IPS Varsanufie

 • „Așezând în suflet bogăţia harului Duhului Sfânt, rugăciunea cea fără prihană, postul și curăţia, să pășim către Înviere pe calea împărăteasă a virtuților”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

  „Aceia care se disting prin înălțimea virtuților se învrednicesc de slava dumnezeiască”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 14 aprilie, la Parohia Troianu din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

  14 Aprilie 2024
 • „Sfântul Ierarh Calinic a dobândit vederea lui Dumnezeu în lumină, care este mai presus de orice cugetare”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

  „Sfântul Ierarh Calinic s-a îmbrăcat în veșmântul sfințeniei, fiind pătruns de harul, iubirea și lumina dumnezeiască, ca experiență dobândită prin curățire sufletească, creșterea în virtute spre nepătimire și prin rugăciune neîncetată”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în ziua de cinstire a ocrotitorului Eparhiei și ctitorul Catedralei Arhiepiscopale „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

  11 Aprilie 2024
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sfânta Cruce lucrează în inima noastră răstignirea față de păcat”

  „Cuvântul Sfintei Cruci este puterea lui Dumnezeu (I Corinteni I, 18), iar în lumina Sfintei Cruci descoperim „tainele Împărăției lui Dumnezeu” (Luca VIII, 10), „taina cea din veci ascunsă” (Coloseni I, 26), pentru că, pe altarul jertfei de pe Golgota, Hristos Domnul a primit de bunăvoie să pătimească pentru mântuirea noastră”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în duminica a treia a Postului Mare la Biserica „Sfânta Muceniță Varvara” din Salina Ocnele Mari.

  7 Aprilie 2024
 • „Învăţătura Sfântului Grigorie Palama distinge clar fiinţa lui Dumnezeu de energiile Sale necreate”

  „Meritul Sfântului Grigorie Palama este acele de a fi precizat clar şi fără echivoc distincţia între fiinţa lui Dumnezeu, care rămâne incognoscibilă şi de nepătruns, şi energiile necreate, care sunt puteri, lucrări, manifestări ale fiinţei  comune Persoanelor Sfintei Treimi, ce se comunică omului”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 31 martie, la Mănăstirea Cozia. Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord.

  31 Martie 2024
 • Bustul mitropolitului Bartolomeu Anania, dezvelit în comuna natală Glăvile

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, au participat, sâmbătă, 30 martie, la evenimentul prilejuit de dezvelirea bustului mitropolitului Bartolomeu Anania, ce a fost așezat în fața Casei Memoriale din comuna Glăvile.

  30 Martie 2024
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Arhanghelul Gavriil aduce vestea întrupării lui Dumnezeu și a înveșnicirii omului”

  „Arhanghelul Gavriil vestește Pururea Fecioarei Maria că Dumnezeu, din  iubirea Sa de oameni, prin milostivirea Sa, plecând cerurile, va lua firea omenească, spre a o reînnoi şi a o înălţa la culmea Sa cea dumnezeiască şi cerească. Cu adevărat, minunată este taina lui Dumnezeu, Care Se face Om, pentru ca pe oameni să-i facă părtași vieții dumnezeiești”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la hramul bisericii Parohiei Dângești din Protoieria Călimănești.

  25 Martie 2024
 • „Credința cea dreaptă este revelată de Dumnezeu, iar omul cu mintea luminată de har ajunge să cugete la cele nevăzute”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în „Duminica Ortodoxiei”

  „Dumnezeu Se descoperă omului care dorește să-L cunoască. Credința cea dreaptă nu este meritul omului, ci ea este revelată de Dumnezeu, începând cu „grăirea prin prooroci” încă de la facerea lumii și culminând „la plinirea vremii”, cu Evanghelia propovăduită de Însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat, Care i-a ales și i-a învățat pe Sfinții Apostoli dreapta credință, dreapta viețuire și dreapta cinstire a lui Dumnezeu. La rândul lor, Apostolii au predat Bisericii toate dogmele și poruncile lui Dumnezeu, spre propovăduire neschimbată, până la sfârșitul veacurilor”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Duminica Ortodoxiei la Catedrala „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

  24 Martie 2024
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „În perioada Postului Mare suntem părtași în chip deosebit lucrării înnoitoare a harului dumnezeiesc în viaţa noastră”

  „Viața omului se preface, se înnoiește și crește în asemănarea cu Dumnezeu, prin rugăciune, prin efortul ascetic și prin împărtășirea cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos. De aceea, timpul Postului Mare este unul al lucrării duhovnicești înnoitoare”, a arătat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la finalul Liturghiei Darurilor mai înainte sfințite, pe care a săvârșit-o la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea, miercuri, 20 martie.

  20 Martie 2024
 • „Canonul cel Mare este imnul pocăinţei cutremurătoare”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Paraclisul Arhiepiscopal „Toți Sfinții”

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit în cea de-a doua zi a Postului Mare slujba Pavecerniței Mari a Canonului Sfântului Andrei Criteanul la Paraclisul Arhiepiscopal „Toți Sfinții” din municipiul Râmnicu-Vâlcea.

  19 Martie 2024
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Pocăința plină de smerenie este împărăteasa virtuților”

  „În timpul rugăciunilor de la începutul Postului Mare ne așezăm în fața „ușilor pocăinței” care se deschid prin milostivirea lui Dumnezeu, pentru că, prin pocăința arătată, se iartă păcatele”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în prima seară a Canonului Mare, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

  18 Martie 2024
 • „În urma căderii în păcat, Adam a pierdut cunoașterea dumnezeiască în care putea înainta la nesfârșit”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Parohia Cernișoara

  „Prin căderea în păcat, Adam a căzut din relația directă pe care o avea cu Creatorul său. Acest lucru s-a întâmplat deoarece omul și-a întors ochii minții de la Dumnezeu către lucrurile create și, astfel, mintea s-a întunecat și nu l-a mai putut simți și vedea pe Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 17 martie, la Parohia Cernișoara din Protoieria Horezu.

  17 Martie 2024
 • „Calea mântuirii este calea smereniei, iar smerenia este cel mai scurt drum al mântuirii”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

  „Peste toate păcatele sale, omul poate călca prin pocăința cea tainic lucrătoare, întocmai cum vameșul a spălat întinăciunea vieții lui, prin smerita rugăciune și pocăință: „Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului!”, întorcându-se astfel „mai îndreptat la casa sa” decât fariseul care se lăuda cu lipsa păcatelor și cu niște fapte lipsite de dragoste”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Nicolae”, duminică, 25 februarie.

  25 Februarie 2024

Pagini