile pentru folosul său propriu, în mod egoist, pe când, după ce a auzit chemarea lui Dumnezeu, a fost întru totul preocupat de viața duhovnicească, de mântuirea sufletului său, luptându-se din răsputeri să aibă acces la cerul în care Îl poate primi pe Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 22 ianuarie, la Parohia Bărbătești din Protoieria Horezu.

  22 Ianuarie 2023
 • Priveghere de toată noaptea și Sfânta Liturghie Arhierească la Sărbătoarea Sfântului Cuvios Antonie cel Mare

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea slujba de priveghere de toată noaptea la Sărbătoarea Sfântului Cuvios Antonie cel Mare.

  17 Ianuarie 2023
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Recunoștința descoperă noblețea sufletească a celui care o practică”

   „Să dăm mulțumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos!” (I Corinteni XV, 57), nu doar printr-o simplă înșiruire a cuvintelor, ci prin faptele alese și bineplăcute lui Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 15 ianuarie 2023, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

  15 Ianuarie 2023
 • Binecuvântare arhierească la hramul Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu-Vâlcea

  În ziua sărbătoririi Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, sâmbătă, 7 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

  7 Ianuarie 2023
 • „Mântuitorul Hristos a coborât în apele Iordanului și a primit a fi botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul pentru a ne face părtași vieții Dumnezeieștii Treimi”

  „Prin Botezul Său, Mântuitorul a oferit firii omeneşti naşterea în Duh. Domnul nostru Iisus Hristos a coborât în apele Iordanului și a primit a fi botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul pentru a ne face părtași vieții Dumnezeieștii Treimi”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Praznicul Botezului Domnului.

  6 Ianuarie 2023
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Viața noastră este un dar pe care îl aducem înaintea lui Dumnezeu”

  „Mântuitorul Hristos S-a  arătat a fi întru-totul smerit și S-a tăiat împrejur la trup, ca să ne aducă nouă duhovnicească tăiere împrejur, să primim înfierea și, de aceea, ne îndeamnă Sfântul Chiril al Ierusalimului: „Să vieţuim duhovniceşte, ca să fim învredniciţi de înfierea lui Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în prima zi a noului an, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Nicolae”.

  1 Ianuarie 2023
 • „Rostul Nașterii Mântuitorului Hristos din Fecioara Maria este locuirea lui Dumnezeu în oameni și a oamenilor în Dumnezeu”

  „Nașterea Fiului lui Dumnezeu s-a petrecut la timpul rânduit de Dumnezeu, după cum ne încredințează Sfântul Apostol Pavel: „când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea” (Galateni IV, 4-5)”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în a doua zi de Crăciun, la Paraclisul Arhiepiscopal „Toți Sfinții” din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

  26 Decembrie 2022
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sărbătoarea Nașterii Domnului ne așază întru legătura păcii nesfârșite a lui Dumnezeu”

  „Fiul lui Dumnezeu a primit în chip smerit nașterea trupească pentru a ne dărui nașterea duhovnicească, înfierea prin har (Galateni IV,6; Romani VIII, 15-17) și ne cere la acest ceas al sărbătorii să ne lăsăm cuprinşi de taina coborârii Sale la noi”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” în ziua Praznicului Nașterii Domnului.

  25 Decembrie 2022
 • Slujbă de pomenire pentru Eroii Revoluției

  La împlinirea a 33 de ani de la tragicele evenimente din Decembrie 1989, la Râmnicu-Vâlcea au fost organizate o serie de manifestări dedicate omagierii eroilor Revoluției, care au debutat cu slujba de pomenire ce a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în prezența autorităților județene și locale, a revoluționarilor și a membrilor familiilor îndoliate.

  22 Decembrie 2022
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sfântul Ierarh Spiridon a fost vistieria cea însuflețită a dumnezeieștilor dăruiri”

  „Sfântul Ierarh Spiridon a fost păstorul de suflete, care, prin rugăciune, răbdare și dragoste jertfelnică pentru păstoriții săi, a câștigat înălțimile spirituale, închinându-și întreaga viață slujirii Arhiereului Hristos”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la biserica din cartierul Ostroveni al municipiului Râmnicu-Vâlcea care și-a cinstit ocrotitorul.

  12 Decembrie 2022
 • „Invitația la Cină așază în lumină libertatea pe care ne-a oferit-o Dumnezeu, dar și responsabilitatea noastră pentru a dobândi viața veșnică”

  „Chemarea lui Dumnezeu este de a moșteni Împărăţia Cerurilor, iar Sfânta Euharistie constituie o pregustare a bucuriei vieții veșnice”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 11 decembrie 2022, la Parohia Dângești din Protoieria Călimănești.

  11 Decembrie 2022
 • „Mucenicia Sfintei Filofteea ne încredințează că omul care L-a primit pe Hristos în inima sa trebuie să-şi conformeze lucrările şi gândurile după voinţa lui Dumnezeu”

  „În lucrarea virtuților și în rugăciune desăvârșită, Sfânta Filofteea l-a cunoscut pe  Dumnezeu și și-a deschis sufletul spre lucrarea harului dumnezeiesc, nelipindu-și inima de nimic din lumea aceasta”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la finalul Sfintei Liturghii de la Catedrala Arhiepiscopală în ziua de 7 decembrie.

  7 Decembrie 2022

Pagini