Eşti aici

„Cincizecimea a așezat în lumină comuniunea Persoanelor Sfintei Treimi şi nedespărţita lor prezență”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la hramul Mănăstirii Cozia

5 Iunie 2023 / Viața Eparhiei

„Biserica, ca trup tainic al lui Hristos, îşi are temeiul în Sfânta Treime. Hristos este Cap al Bisericii şi întăreşte existenţa eclezială prin întreaga Sa activitate mântuitoare, reaşază firea umană în demnitatea de dinainte de cădere, şi o uneşte cu dumnezeirea în mod veşnic”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Sărbătoarea Sfintei Treimi, hramul Mănăstirii Cozia.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „relaţiile trinitare divine sunt model al relaţiilor interumane în Biserică. Mântuitorul Hristos, „Cel pe Care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume (Ioan X, 36) și Căruia Biserica îi este trup, Îşi împlineşte scopul Său sfinţitor şi mântuitor în Biserică prin Duhul Sfânt. Cei ce sunt în Hristos, vieţuiesc în Duhul şi Duhul este în ei. Modul de existenţă personal, în comuniune, al Sfintei Treimi reprezintă o chemare adresată omului.

Biserica Îl comunică pe Hristos oamenilor, spre a-i uni cu Dumnezeu, atât prin vestirea Evangheliei lui Hristos, cât şi prin lucrarea Duhului, care îmbracă această vestire în puterea harului.

Teologia patristică susţine că întreaga lume creată este ţinută în existenţă de energiile divine, de harul lui Dumnezeu. Harul divin nu este altceva decât energia, lucrarea sau puterea prin care Dumnezeu împărtăşeşte oamenilor ajutorul, viaţa şi sfinţirea Sa, adică energiile sale necreate. Harul divin izvorăşte din fiinţa Persoanelor divine și aparţine întregii Sfinte Treimi. El este comunicat oamenilor şi de Fiul şi de Sfântul Duh.

Sfântul Grigorie Palama arată că energiile divine izvorăsc din Sfânta Treime aşa cum izvorăşte apa dintr-un izvor: „Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt împreună izvor de apă vie, adică izvor al harului dumnezeiesc şi al lucrării Duhului”, pentru ca noi să tindem spre Dumnezeu cu „toată virtutea şi imitarea lui Dumnezeu prin puterile noastre, care face pe cel ce le are apt pentru unirea dumnezeiască. Dar numai harul înfăptuieşte în chip tainic însăşi această unire negrăită”.

Dacă la primirea Duhului nu se ajunge decât prin Hristos, tot astfel nu se poate ajunge la Hristos în afara Duhului şi nici la Tatăl, în afara Fiului şi a Duhului. Cincizecimea a pus în lumină reciprocitatea lucrării Persoanelor Sfintei Treimi şi nedespărţita lor prezență”, a accentuat Chiriarhul Râmnicului.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a așezat piatra de temelie pentru noul altar de vară al Mănăstirii Cozia.

Alte articole despre: