Eşti aici

„Timpul pe care Dumnezeu ni-l oferă ca dar, în înșiruirea anilor, trebuie să-l prețuim ca pe un timp al înveșnicirii noastre”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în prima zi a noului an

1 Ianuarie / Viața Eparhiei

„Timpul vieții trebuie să devină o permanentă împreună-lucrare a noastră cu Dumnezeu, încât, cu ajutorul Său dumnezeiesc, fiecare să fie fără pată, drept, cinstitor de Dumnezeu, străin de tot lucrul rău, grăind adevărul, lucrând dreptatea, umblând întru dreptate, strălucind prin neprihănire, împodobit cu nestricăciunea, înfrumuseţat cu înţelepciunea şi cu cuminţenia, cugetând cele de sus, nesocotind cele de jos, luminând prin vieţuirea îngerească”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul împărtășit preoților și credincioșilor în prima zi a anului 2024.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „Începutul a primit alte semnificații depline, în condițiile unirii timpului cu veșnicia în viața divino-umană a Cuvântului lui Dumnezeu. Prin Mântuitorul Hristos, veșnicia nu mai aparține strict lui Dumnezeu, căci omul este chemat să moștenească viața veșnică. Timpul pe care Dumnezeu ni-l oferă ca dar, în înșiruirea anilor, trebuie să-l prețuim ca pe un timp al înveșnicirii noastre. Prin viaţa duhovnicească, timpul poate fi transfigurat, îndumnezeit, prin participarea la viața lui Hristos, prin asemănarea cu Dumnezeu.
„Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer”, spune Cartea Ecclesiastului (III, 1), căci „vreme este să te naşti şi vreme să mori, vreme este să sădeşti, vreme este să tămăduieşti, vreme este să zideşti, vreme este să plângi şi vreme să râzi, vreme este să îmbrăţişezi, vreme este să taci şi vreme să grăieşti, vreme este să iubeşti” (Ecclesiast III, 2-8). 
În acest sens, îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: „Răscumpăraţi vremea!” (Efeseni V, 16), pentru a dobândi veșnicia. Și, continuă Apostolul neamurilor, „să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Căci, prin harul ce mi s-a dat, spun fiecăruia din voi să nu cugete despre sine mai mult decât trebuie să cugete, ci să cugete fiecare spre a fi înțelept, precum Dumnezeu i-a împărțit măsura credinței” (Romani XII, 1-3).
Așadar, timpul este un dar pentru creşterea spirituală a omului, pentru a aduce roada cea bună”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

 

Alte articole despre: