Eşti aici

Viața Eparhiei

 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Arhanghelii sunt purtători ai harului și binevestitori ai lucrării lui Dumnezeu”

  „Dialogul înălțător din psalmul XXIII: „Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul slavei” este strigătul plin de bucurie al cetelor cerești care descrie urcușul spre veșnicie, asemenea patriarhului Iacob care, adormind într-un loc, a visat o scară ce unea cerul cu pământul, îngerii suindu-se și coborând pe ea, iar după ce s-a trezit, a exclamat: „Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului!”. Cu adevărat, după înveșmântarea în har, biserica este poarta cerului”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, miercuri, 8 noiembrie, la sfințirea bisericii de la Parohia „Sfântul Gherasim de la Iordan” din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

  8 Noiembrie 2023
 • „Să punem început bun aici mântuirii noastre, ca să o dobândim deplin în Împărăția Cerurilor”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la sfințirea bisericii din Parohia Barza

  Bogatul nemilostiv a îndepărtat din inima sa duhul dragostei și al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, iar prin mâhnire și grăire în deșert s-a făcut părtaș chinurilor veșnice. Totodată, descoperim în chipul smerit al săracului Lazăr bogăția darurilor și a milei Părintelui Ceresc care tămăduiește rănile păcatelor și ale suferinței, înnoiește inima şi stinge cu insuflarea Sa cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă Chipul cel preascump al lui Dumnezeu”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 5 noiembrie, în cuvântul împărtășit credincioșilor la Parohia Barza din comuna Budești, unde a târnosit biserica nouă cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului”, „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou”.

  5 Noiembrie 2023
 • Conferința pastoral-misionară de toamnă a clericilor din cuprinsul Eparhiei Râmnicului

  La Sala de Cultură a Sindicatelor din Râmnicu-Vâlcea, a avut loc astăzi, 2 noiembrie 2023, conferinţa pastoral-misionară de toamnă, în cadrul căreia s-au întrunit toți preoţii slujitori din cadrul celor patru protoierii ale Arhiepiscopiei Râmnicului.

  2 Noiembrie 2023
 • Biserica Mănăstirii „Sfântul Efrem Sirul” a primit veșmânt de har

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit duminică, 29 octombrie, slujba de sfințire a Bisericii „Sfântul Ignatie Teoforul” de la Mănăstirea „Sfântul Efrem Sirul”. După ce a înconjurat biserica împreună cu părinții slujitori și a sfințit-o prin ungere cu Sfântul și Marele Mir și prin stropire cu agheasmă, Înaltpreasfinția Sa a târnosit Sfânta Masă a Altarului și a sfințit icoanele din interiorul sfântului locaș.

  29 Octombrie 2023
 • „După ce a fost tămăduit, cel ce fusese demonizat a sporit în iubire sfântă, a stat lângă Mântuitorul și apoi a spus tuturor cât bine i-a făcut lui Dumnezeu”

  „Prezența Mântuitorului, dar mai ales puterea Sa tămăduitoare, a aprins dorul de Dumnezeu în inima celui care fusese demonizat. Acesta căzuse din legătura cu Dumnezeu și era neputincios să se ridice prin propriile puteri, însă, după ce a fost vindecat, ne-a încredințat că atunci când sporește iubirea lui Hristos în inima noastră, slăbesc patimile, iar consecința acestui fapt trebuie să fie slăvirea lui Dumnezeu”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 22 octombrie, la Parohia Pojogi din comuna Stroești, Protoieria Horezu, unde a sfințit biserica închinată Sfintei Treimi și Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

  23 Octombrie 2023
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Cuvântul lui Dumnezeu ne împărtășește cuvintele roditoare prin care ne putem apropia de Dumnezeu”

  „Cuvântul lui Dumnezeu ne împărtășește cuvintele roditoare prin care ne putem apropia de Dumnezeu. De aceea, Cel ce locuiește în inima noastră trebuie să fie și în cuvintele noastră. Cuvintele rugăciunii exprimă mai bine decât oricare altele sentimentele cele mai înalte pe care le poate avea o persoană înaintea lui Dumnezeu. Cel care se împărtășește cu Trupul și Sângele Domnului se cuvine să se și roage Tatălui cu cuvintele Fiului Său”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 15 octombrie, la Paraclisul Arhiepiscopal „Sfântul Grigorie Teologul” din Râmnicu-Vâlcea.

  15 Octombrie 2023
 • „Sfânta Cuvioasă Parascheva a arătat că, prin virtuți și necontenită rugăciune, mintea omului se luminează spre înțelegerea celor nevăzute, iar inima îi este atrasă de iubirea lui Dumnezeu”

  „Sufletul împodobit cu virtuți este asemenea unui locaș gata să-L primească pe Dumnezeu, iar Mântuitorul Hristos a făgăduit că: „dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi,  vom veni la el şi vom face locaş la el” (Ioan XIV, 23). Această sălășluire a Sfintei Treimi așază în lumină virtuțile Sfintei Cuvioase Parascheva, care ne-a încredințat prin viețuirea sa aleasă, în feciorie și desăvârșită curăție, că aceia care nu își lipesc inima de bogățiile materiale din lumea aceasta doresc în mod firesc bogățiile cele veșnice”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în ziua prăznuirii ocrotitoarei bisericii din cartierul Fețeni a municipiului Râmnicu-Vâlcea.

  15 Octombrie 2023
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Mântuitorul Hristos S-a făcut chezaş al învierii”

  „Mântuitorul Hristos este viața lumii și învierea omului. Părtășia cu Hristos Domnul eliberează omul nu doar de frica morții, ci și de veșnicia ei. Mântuitorul Hristos nu a săvârșit doar minunea învierii fiului văduvei din Nain, ci și a fiicei lui Iair, a lui Lazăr, iar prin Învierea Sa, Domnul nostru Hristos S-a făcut începător şi chezaş al învierii şi al vieţii veşnice, spre a ne face părtaşi la nemurirea cea dumnezeiască. Domnul Hristos îi cheamă pe toți oamenii către înviere, condiția fiind, cu certitudine, aceea de a crede în El: „Eu sunt Învierea şi Viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac” (Ioan XI, 25-26)”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 8 octombrie, la Parohia Aninoasa din Protoieria Drăgășani, unde a săvârșit slujba de sfințire a Bisericii „Sfântul Nicolae”.

  8 Octombrie 2023
 • „Prin iscusința Sfinților Daniil și Misail în lucrarea nevoințelor îndumnezeitoare, s-a înfăptuit o lucrare sfântă și sfințitoare”

  „Sfinții Daniil și Misail au încredințat obștea monahală din sihăstriile de la Turnu că omul își împlinește menirea atunci când își îndreaptă cugetarea spre înălțimile duhovnicești. Pentru acești părinți isihaști, mântuirea însemna răspunsul dragostei lui Dumnezeu la dragostea omului față de Acesta, depășind orice putere de înțelegere”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Mănăstirea Turnu, în ziua prăznuirii Sfinților Cuvioși Daniil și Misail.

  5 Octombrie 2023
 • Sfinții Daniil și Misail vor fi prăznuiți la Mănăstirea Turnu, locul unde și-au închinat viața lui Dumnezeu

  Joi, 5 octombrie, la Mănăstirea Turnu vor fi prăznuiți Sfinții Cuvioși Daniil și Misail, ale căror chipuri duhovnicești au strălucit în luminată cuvioşie, mistuindu-se în rugăciune, post şi priveghere.

  24 Septembrie 2023
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Prin iubirea vrăjmașilor, punem început învierii noastre lăuntrice”

  „Scumpă este înaintea Domnului iubirea între oameni și, mai ales, iubirea vrăjmașilor. Când îi iertăm pe vrăjmași, atunci Dumnezeu binecuvintează iubirea noastră jertfelnică și lucrează mântuirea lor”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 1 octombrie, la Mănăstirea Boia.

  1 Octombrie 2023
 • Sărbătoarea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Ocrotitorul Spiritual al Municipiului Râmnicu-Vâlcea

  7 ierarhi au slujit la sărbătoarea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul. Alături de cei români au fost ierarhi din Georgia, Bulgaria și Siria.

  27 Septembrie 2023

Pagini