Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Învierea Domnului este chezășia învierii noastre”

16 Aprilie 2023 / Viața Eparhiei

Prin Înviere, Fiul lui Dumnezeu a oferit tuturor „începutul altei vieţi, veşnice”, în Dumnezeu, dezvăluind adâncul cel mai dinlăuntru al bunătăţii părinteşti. De aceea, se cuvine la acest Slăvit Praznic să ne lăsăm învăluiți de iubirea dumnezeiască cea dătătoare de viață, înțelegând că viaţa fiecăruia dintre noi este așezată sub adumbrirea Fiului lui Dumnezeu întrupat, răstignit și înviat”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la slujba Învierii Domnului, săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a reliefat că „Hristos Domnul ne-a trecut din moarte către viață și de la pământ către nemărginirea cerului, pentru ca să Se preaslăvească întru noi, căci „a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi nemurirea, prin Evanghelie” (II Timotei I, 10). 
„Viaţa S-a arătat şi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim viaţa de veci” (I Ioan I, 2) pentru că Domnul Iisus Hristos Cel Înviat este Cel Care-i învie în chip duhovnicesc, prin Duhul Sfânt, pe cei ce se fac fii ai lui Dumnezeu. Pentru aceea, spune Părintele Stăniloae, Mântuitorul „face totul ca să-i convingă pe oameni despre Învierea Sa, așa cum a făcut totul ca să-i convingă în timpul propovăduirii despre dumnezeirea Sa. Voia să le dea oamenilor putința să creadă în viața lor viitoare prin unirea cu El ca Fiul lui Dumnezeu venit între ei. Își face din Înviere supremul argument al dumnezeirii Sale şi al folosului coborârii Sale ca Dumnezeu în calitate de om”.

Dragostea lui Dumnezeu „a pironit păcatul lumii, a gustat moartea şi a pogorât întru cele mai de jos ale iadului”, ca să ne dea „putinţa de a vedea de pe acum slava Învierii Lui tainice”, în perspectiva eshatologică a vieții veșnice, după cum ne încredințează și cântarea Bisericii care spune: „cu moartea Ta cea de voie şi de viață făcătoare, Hristoase, porţile iadului sfărâmându-le, ca un Dumnezeu ne-ai deschis nouă Raiul cel de demult, şi înviind din morţi, ai izbăvit din stricăciune viaţa noastră”.
Prin voința  Sa omenească, alăturată și susținută de voia dumnezeiască, Fiul lui Dumnezeu a dărâmat peretele despărţitor dintre om şi Dumnezeu și a restaurat şi înnoit chipul Său din noi, care fusese întunecat şi desfigurat de răutatea păcatului, și, după ce S-a pogorât în iad, a înviat din mormânt cu trupul Său îndumnezeit, în care era cuprinsă şi recapitulată întreaga omenire. 
„Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le!” Nu doar acelora le-a dăruit viață veșnică, ci tuturor celor ce mărturisesc credința în Înviere. Mai mult decât atât, starea de jertfă şi viaţa nouă la care a ajuns trupul Mântuitorului Hristos jertfit şi înviat oferă oamenilor posibilitatea de a participa la viaţa dumnezeiască, iar în acest urcuș duhovnicesc Domnul Cel Înviat este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan XIV, 6). Prin „El avem viaţa şi mişcarea şi fiinţa” (Fapte XVII, 28) și ne încredințăm că „suntem de neam din Dumnezeu” (Fapte XVII, 29)”, a spus Chiriarhul Râmnicului.

Alte articole despre: