Eşti aici

Clericii din Arhiepiscopia Râmnicului s-au întrunit în conferință pe tema îngrijirii persoanelor vârstnice

12 Iunie / Administrativ

Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, preoții și diaconii din cele patru protoierii ale Arhiepiscopiei Râmnicului au participat la prima conferință pastoral-misionară din anul 2023, al cărei teme a fost îngrijirea persoanelor vârstnice.

Înainte de începerea lucrărilor conferinței, preoții vâlceni au participat la Sfânta Liturghie ce a fost săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea, unde a fost înălțată doxologie lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Eparhiei Râmnicului.

Lucrările în plen s-au desfășurat la Sala Sindicatelor din municipiul Râmnicu-Vâlcea, în debutul cărora Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a accentuat că „prezența tuturor slujitorilor sfintelor altare în cadrul conferinței preoțești descoperă sentimentul de adâncă legătură sufletească și solidaritate în împlinirea misiunii de împărtășire a cuvântului lui Dumnezeu și de slujire a semenilor. Comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii, asumarea jertfelnică a Crucii de a purta de grijă și celorlați, descoperă dorința ieșirii din vârtejul nestatornic al iubirii de sine, spre a ne jertfi purtării de grijă celorlalți, într-o autentică strădanie spre a dobândi viața veșnică. Prin simplitatea unor gesturi de afecțiune față de bătrâni și bolnavi, prin rostirea unor cuvinte de mângâiere, prin într-ajutorarea reciprocă, prin grija delicată de a nu spori în inimile celorlalți tristețea și umilința, asistăm, de fapt, la înțelegerea deplină și smerită a rolului pe care ni-l oferă Mântuitorul Hristos în planul mântuirii Sale. De aceea, îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: „pe cel bătrân să nu-l înfrunţi, ci să-l îndemni ca pe un părinte” (I Timotei V, 1), făcând astfel exercițiul unei libertăți de exprimare responsabile și o dovadă a împlinirii poruncilor dumnezeiești, al căror țintă „este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută” (1 Timotei I, 5). Nu întâmplător, Mântuitorul Hristos ne îndeamnă «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi» (Matei 22, 37-39; Marcu 12, 28-31; Luca 10, 27), iar „împlinirea poruncilor Domnului este – potrivit Sfântului Isac Sirul - lucrarea virtuţii”, prin fapta bună faţă de aproapele nostru.

Apropierea de Dumnezeu nu înseamnă însă slăbirea relației cu semenii, care cunoaște o împărtășire a grijii, respectului, dorinței de cunoaștere a înțelepciunii și a modului de dobândire a virtuților, din partea celor mai tineri. Într-un model consacrat în mod special de scrierile patericale, acestora le este recomandat să se așeze sub autoritatea izvorâtă din experiența duhovnicească a bătrânilor, să nu disprețuiască „vorba celor bătrâni, că şi ei au învăţat de la părinţii lor. Că de la ei vei învăţa înţelepciunea şi îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie” (Ecclesiasticul VIII, 9), întrucât „cununa bătrâneţilor este cunoaşterea multor lucruri şi mărirea lor, frica Domnului” (Ecclesiasticul XXV, 8) și „oare nu la bătrâni sălăşluieşte înţelepciunea şi priceperea nu merge mână în mână cu vârsta înaintată?” (Iov XII, 12).

Împărtășirea acestui tezaur de înțelepciune izvorât din experiențele acumulate și asumarea unor valori autentice contribuie la modelarea conțiinței unei generații aflate într-o permanentă căutare de modele.

Să nu le privăm chipurile de întrezărirea bucuriei smerite prilejuită de prezența și ajutorul noastru, iar sufletelor noastre să nu privăm bucuria comuniunii cu cei apropiați care ne așază, alături de rugăciune și împărtășirea cu Sfintele Taine, în comuniunea iubirii lui Dumnezeu”, i-a îndemnat Înaltpreasfinția Sa pe slujitorii sfintelor altare.

În continuare, au fost susținute comunicări ce au prezentat tema Anului omagial 2023.

Părintele Ion-Daniel Bărsoianu, de la Parohia Săliște, Protoieria Călimănești, a prezentat comunicarea „Forme ale pastorației și/sau cinstirii persoanelor vârstnice în Sfânta Scriptură: Bătrânii în calitate de sfătuitori ai comunității. Datina Bătrânilor”, reliefând faptul că „bătrânețea este o etapă importantă a vieții, care poate fi privită ca o perioadă în care o persoană poate folosi experiența și înțelepciunea acumulate pentru a ajuta și a ghida pe alții, dar și o perioadă de pregătire pentru viața veșnică, un moment pentru a-și înțelege mai bine rolul lor în planul lui Dumnezeu. Bătrânii, prin maturitatea lor duhovnicească, pot ajuta mult la păstrarea valorilor creștine în cultura noastră pentru armonia familiei și a societății”.

Aspecte misonare și filantropice ale îngrijirii persoanelor vârstnice au fost prezentate și de către părintele Olimpiu George Popa, din Parohia Milostea, Protoieria Horezu, care a susținut comunicarea „Parohia, familia şi persoanele vârstnice”. Părintele Olimpiu a arătat că „rolul preotului este edificator pentru a mijloci pentru enoriașii săi cu rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, dar și prin implicarea în viața socială a acestora prin activități filantropice, pentru că sunt foarte mulţi bătrâni care trăiesc în însingurare, în izolare de comunitate, simţindu-se cumva inutili acesteia sau, mai mult, traumatizaţi de propria îmbătrânire, ajung chiar la deznădejde. Este necesară reafirmarea legăturii dintre Biserică și familie, pentru că familia este răsadniţa de virtuţi şi izvor de întărire morală”.

Despre „Realităţi şi provocări actuale privind pastoraţia şi sprijinirea persoanelor vârstnice” a vorbit și părintele Cătălin Constantin Radu de la Parohia Știrbești, Protopopiatul Drăgășani, care a subliniat că „a fi răbdător cu vârstnicul înseamnă a-l ajuta să-și reîntregească unitatea, identitatea, înseamnă să participi la refacerea sa morală, la redarea vieții lui Bisericii lui Hristos. În atenția acordată semenului, transmitem foarte mult din propria noastră personalitate. Acceptarea că semenul tău este bun și valoros aduce speranța de a nu plasa pe celălalt în singurătate”.

În partea a doua a conferinței au fost dezbătute aspecte administrative privitoare la intensificarea misiunii în cadrul parohiilor, precum și în identificarea unor mijloace pentru întărirea legăturii dintre generații.

Alte articole despre: