Eşti aici

„La bunătatea Sfântului Ierarh Nicolae a răspuns bunătatea Mântuitorului Hristos, Cel ce săvârșește minuni negrăite”

6 Decembrie 2023 / Viața Eparhiei

„Privind la chipul plin de bunătate și la minunile Sfântului Ierarh Nicolae, descoperim că în smerenie se odrăslește slava lui Dumnezeu. Se bucură Dumnezeu, când ne vede asemenea Lui, când regăsește în noi virtuțile Sale, când devenim templu și locaș gata să-L primească pe El, Cel din care izvorăște tot binele”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea în ziua prăznuirii ocrotitorului acesteia.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „la bunătatea Sfântului Ierarh Nicolae a răspuns bunătatea Mântuitorului Hristos, Cel ce săvârșește minuni negrăite. Cel ce locuia în inima sa, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, era mărturisit prin cuvintele insuflate de Duhul Sfânt, încredințat fiind că orice va cere de la Tatăl în numele Lui le va primi, încât ușoară era dobândirea celor pe care le cerea în numele lui Hristos.

Pentru Sfântul Nicolae, virtuțile erau asemenea unor trepte pe care urca la Dumnezeu și, de aceea, imnografii cu viață sfântă spun despre el că a câștigat cu smerenia cele înalte, iar cu sărăcia cele bogate. Și noi, călătorind cu smerenie pe calea virtuților, ajungem asemănători lui Dumnezeu, rugându-ne cu credinţă și inimă curată și smerită. Prin rugăciune, mintea Sfântului Nicolae s-a luminat spre înțelegerea celor nevăzute, iar inima îi era atrasă de iubirea lui Dumnezeu, Care l-a așezat în ceata ierarhilor mărturisitori ai dreptei credințe, iubitori de sfințenie.

Deși nu ni s-au păstrat scrierile sale, Sfântul Nicolae învață prin faptele sale că pentru a săvârși un lucru cu adevărat bun și plăcut lui Dumnezeu, avem nevoie să ne rugăm Celui Care a zis: „Fără Mine nu puteți face nimic!” (Ioan XV, 5), să-I cerem ajutorul, să ne întărească și să ne păzească nevătămați în buna săvârșire. A căutat, în chip tainic, să aducă mângâiere celor ce erau în sărăcie, ferindu-i de urâciunea păcatului, și a avut curaj sfânt spre a-i scăpa de la moarte pe cei ce fuseseră condamnați pe nedrept iar, pentru rugăciunile sale, Dumnezeu a săvârșit multe minuni.

A avut nădejde neclintită în Dumnezeu și dragoste jertfelnică și, disprețuind cele ale lumii, a așezat în inima sa cuvântul Mântuitorului:  „Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei VI, 33) și pe toți i-a îndrumat către Împărăția cea veșnică a Părintelui Ceresc”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: