Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Când ne aşezăm viaţa în mâinile lui Dumnezeu devenim misionari, propovăduitori ai învățăturii și ai lucrării Mântuitorului Hristos”

22 Septembrie 2019 / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit duminică, 22 septembrie, Sfânta Liturghie la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Drăgășani, unde a fost cinstit Sfântul Ierarh Teodosie de la Brazi, ocrotitorul municipiului.

Înaltpreasfinția Sa, tâlcuind pericopa evanghelică a pescuirii minunate, a arătat că „atunci când ne aşezăm viaţa în mâinile Domnului, devenim  misionari, propovăduitori ai învățăturii și ai lucrării Mântuitorului Hristos, fapt care rămâne actual în toată istoria mântuirii neamului omenesc. 
Sfântul Efrem Sirul, vorbind despre truda apostolilor, subliniază că aceasta face o trimitere simbolică la prooroci, însă Sfântul Apostol Pavel ne spune că „altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii!” (Efeseni V, 8). Activitatea misionară a proorocilor este împlinită în Persoana Mântuitorului, iar Sfinţii Apostoli au fost chemaţi la o lucrare sfântă: „Mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă (Matei XXVIII,19-20). 
De aceea, în Evanghelia duminicii acesteia Mântuitorul le spune să se îndepărteze de grijile lumii și să caute „la adâncurile” cele duhovnicești căci precum acum, prin ascultare, s-au încredințat de bogăția darului lui Dumnezeu, întocmai și atunci când vor deveni „pescari de oameni”, cuvintele credinței vor izvorî faptele iubirii milostive, după cum ne încredințăm și din viața Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi, care împletește rugăciunile noastre cu rugăciunea și mijlocirea sa înaintea Preasfintei Treimi.
Căutând să cunoască dreapta învățătura a lui Dumnezeu, omul nu primește doar adâncurile duhovnicești ci și viața veșnică, iar temelia părtășiei cu El este credința: „Dar dacă cineva, dobândind neclintire și siguranță, are credința ca o deprindere, acesta este viu și credincios cu adevărat”, după cum ne încredințează Sfântul Chiril al Alexandriei.
Împlinind poruncile lui Dumnezeu, care sunt expresii ale bunăvoinței Lui față de noi, căpătăm vitalitate, mărturisind împreună cu psalmistul: „Iată, am dorit poruncile Tale; întru dreptatea Ta, viază-mă” (Psalmul CXVIII, 40), a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie. 

Alte articole despre: