Eşti aici

„Să nu ne înstrăinăm prin păcate de Dumnezeu, ci să ne așezăm pe treptele pocăinței pe care ni le-a descoperit Mântuitorul Hristos”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

14 Martie 2021 / Viața Eparhiei

„Nelepădând aplecarea spre cele rele şi supunerea sub ele, omul se înstrăinează, se îndepărtează de Dumnezeu şi de viaţa veșnică”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 14 martie, la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-Vâlcea.

Continuând cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a subliniat: „Să nu ne înstrăinăm prin păcate de Dumnezeu, ci să ne așezăm pe treptele pocăinței pe care ni le-a dăruit Mântuitorul Hristos.

Părintele Dumitru Stăniloae considera Izgonirea lui Adam din Rai drept „starea de plâns în care s-a rostogolit acela, neținând porunca înfrânării dată lui de Dumnezeu. Preferând ascultarea de șarpe ascultării de Dumnezeu, dând drumul poftei sale în ciuda îndemnului de a o stăpâni, dat de Dumnezeu, și călcând astfel porunca de a nu mânca din pomul oprit, care a fost primul post rânduit de Dumnezeu, Adam se rostogolește din viața plină și fără de sfârșit în viața sărăcită și muritoare și din bucuria netulburată și neîntreruptă într-o existență frământată de puține plăceri și multe dureri, chinuită în timpul plăcerilor de conștiința necurăției lor și de grija durerilor viitoare, mușcată în timpul durerilor de remușcările pentru plăcerile trecute și umbrită tot timpul de gândul neliniștitor al morții sigure și al iadului veșnic. Și firea noastră ar fi rămas scufundată în acest întuneric al tristeților și al lipsei de conținut spiritual pe pământ și al iadului veșnic după moarte, dacă n-ar fi venit Hristos”.

Umanitatea avea nevoie de o reînnoire, după căderea în păcat, de un salt de la Adam cel vechi, la un Adam nou. Întruparea Cuvântului a fost tocmai această recreare a omului. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: „Oare nu a dat El o parte din harul Său fiecăruia dintre persoanele noastre, şi oare nu a primit fiecare de la El iertarea greşelilor proprii, întrucât el nu a luat de la noi cutare ipostas, ci însăşi firea noastră, pe care a înnoit-o, unindu-Se cu ea în propriul Său ipostas?”.

Intrarea omului în Biserică ca Trup al lui Hristos, începutul participării sale personale la înnoirea şi îndumnezeirea sa în Persoana Mântuitorului Hristos sunt realizate în Sfânta Taină a Botezului: „Începutul l-a pus în noi harul Botezului care oferă iertarea tuturor păcatelor şi a vinei care vine din blestem şi se numeşte baie a naşterii din nou”, după cum ne-a încredințat Sfântul Grigorie Palama.

De aceea, credinciosul este chemat să aibă privirea aţintită către Împărăţia lui Dumnezeu.

Dumnezeu, în bunătatea Sa iartă totdeauna pe cel ce se pocăieşte sincer, numai că cel ce dovedeşte o încredere prea mare în iertarea Lui, ajunge să desconsidere propriul său efort, se leneveşte şi slăbeşte spiritual, ajungând să nu mai privească cu seriozitate propria sa îndreptare sau mântuire”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Alte articole despre: