Eşti aici

„Mântuitorul Hristos ne cheamă să ne împărtășim din Pâinea vieții veșnice”

7 August / Viața Eparhiei

„Dumnezeieștile cuvinte ale Mântuitorului Hristos au devenit desfătare mai presus de toate bunătățile pentru cei care L-au urmat și, încredințați că o astfel de învăţătură se datora harului dumnezeiesc, și-au ostoit mai întâi foamea cea duhovnicească, lepădând întru totul grija cea lumească”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cuvântul de învățătură pe care l-a împărtășit preoților și credincioșilor de la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu-Vâlcea, duminică, 7 august.

Chiriarhul Râmnicului a arătat că „Iubitorul de oameni Dumnezeu oferea tuturor hrana duhovnicească, cerească, însă la rugămintea Sfinților Apostoli a binecuvântat cele cinci pâini și cei doi pești și cu acestea a săturat mulțimile.

După ce au mâncat şi s-au săturat cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi copii, au mai rămas, spre uimirea tuturor, douăsprezece coşuri cu fărâmituri (Matei XIV, 17-21).

Domnul nostru Iisus Hristos Și-a arătat prin această minune iubirea şi purtarea Sa de grijă față de cei care Îl căutau spre a primi hrana cea duhovnicească, însă descoperă în inimile tuturor darul rugăciunii și al binecuvântării lui Dumnezeu, pregătindu-i pentru a primi Pâinea Vieții și darurilor Duhului, după Învierea și Înălțarea Sa la cer, ca în toate să fie desăvârşiți.

A instituit Sfânta Euharistie înainte de Sfintele Sale Pătimiri nu pentru a oferi hrană trupească, ci pentru a ne chema să ne împărtășim din Pâinea vieții veșnice, Care Se mănâncă pururea şi niciodată nu Se sfârşeşte, iar pe cei ce se împărtășesc îi sfințește.

Drept aceea, Mântuitorul ne-a învățat să cerem pâinea cea spre ființă, să primim „Trupul lui Hristos”, mâncarea care hrănește ființa noastră cu Dumnezeu. Hrana trupească singură nu poate îndestula pe om, cel care este zidit după chipul lui Dumnezeu, însă și aceasta trebuie privită ca dar al nesfârșitei iubiri dumnezeiești, și pentru care trebuie să fim recunoscători Părintelui Ceresc în rugăciunile noastre zilnice”, a reliefat Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: