IPS Varsanufie

 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Învierea Domnului aduce în lume pacea ca stare duhovnicească a celui ce trăiește Împărăția Sa înlăuntrul său”

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit în Duminica Sfintelor Paști slujba din Noaptea de Înviere la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea și a oferit Sfânta Lumină preoților și credincioșilor prezenți.

  24 Aprilie 2022
 • „Mântuitorul Hristos S-a făcut pildă a smereniei, spre a-i face pe oameni fii ai lui Dumnezeu şi părtaşi la nemurirea cea dumnezeiască”

  „Ziua Intrării Domnului în Ierusalim este drumul Său spre Sfintele Pătimiri, este „începutul crucii” pe care Fiul lui Dumnezeu Și-a asumat-o spre a-i face pe oameni fii ai lui Dumnezeu şi părtaşi la nemurirea cea dumnezeiască, de care ne vom încredința în mod duhovnicesc și în zilele următoare, prelungindu-se până pe Golgota și chiar până în străfundurile cele mai de jos ale iadului unde Mântuitorul Hristos a ajuns prin moarte”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 17 aprilie, la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

   

  17 Aprilie 2022
 • „Sfântul Ierarh Calinic a fost aprins de dorul comuniunii veșnice”

  „Sfântul Ierarh Calinic s-a bucurat din plin de darurile Bisericii, pe care  a privit-o ca o comunitate a îndumnezeirii, iar scopul lucrării sale duhovnicești a fost acela  de a configura chipurile ucenicilor și ale părinților din obște după chipul lui Hristos, prin puterea Duhului Sfânt”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor la sărbătoarea Sfântului Ierarh Calinic, ocrotitorul și ctitorul Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.

  11 Aprilie 2022
 • „Întoarcerea la Dumnezeu se face prin pocăinţă”

  „Acţiunea proniatoare a lui Dumnezeu are ca temei înţelepciunea şi iubirea Lui şi așteaptă gândurile curate și smerite ale tuturor, rourând peste toate milostivirea Sa”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca” în duminica a cincea a Postului Mare.

  10 Aprilie 2022
 • Slujba de parastas pentru vrednicul de pomenire Arhiepiscopul Gherasim Cristea

  Înalpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit sâmbătă, 9 aprilie, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” slujba de parastas pentru vrednicul de pomenire, Arhiepiscopul Gherasim Cristea.

  9 Aprilie 2022
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a oferit comunităților de rromi din Vâlcea cărți de rugăciune în limba rromani

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, cu prilejul Zilei Internaționale a rromilor, a săvârșit slujba de parastas pentru persoanele decedate în lagăre și deportări, și a oferit comunităților de rromi din Vâlcea cărți de rugăciune în limba rromani.

  8 Aprilie 2022
 • „În perioada Postului Mare parcurgem treptele duhovnicești care ne călăuzesc spre Împărăţia lui Dumnezeu, spre frumuseţea veacului viitor şi statornic”

  „Specific teologiei Sfântului Ioan Scărarul a fost descrierea urcuşului mistic al sufletului spre Împărăţia luminii celei neînserate”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 3 aprilie, la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din orașul Călimănești.

  3 Aprilie 2022
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sfânta Cruce este cale de intrare în comuniunea Bisericii ca pregustare a celei din Împărăția lui Dumnezeu”

  „Prin Jertfa Mântuitorului Hristos pe Cruce a fost restabilită starea de comuniune dintre Dumnezeu și om. Biserica este astfel locul reîntâlnirii omului cu Dumnezeu, al unității dintre cele de sus și cele de jos. «Să laude cu un glas cerul și pământul, că pusă este înaintea tuturor preafericita Cruce pe care, fiind pironit trupește, Hristos S-a sfârșit» - arată una dintre cântările liturgice la Duminica Sfintei Cruci”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 27 martie, la Mănăstirea Cozia. 

  27 Martie 2022
 • „Maica Domnului este tezaur al darurilor dumnezeiești”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Paraclisul Arhiepiscopal „Buna Vestire”

  „În planul iconomiei mântuirii, Maica Domnului este cea în care și prin care se împlinește planul lui Dumnezeu. Toate tainele dumnezeiești se petrec prin Ea, fiind mijlocitoare și Biserică Sfântă. Pentru Sfântul Proclu, Maica Domnului este comoara nepătată a fecioriei, raiul duhovnicesc, care a adus pe al doilea Adam, lucrătoarea unirii celor două firi, mijlocitoarea mântuirii, cămara de nuntă în care Cuvântul Și-a gătit Trup, rugul cel nears care nu a fost ars de focul cel dumnezeiesc, lumina cea adevărată Care a născut pe Cel Unul-Născut cu trup, Cel ce este peste heruvimi, lână rourată de picăturile cerești, cu care Stăpânul își îmbracă turma Sa”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la Paraclisul Arhiepiscopal „Buna Vestire”.

  25 Martie 2022
 • „Pentru Sfântul Grigorie Palama, îndumnezeirea omului e o realitate plină de har care presupune curăţia inimii şi este împlinită prin împărtăşirea de energiile necreate ale dumnezeirii”

  „Învăţătura Sfântului Grigorie Palama, reprezentativă pentru întreaga spiritualitate ortodoxă, a fost recunoscută ca moştenire patristică autentică pentru întreaga Biserică”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 20 martie, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Drăgășani.

  20 Martie 2022
 • Binecuvântare arhierească la Mănăstirea Bistrița în Duminica Ortodoxiei

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în prima duminică din Postul Mare la Mănăstirea Bistrița.

  13 Martie 2022
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Chipul dumnezeiesc al persoanei se dezvăluie şi se actualizează în comuniunea cu semenii”

  „Prin iubirea față de semeni, mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea Sa față de noi”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, în cuvântul de învățătură împărtășit în cadrul Sfintei Liturghii la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfânta Muceniță Varvara” din Salina Ocnele Mari.

  27 Februarie 2022

Pagini