Eşti aici

„Bucuria Învierii se prelungește în nădejdea că și noi vom învia întru viața veșnică”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” din Drăgășani

7 Mai / Viața Eparhiei

„Bucuria Învierii lui Hristos a fost mărturisită de către Femeile Mironosiţe şi de către Sfinţii Apostoli și s-a sălășluit în inimile tuturor acelora care au crezut în dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, pentru că, ne încredințează Sfântul Apostol Pavel: „dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră” (I Corinteni XV, 14). Trupul lui Hristos cel Înviat, care are înlăuntrul Său izvorul luminii, strălucind, Îl luminează duhovnicește pe cel ce crede în El”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” din Drăgășani.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „Învierea Domnului a însemnat înnoirea firii omului și trăirea realității eshatologice. Cei care cred în Înviere descoperă adevăratul sens al vieții, se luminează și se fac transparenți Învierii, iar bucuria lor devine bucuria întregii creații: „Cerurile după cuviință să se veselească, și pământul să se bucure și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută că Hristos a înviat, veselia cea veșnică”.
Totodată, la fel cum Mântuitorul Hristos, înviat din morţi, a intrat în slava Tatălui şi credincioşii vor învia cu El în slavă şi vor ajunge la vederea „faţă către faţă”a lui Dumnezeu. Bucuria Învierii se prelungește în nădejdea că și noi vom învia întru viața veșnică, devenind părtași bucuriilor celor nestricăcioase. Învierea Domnului este pentru fiecare dintre noi izvorul de putere și de viață veșnică, pentru că Mântuitorul Hristos Cel înviat din morți a trecut în veșnicie umanitatea Sa și ni Se dăruiește prin Tainele Bisericii, spre dobândirea vieții veșnice. Nu există altă cale pe care omul să se desăvârşească fără participarea la sfinţenia Mântuitorului Hristos Cel înviat. Fiul lui Dumnezeu a luat trupul nostru, l-a sfințit cu firea Sa dumnezeiască și prin jertfa Sa răscumpărătoare și Învierea Sa din morți ne-a înfățișat lui Dumnezeu Tatăl ca pe o făptură nouă (Efeseni II, 6).
Suntem chemați a fi împreună-moștenitori cu Cel Întâi Născut din morți și să primim din vistieria darurilor lui Dumnezeu izvorul de bucurie duhovnicească care luminează sufletele cu lumina cea veșnică a Dumnezeirii, așezând în inimile noastre noian de nădejde în iubirea și purtarea Sa de grijă.
De aceea, vedem că bucuria Învierii schimbă inimile noastre în inimi purtătoare de Hristos și face ca sufletele nostru să ardă de dorul cel după Dumnezeu”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: