Eşti aici

Înaltpreasfințitul Varsanufie a sfințit Biserica Înălțarea Domnului din Râmnicu-Vâlcea

3 Decembrie 2017 / Viața Eparhiei

Duminică, 3 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit slujba de sfințire a Bisericii  Înălțarea Domnului  din cartierul Ostroveni a municipiului Râmnicu-Vâlcea.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, în ultima perioadă au fost efectuate lucrări de renovare la fațadele exterioare, precum și lucrări de reamenajare în interiorul lăcășului de cult.

Chiriarhul Râmnicului a fost întâmpinat de autoritățile locale, de preoții și credincioșii din comunitatea parohială și din parohiile învecinate, dar și de numeroși pelerini care au dorit să fie prezenți la slujba de resfințire a bisericii.

După slujba de sfințire, Înaltpreasfinția Sa, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învățătură adresat, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică a Vindecării orbului din Ierihon, arătând că „Sfânat Evanghelie ne arată și ne încredințează că Măntuitorul Hristos a făcut multe semne și minuni în popor. De aceea, poporul căuta să-L însoțească, fapt pentru care atunci când ajunge într-un anume loc, toți locuitorii acelei cetăți ieșeau și-I cereau să-i ajute pe ei și mai ales Îi solicitau să facă vindecări.

Așa s-a întâmplat când a ajuns în Capernaum, unde patru prieteni ai unui om care era slăbănog îl coboară pe acela prin acoperiș și-L roagă pe Mântuitorul ca să-l vindece pe prietenul lor. Așa s-a întâmplat cu sluga sutașului care este vindecată la rugăciunea pe care o face ale centurion roman și așa s-a întâmplat cu fiica lui iair, care era fariseu, și care Îl roagă pe Mântuitorul să vină și s-o vindece, iar Mântuitorul, pentru credința lui, o învie din morți.

Fiul lui Dumnezeu a săvârșit mai multe minuni: unele asupra naturii înconjurătoare, atunci când a înmulțit pâinile sau când a potolit furtuna pe mare; altele asupra oamenilor, atunci când a vindecat pe unii dintre cei care erau neputincioși, așa cum se întâmplă și cu cel din evanghelia de astăzi, sau atunci când a înviat din morți, lucru care i-a făcut pe contemporanii Săi să spună că nu s-au mai văzut asemenea lucruri făcute d eun om în poporul lui Israel. Cele mai importante minuni au fost săvârșite asupra propriei Persoane, atunci când S-a schimbat la Față, atunci când a înviat din morți sau când S-a înălțat la ceruri.

În evanghelia de astăzi, vedem că Mântuitorul a ajunge în cetatea Ierihonului. Ierihonul, ca și Capernaumul, ca și Nazaretul, ca și Betleemul și Ierusalimului, face parte dintre cetățile des vizitate de Mântuitorul Hristos. În Nazaret mergea pentru că acolo locuia Maica Domnului. Capernaumul era socotit orașul Său pentru că acolo mergea la prietenul și ucenicul Său Petru, atunci când mergea din Galileea către Ierusalim. Betleemul era orașul în care S-a născut, iar Ierusalimul era orașul în care a propovăduit evanghelia și în care Și-a dat sufletul pe Cruce. Ierihonul este orașul în apropierea căruia se află Muntele Carantaniei unde Mântuitorul  a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți și prin care a trecut după ce S-a botezat și de unde a plecat să propovăduiască Evanghelia. În acest oraș, în multe rânduri îi vindeca pe cei care erau neputincioși. Aici Îl întâmpinase un vameș pe nume Zaheu, care a fost atât de bucuros că Mântuitorul a intrat în casa sa, încât se îndreaptă și dă înapoi de patru ori mai mult tot ceea ce luase cu nedreptate de la semenii săi.

Așadar, în Ierihon a intrat Mântuitorul, iar un orb, pe nume Bartimeu, după cum arată Sfântul evanghelist Marcu, aude forfotul mulțimii și întreabă: ce este aceasta? Aceștia îi spun că trece Iisus din Nazaret,  iar el, pentru că auzise de multele minuni pe care le săvârșise, a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-ţi milă de mine. Iar cei care mergeau înainte îl certau, ca să tacă; el însă şi mai tare striga: Fiul lui David, fie-ţi milă de mine!

Roagă pe cineva să-l ducă înaintea Mântuitorului, Care, văzându-l că suferă de orbire, l-a întrebat: ce vrei să-ţi fac? Iar el a spus: Doamne, să văd. Şi Iisus i-a zis: vezi! Credinţa ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu, şi tot poporul, văzând aceasta, a dat laudă lui Dumnezeu.

Sunt multe situații în care Fiul lui Dumnezeu nu cere celor aflați în suferiță să-și mărturisească public credința, însă au existat și multe vindecări în care credința celui ce fusese tămăduit a fost lăudată, și ne amintim de mărturisirea femeii canaaneencii.

Învățăm, așadar, că una dintre condițiile mântuirii este credința. De altfel, fără credință nu ne putem mântui, iar mântuirea vine prin harul lui Dumnezeu pe care îl găsim aici în Sfânta Biserică”, a precizat Chiriarhul Râmnicului.

Alte articole despre: