Eşti aici

Vecernia Învierii la Catedrala Arhiepiscopală

5 Mai / Viața Eparhiei

„După ce a înviat, Mântuitorul Hristos S-a arătat ucenicilor spunându-le: „Pace vouă!”, fapt ce descoperă necesitatea întâlnirii în comuniune de iubire a omului cu Dumnezeu. Pacea este un dar al lui Hristos Înviat (Efeseni II, 17), menit spre a se sălășlui în inimi (Coloseni III, 15), după îndemnul Sfântului Apostol Pavel”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Vecernia Învierii numită și Învierea a doua.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că între darurile Învierii prezentate de către Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (cap. XX, versetele 19-31), „se află și cel al iertării păcatelor, iar în acest sens a spus Mântuitorul Hristos: Luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele, le vor fi ier­tate și cărora le veți ține, vor fi ținute (Ioan XX, 21-23). Puterea de a lega și dezlega păcatele o are numai Mântuitorul Hristos, însă după Înviere a oferit această putere și Sfinților Apostoli și prin aceștia, episcopilor și preoților.  

Dumnezeu dorește să ne facă fii ai Luminii, ca cei ce suntem martori și mărturisitori credincioși ai Mântuitorului Hristos Cel înviat din morți, ai Celui Care ne conduce „la pământul dreptăţii” (Psalmul CXLII, 10). Pentru aceasta, se cuvine „să lepădăm pe omul cel vechi” (Efeseni IV,17) și să ne sfințim viața făcându-ne părtași ai darurilor Învierii, cu care s-a îmbogăţit firea noastră prin pogorârea milostivirilor lui Dumnezeu. Aceste daruri se sălăşluiesc în inimile noastre, remodelând pe aceia care primesc a deveni fii prin El și Îl descoperă deopotrivă în lumina strălucitoare a Învierii și în cea a smereniei, dar, mai ales, în cea a dragostei jertfelnice, oferindu-ne pildă de credință, de dragoste și nădejde spre a ne încredința viața lui Dumnezeu, Care nu a aşezat Chipul Său pe chipul omului spre a fi întinat, ci pentru a-l face părtaş luminii Învierii. Fiul lui Dumnezeu așază o punte de legătură între oameni şi între aceştia şi Dumnezeu, ca manifestare a iubirii Sale desăvârşite și se cuvine ca și noi „să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem «fraţilor» şi celor ce ne urăsc pe noi. Să iertăm toate pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!

Avem nădejdea sfântă că darurile Învierii, care sunt împărtășite de către Mântuitorul Hristos Bisericii Sale, vor sălășlui în „inimile curăţite de orice cuget rău” (Evrei X, 22), în care păcatul a fost mistuit de puterea iubirii dumnezeiești”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: