IPS Varsanufie

 • „Prin sfințirea vieții noastre putem dobândi viața veșnică”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la sfințirea bisericii Parohiei Mărgineni

  „Voia lui Dumnezeu are în vedere numai binele omului, mântuirea noastră. Dumnezeu vrea ca omul să dobândească viața veșnică. Pentru a ne împărtăși de darurile lui Dumnezeu, trebuie să ne cercetăm viața, să vedem dacă ea este sau nu potrivită cu viețuirea care ne așază în comuniune cu Mântuitorul Hristos. Trebuie să avem și conștiința de a face din întreaga noastră viață un semn văzut al înfierii dumnezeiești, ca nu cumva să trăim potrivnic voii Lui celei sfinte”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la slujba de sfințire a Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” de la Parohia Mărgineni din comuna Valea Mare.

  26 Noiembrie 2023
 • „Darurile pe care Dumnezeu ni le împărtășește trebuie să le folosim spre slava Lui și spre mântuirea sufletelor noastre, dar și spre înfrumusețarea vieții semenilor cu ele”

  „Dragostea lui Dumnezeu este aceeași pentru toți oamenii și nimeni nu este lipsit de aceasta, cum, de altfel, niciun om nu este lipsit de darurile împărtășite de Părintele Ceresc. Bogația darurilor lui Dumnezeu nu poate fi privită doar prin perspectiva bunurilor materiale, exterioare, pentru că suntem chemați să dobândim un adevărat tezaur duhovnicesc, un tezaur al darurilor dumnezeiești”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 19 noiembrie, în cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din municipiul Râmnicu-Vâlcea în prima duminică a Postului Nașterii Domnului.

  19 Noiembrie 2023
 • Biserica închinată Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, de la Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, a primit veșmânt de har

  „Odată cu sfinţirea noii biserici are loc şi sfinţirea sufletelor noastre, întrucât în sufletele curate și sfinte nu sălășluiesc doar darurile cerești, ci Dăruitorul Însuși. În biserică, Hristos Domnul săvârşeşte lucrarea Sa mântuitoare prin Duhul Sfânt și, de aceea, mărturisim că Această casă Tatăl a zidit-o; această casă Fiul a întărit-o; această casă Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o şi a sfinţit sufletele noastre”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la finalul slujbei de târnosire a Bisericii „Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur” de la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” - Olănești.

  13 Noiembrie 2023
 • „Asumarea Crucii martiriului a fost pentru Sfântul Mina semnul dragostei pentru Dumnezeu, al credinței mărturisitoare, dar şi al nădejdii depline în Înviere”

  „Dorinţa de a dobândi viața veșnică şi unirea după har cu Dumnezeu era aceea care-l întărea duhovnicește pe Sfântul Mina în luptele muceniceşti”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în ziua prăznuirii ocrotitorului Paraclisului Arhiepiscopal „Toți Sfinții” din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

  11 Noiembrie 2023
 • Priveghere arhierească pentru Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina la Catedrala Arhiepiscopală

  În seara zilei de 8 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit slujba de priveghere pentru Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, în Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea unde se află racla cu părticele din moaștele sfântului tămăduitor de boli incurabile.

  9 Noiembrie 2023
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Arhanghelii sunt purtători ai harului și binevestitori ai lucrării lui Dumnezeu”

  „Dialogul înălțător din psalmul XXIII: „Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul slavei” este strigătul plin de bucurie al cetelor cerești care descrie urcușul spre veșnicie, asemenea patriarhului Iacob care, adormind într-un loc, a visat o scară ce unea cerul cu pământul, îngerii suindu-se și coborând pe ea, iar după ce s-a trezit, a exclamat: „Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului!”. Cu adevărat, după înveșmântarea în har, biserica este poarta cerului”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, miercuri, 8 noiembrie, la sfințirea bisericii de la Parohia „Sfântul Gherasim de la Iordan” din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

  8 Noiembrie 2023
 • „Psalții aduc o frumoasă mărturie despre experiența harului divin în viața Bisericii rugătoare”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Conferința misionară a cântăreților bisericești

  La Așezământul „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” din cadrul Centrului Eparhial s-a desfășurat marți, 7 noiembrie, Conferința misionară a cântăreților bisericești, prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

  7 Noiembrie 2023
 • „Să punem început bun aici mântuirii noastre, ca să o dobândim deplin în Împărăția Cerurilor”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la sfințirea bisericii din Parohia Barza

  Bogatul nemilostiv a îndepărtat din inima sa duhul dragostei și al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, iar prin mâhnire și grăire în deșert s-a făcut părtaș chinurilor veșnice. Totodată, descoperim în chipul smerit al săracului Lazăr bogăția darurilor și a milei Părintelui Ceresc care tămăduiește rănile păcatelor și ale suferinței, înnoiește inima şi stinge cu insuflarea Sa cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă Chipul cel preascump al lui Dumnezeu”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 5 noiembrie, în cuvântul împărtășit credincioșilor la Parohia Barza din comuna Budești, unde a târnosit biserica nouă cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului”, „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou”.

  5 Noiembrie 2023
 • Biserica Mănăstirii „Sfântul Efrem Sirul” a primit veșmânt de har

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit duminică, 29 octombrie, slujba de sfințire a Bisericii „Sfântul Ignatie Teoforul” de la Mănăstirea „Sfântul Efrem Sirul”. După ce a înconjurat biserica împreună cu părinții slujitori și a sfințit-o prin ungere cu Sfântul și Marele Mir și prin stropire cu agheasmă, Înaltpreasfinția Sa a târnosit Sfânta Masă a Altarului și a sfințit icoanele din interiorul sfântului locaș.

  29 Octombrie 2023
 • „Tot pământul este plin de minunile Sfântului Mare Mucenic Dimitrie”

  Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Bisericii Ortodoxe, a fost cinstit cu fast liturgic joi, 26 octombrie, pe Colina Bucuriei. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Altarul de vară din vecinătatea Catedralei Patriarhale de către Înalt­prea­sfințitul Părinte Pantelimon, Mitropolitul Veriei, Naousei și Kampaniei, împreună cu un sobor de ierarhi români. La momentul rânduit, ierarhul grec a rostit și un cuvânt de învățătură.

  26 Octombrie 2023
 • „După ce a fost tămăduit, cel ce fusese demonizat a sporit în iubire sfântă, a stat lângă Mântuitorul și apoi a spus tuturor cât bine i-a făcut lui Dumnezeu”

  „Prezența Mântuitorului, dar mai ales puterea Sa tămăduitoare, a aprins dorul de Dumnezeu în inima celui care fusese demonizat. Acesta căzuse din legătura cu Dumnezeu și era neputincios să se ridice prin propriile puteri, însă, după ce a fost vindecat, ne-a încredințat că atunci când sporește iubirea lui Hristos în inima noastră, slăbesc patimile, iar consecința acestui fapt trebuie să fie slăvirea lui Dumnezeu”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 22 octombrie, la Parohia Pojogi din comuna Stroești, Protoieria Horezu, unde a sfințit biserica închinată Sfintei Treimi și Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

  23 Octombrie 2023
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Cuvântul lui Dumnezeu ne împărtășește cuvintele roditoare prin care ne putem apropia de Dumnezeu”

  „Cuvântul lui Dumnezeu ne împărtășește cuvintele roditoare prin care ne putem apropia de Dumnezeu. De aceea, Cel ce locuiește în inima noastră trebuie să fie și în cuvintele noastră. Cuvintele rugăciunii exprimă mai bine decât oricare altele sentimentele cele mai înalte pe care le poate avea o persoană înaintea lui Dumnezeu. Cel care se împărtășește cu Trupul și Sângele Domnului se cuvine să se și roage Tatălui cu cuvintele Fiului Său”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 15 octombrie, la Paraclisul Arhiepiscopal „Sfântul Grigorie Teologul” din Râmnicu-Vâlcea.

  15 Octombrie 2023

Pagini