IPS Varsanufie

 • „Dumnezeu ne învață să fim smeriţi, pentru că Însuși Mântuitorul S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte”

  „Dumnezeu n-a ascultat cuvintele rostite cu mândrie, ci s-a uitat în inima celui care le rostea, şi aceasta era trufașă, chiar osânditoare față de acest vameș și, de aceea, s-a îndurat de vameș, a cărui rugăciune a aflat-o smerită şi înfrântă”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în Duminica Vameșului și a Fariseului.

  13 Februarie 2022
 • Monahismul ca slujire profetică în scrierile Sfântului Grigorie Palama

  Integrând într-o teologie creştină a istoriei ansamblul vieţii spirituale, Sfântul Grigorie Palama oferă în scrierile sale un fundament eshatologic instituţiei monastice[1].

  8 Februarie 2022
 • Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare este protectorul spiritual al IPS Varsanufie

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, își sărbătorește  patronul spiritual: pe Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare.

  5 Februarie 2022
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Lumina a venit să aducă lumii vedere”

  „Mântuitorul Hristos l-a vindecat pe cel care a înțeles că vederea nu poate fi primită ca act tămăduitor mijlocit de semeni, ci rămâne darul lui Dumnezeu. De aceea, a strigat: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine!”,  a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură rostit la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea, duminică, 23 ianuarie.

  23 Ianuarie 2022
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, aniversează 54 ani de viață

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, aniversează, luni, 24 ianuarie, împlinirea a 54 ani de viață.

  23 Ianuarie 2022
 • Părintele Ioanichie Mînzală, stareț harnic și mlădiță roditoare a poruncilor dumnezeiești

  Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la înmormântarea părintelui Ioanichie Mînzală, starețul Mănăstirii Dobrușa. 

  20 Ianuarie 2022
 • „Nimic altceva nu cere de la om Dumnezeu, după nenumăratele și nespusele Lui binefaceri, decât sufletul recunoscător, care să știe să-I mulțumească pentru binefacerile primite”

  „Recunoștința descoperă capacitatea persoanei de a se deschide spre comuniunea liberă cu Mântuitorul Hristos, prin Duhul Sfânt, după modelul comuniunii Persoanelor Sfintei Treimi. Însuși Mântuitorul a mulțumit Tatălui: „Părinte, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. Eu ştiam că întotdeauna Mă asculţi, dar pentru mulţimea care stă împrejur am zis, ca să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan XI, 1-42)”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 16 ianuarie, în predica rostită în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

  16 Ianuarie 2022
 • Prin cuvintele „Vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc”, Sfântul Ioan Botezătorul „scotea la iveală puterea şi belşugul harului”

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Sărbătoarea Soborului Sfântului Ioan Botezătorul a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Dintr-un Lemn. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Chiriarhul Râmnicului a subliniat: Mântuitorul Hristos ne-a încredințat că «nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el» (Matei XI,11). 

  7 Ianuarie 2022
 • „Smerenia ascultării Domnului a deschis cerurile, Dumnezeu-Tatăl a mărturisit iubirea faţă de Fiul Său, iar Duhul Sfânt S-a coborât în chip văzut peste Fiul”

  „Dumnezeirea în cele Trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, S-a arătat la Râul Iordan”, a fost cuvântul pe care Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, l-a așezat în inimile celor care au participat la Sfânta Liturghie și la slujba Aghesmei Mari ce au fost săvârșite la Altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.

  6 Ianuarie 2022
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit paraclisul Mănăstirii Sfântul Grigorie Palama din Țara Loviștei

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit duminică, 2 ianuarie, la Mănăstirea Sfântul Grigorie Palama din Țara Loviștei, paraclisul închinat Sfântului Cuvios Varsanufie cel Mare.
  Paraclisul a fost tocmit la etajul casei arhierești ce a fost construită la Mănăstirea Sfântul Grigorie Palama, spre a fi loc de reculegere si de liniște pentru arhiereii Râmnicului.

  2 Ianuarie 2022
 • „Rugăciunea este întărirea şi luminarea sufletului”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în prima zi a anului omagial închinat rugăciunii

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit, în prima zi a noului an, Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea, unde a făcut cunoscută celor prezenți însemnătatea anului omagial și comemorativ 2022. 

  1 Ianuarie 2022
 • „Sfântul Arhidiacon Ştefan a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Hristos Domnul înainte de a fi martirizat”

  „Viziunea Sfântului Ştefan, primul martir reprezintă o formă a strălucirii naturale a lui Dumnezeu, făcută oamenilor. Dumnezeu prin natura Sa nevăzută şi imparticipabilă devine vizibil în duh şi participă în lume prin energiile sale”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în ziua Prăznuirii Sfântului Arhidiacon Ștefan la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul Arhiepiscopal Sfântul Grigorie Teologul.

  27 Decembrie 2021

Pagini