IPS Varsanufie

 • „Sfinții Împărați Constantin și Elena au mărturisit prin toată lucrarea dreapta credință ca o adeverire a prezenței Cuvântului lui Dumnezeu în inimile lor”, a spus Chiriarhul Râmnicului la Mănăstirea Hurezi

  „După momentul încredințării Sfântului Împărat Constantin cel Mare la Pont Milvius în ajutorul lui Dumnezeu, viața acestuia se desfășoară ca o permanentă lucrare de schimbare, de înlocuire a judecății după vechile cutume imperiale, în favoarea Cuvântului lui Dumnezeu”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la finalul Sfintei Liturghii săvârșită la Mănăstirea Hurezi.

  21 Mai 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie despre Sfântul Ierarh Calinic: „avea darul rugăciunii inimii, darul de a conduce obști numeroase, dar și darul facerii de minuni chiar din timpul vieții sale”

  „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, întru totul preocupat pentru viaţa duhovnicească, pentru viaţa lăuntrică, a desfășurat și o amplă activitate culturală şi administrativă: pe cheltuiala sa a întemeiat o tipografie la Râmnic, în care a tipărit numeroase cărţi de învăţătură şi de rugăciune, a ctitorit mănăstiri, Centrul eparhial şi Catedrala Arhiepiscopală de la Râmnic, a reorganizat seminarul şi a înfiinţat o serie de şcoli”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură adresat preoților, monahilor și credincioșilor care au participat duminică, 16 mai, la hramul Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.

  16 Mai 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a participat la sfințirea Paraclisului Episcopal „Soborul Sfinților Apostoli” și „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici” din Miercurea Ciuc

  În cea de-a treia zi a Sfintelor Paști, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Centrul Eparhial al Episcopiei Covasnei și Harghitei unde a condus soborul de ierarhi care au participat la sfințirea Paraclisului Episcopal „Soborul Sfinților Apostoli” și „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici”.

  5 Mai 2021
 • „Încredințați de Învierea Domnului, Apostolii au mers pe calea deschisă de Cel Care prin Jertfa Sa ne-a dăruit nouă tuturor biruința Învierii Sale”, a spus Chiriarhul Râmnicului

  „Puterea cea mare a lui Dumnezeu, care ne izvorăște și nouă tuturor din Persoana Fiului Său întrupat, aceasta este: iubirea față de tot omul, iubire care nu cade nici suferind moartea cea mai nedreaptă de dragul altora, precum Însuși spune: „Să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu”, căci „mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi” (Ioan XV, 12-13)”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la slujba vecerniei din prima zi de Paști.

  2 Mai 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „ Prin Învierea Domnului, ni se deschide un nou plan de existență, superior păcatului și morții”

  „Pătimirile, Răstignirea și Învierea Domnului ne învață că nimeni nu poate învia cu adevărat dacă mai întâi nu s-a jertfit pe sine în focul iubirii pentru toți semenii săi”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la slujba Învierii Domnului, săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea. 

  2 Mai 2021
 • Iertarea și iubirea, începutul învierii noastre. Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului

  † VARSANUFIE
  Prin harul lui Dumnezeu,
  Arhiepiscopul Râmnicului

  Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului,
  Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh,
  iar de la noi părintești binecuvântări!

  Hristos a înviat!

  26 Aprilie 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „La Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, glasurile lipsite de răutate ale copiilor și ale oamenilor din popor mărturisesc dumnezeirea Sa”

  „Apropiindu-ne de pomenirea Patimilor celor mântuitoare ale Domnului nostru Iisus Hristos şi de slăvitul Praznic al Învierii Domnului, Biserica a așezat înaintea ochilor noștri duhovnicești mărturisirea dumnezeirii Sale prin glasurile lipsite de răutate ale copiilor și ale oamenilor din popor care, întâmpinându-L pe Mântuitorul, aclamă: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!”,  a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor care au participat la Sfânta Liturghie și la pelerinajul organizat la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului.

  25 Aprilie 2021
 • Chiriarhul Râmnicului: „Mucenicia Sfântului Gheorghe a fost un act de mărturisire a credinței în Hristos Domnul și a nădejdii în viața cea veșnică”

  „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a ales calea nemurii, lăsând deoparte onorurile pe care i le putea oferi împăratul păgân, pentru a se așeza în slava Preasfintei Treimi”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului,  vineri, 23 aprilie, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.

  23 Aprilie 2021
 • „Prin pocăinţă şi împărtăşirea cu Trupul îndumnezeit al lui Hristos, omul este cu totul transformat”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie

  „Pocăinţa este condiţia principală pentru ca cineva să poată primi în sine Cuvântul lui Dumnezeu care poate să mântuiască sufletele noastre”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 18 aprilie, la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob - Țara Loviștei.

  18 Aprilie 2021
 • Domnul Ilie Băjan - promotor al prieteniei și al conlucrării pentru binele comun

  Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la înmormântarea domnului Ilie Băjan.

  13 Aprilie 2021
 • Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sfântul Ierarh Calinic a descoperit frumusețea omului năzuitor spre Dumnezeu”

  „Monah cu vocaţie deosebită, crescut în duhul călugăresc al stareţilor sfinți, Paisie Velicicovschi şi Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, Sfântul Calinic, atât în perioada stăreției sale la Cernica, cât și ca şi episcop de Râmnic s-a dovedit a fi un rugător neobosit”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 11 aprilie, cu prilejul sărbătoririi Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, ctitorul și ocrotitorul Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.
  Cu acest prilej, Chiriarhul Râmnicului a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale pe care Sfântul Ierarh Calinic a ctitorit-o între anii 1852-1867, după ce catedrala veche fusese mistuită de incendiul ce a cuprins municipiul Râmnicu-Vâlcea în primăvara anului 1847.

  11 Aprilie 2021
 • Slujbă de parastas pentru Arhiepiscopul Gherasim Cristea, păstorul sufletesc care a răspândit lumina credinței prin cuvinte înțelepte și lucrări sfinte

  Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit sâmbătă, 10 aprilie, Sfânta Liturghie la altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea, la finalul căreia a oficiat Slujba de parastas pentru Arhiepiscopul Gherasim Cristea, de la a cărui mutare în Împărăția Cerurilor s-au împlinit 7 ani.

  Alături de Înaltpreasfinția Sa au fost prezente autorități locale, preoți din cele patru protoierii ale Arhiepiscopiei Râmnicului, stareți, starețe, membri ai familiei și numeroși credincioși care au purtat în mâini tablouri cu chipul Arhiepiscopului Gherasim.

  10 Aprilie 2021

Pagini