Eşti aici

„Învierea a devenit temelia credinței și propovăduirii Sfinților Apostoli și a ucenicilor Mântuitorului Hristos”

17 Aprilie 2023 / Viața Eparhiei

Acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de sub pământ, iar în aceste zile fiecare credincios trebuie să devină mărturisitor al Învierii, după cum și cei cărora li S-a arătat Fiul lui Dumnezeu Înviat mărturiseau cu mare putere „despre înviere” (Fapte IV, 33), încât aceasta a devenit temelia credinței mărturisită de Biserică. Sfântul Apostol Pavel spune în acest sens că: „dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este și credința voastră... Dar acum Hristos a înviat din morți” (I Corinteni XV, 14, 20)”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cea de-a doua zi de Paște la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Drăgășani.

Părintele Arhiepiscop a precizat că „Învierea a devenit temelia credinței și propovăduirii Sfinților Apostoli și a ucenicilor Mântuitorului Hristos, „că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei cre­de în inima ta că Dumnezeu L-a în­viat pe El din morţi, te vei mân­tui” (Romani X, 9). Fiul lui Dumnezeu S-a arătat, după Înviere, rând pe rând, timp de patruzeci de zile, până la Înălțarea Sa la ceruri: Mariei Magdalena (Marcu XVI, 9), femeilor mironosițe (Matei XXVIII, 1-9), Apostolilor Petru (Luca XXIV, 34) și Iacov (I Corinteni XV, 7), ucenicilor Săi Luca și Cleopa în călătoria spre Emaus (Luca XXIV, 13-35). Pe muntele Galileii S-a arătat apostolilor (Ioan XX, 19-24), intrând prin ușile încuiate și grăindu-le: „Vedeți mâinile Mele și picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiți-Mă și vedeți că duhul nu are carne și oase, precum Mă vedeți pe Mine că am... și le-a spus că așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi”, iar „voi sunteți martorii acestora” (Luca XXIV, 39-48). În Duminica a doua după Înviere, Iisus S-a arătat Apostolilor Săi împreună cu Toma, pe care-l încredințează despre Învierea Sa, cerându-i să-și pună degetul în rănile cuielor și mâna în coasta Sa și să nu fie necredincios, ci credincios; la care Toma, smerit, exclamă: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” (Ioan XX, 28). Mântuitorul S-a arătat apostolilor la Marea Tiberiadei, unde l-a reașezat pe Petru în apostolat (Ioan XXI, 1-12), apoi în Galileea (Matei XXVIII, 16-20). S-a arătat la peste cinci sute de bărbați deodată (I Corinteni XV, 8); apoi S-a arătat în fața Sfintei Fecioare Maria, tuturor apostolilor, pe muntele Eleonului, la înălțarea Sa la ceruri (Luca XXIV, 50-53) precum și lui Saul (Pavel) pe drumul Damascului (Fapte IX, 3-6).

„Viaţa S-a arătat şi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim viaţa de veci” (I Ioan I, 2) pentru că Domnul Iisus Hristos Cel Înviat este Cel Care-i învie în chip duhovnicesc, prin Duhul Sfânt, pe cei ce se fac fii ai lui Dumnezeu. Pentru aceea, spune Părintele Stăniloae, Mântuitorul „face totul ca să-i convingă pe oameni despre Învierea Sa, așa cum a făcut totul ca să-i convingă în timpul propovăduirii despre dumnezeirea Sa. Voia să le dea oamenilor putința să creadă în viața lor viitoare prin unirea cu El ca Fiul lui Dumnezeu venit între ei. Își face din Înviere supremul argument al dumnezeirii Sale şi al folosului coborârii Sale ca Dumnezeu în calitate de om”.

De aceea, noi Îl descoperim pe Mântuitorul Hristos ca pe Izvorul vieții și al nemuririi, Care, atunci când sălășluiește în inima noastră ne îndestulează cu darurile Sale nepieritoare și veșnice”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

 

Alte articole despre: