Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Învierea Domnului este o revărsare de lumină și de viață, este înnoirea firii omenești și mărturia Tainei celei din veac”

5 Mai / Viața Eparhiei

„Învierea Mântuitorului Hristos descoperă iubirea nemărginită a lui Dumnezeu față de întreaga umanitate, căci „în ce chip miluieşte tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El” (Psalmul CII, 13), iar dragostea lui Dumnezeu a devenit temelia unirii noastre cu El”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la slujba Învierii Domnului de la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „din Mormântul dătător de viață, unde sălășluiește Harul și strălucește lumina, se
revarsă viaţă dumnezeiască în viaţa pământească. 

Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu a zdrobit încuietorile cele veșnice ale iadului care țineau pe cei legați și a înviat ca un Atotputernic, făcându-Se pentru noi Începător al unei noi vieţi în Împărăția cea fără sfârșit a bunătății și frumuseții desăvârșite, dumnezeiești, și, în acest sens, mărturisește Sfântul Simeon Noul Teolog: „prin Înviere a rânduit Dumnezeu în iconomia Sa să ne dea împărăția cea nestricăcioasă și toată viața veșnică. Sufletește ne facem fără nicio îndoială părtași încă de acum ai bunătăților viitoare, adică nestricăcioși și nemuritori și fii ai lui Dumnezeu și fii ai Luminii și fii ai zilei și moștenitori ai Împărăției Cerurilor”. Dumnezeu „ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos Iisus” (Efeseni II, 6) şi „prin El avem şi unii şi alţii apropierea către Tatăl, într-un Duh” (Efeseni II, 18).
Învierea Domnului este o revărsare de lumină și de viață, este înnoirea firii omenești și mărturia Tainei celei din veac. Înţelesurile duhovniceşti şi tainice ale sărbătorii ne descoperă că Mântuitorul Hristos, ieșind cu slavă din mormânt, ne-a trecut de la moarte la Viață și de pe pământ la Cer, înveșmântându-ne în haina nestricăciunii, pentru a ne putea împărtăși din viața dumnezeiască. Acest fapt este posibil întrucât Cuvântul lui Dumnezeu a asumat în Ipostasul Său firea omenească întreagă, afară de păcat. El a luat trup pentru a îndumnezei firea omenească și a o ridica prin Înviere la nemurire şi viaţă veşnică. Dumnezeu Fiul a coborât până la cele mai de jos ale pământului și apoi a înviat, pentru ca omul să se înalțe la cele cerești, să se împărtășească de viața dumnezeiască. Hristos Cel înviat din morți este viața noastră în care „trăim și ne mișcăm și suntem” (Faptele Apostolilor XVII, 28), iar prin Înviere ni se oferă, așadar, posibilitatea împărtășirii din izvorul sfințeniei”, a spus Chiriarhul Râmnicului.

Alte articole despre: