Eşti aici

Organizarea, scopul şi obiectivele Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu”

Centrul de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu” va avea sediul la Mănăstirea Dintr-un Lemn şi îşi va desfăşura întreaga activitate cu binecuvântarea Arhiepiscopului Râmnicului, precum şi în cooperarea deplină cu stareța Sfintei Mănăstiri Dintr-un Lemn;

Din anul 2015, Centrul își desfășoară activitaitea sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România. 

Centrul va iniţia programe de cercetare a relaţiilor Bisericii Ortodoxe cu Armata României sub multiple aspecte: instituţii comune, legislaţie, biserici şi capele militare ş.a.;

Centrul va colabora cu celelalte biserici şi culte recunoscute în istoria noastră şi viaţa societăţii româneşti;

Centrul va contribui la cercetarea şi promovarea personalităţilor militare ce au manifestat interes şi sprijin faţă de Biserică, precum şi din cadrul clerului ortodox care au dezvoltat legăturile dintre cele două instituţii. Centrul se va ocupa de cooptarea la activităţile sale a specialiştilor din Armată şi Biserica Ortodoxă, cadre didactice, cercetători, muzeografi, arhivişti, monahi, preoţi din structurile militare, ziarişti şi doctoranzi. 

Principalele obiective

 • întocmirea de programe de cercetare;
 • iniţierea de proiecte în vederea obţinerii de granturi şi sponsorizări;
 • organizarea anuală a Simpozionului Ştiinţific „Biserica Ortodoxă şi Armata României. Tradiţiile Conlucrării” la sfârșitul lunii iunie, în preajma sărbătorii sfinților "Petru și Pavel", la Aşezământul Pastoral-Cultural Sfântul Ierarh Calinic al Arhiepiscopiei Râmnicului şi la Sfânta Mănăstire Dintr-un Lemn; 
 • editarea revistei „MlSlUNEA”, ca periodic al centrului;
 • publicarea de articole, studii, documente, legislaţie, baze de date şi iconografie;
 • organizarea de dezbateri/acţiuni media pentru promovarea activităţilor Centrului;
 • completarea cu fond de carte şi periodice a bibliotecii „General Paul Teodorescu” de la Mănăstirea Dintr-un Lemn;
 • stabilirea de parteneriate cu instituţii de cercetare şi cultură. 

Conducerea Centrului

 • Va fi asigurată de către Consiliul Ştiinţific şi directori.

Consiliul Ştiinţific

 • reuneşte personalităţi cu prestigiu ştiinţific recunoscut;
 • analizează / aprobă şi pune în aplicare, prin directorul executiv, manager, secretar şi a redactorului şef al revistei „Misiunea”, proiecte, programe de activitate ş.a.;
 • evaluează sumarul revistei şi stabileşte referenţii materialelor. 

Directori

 • Director onorific;
 • Directorul executiv răspunde de întreaga activitate a Centrului, organizarea şi funcţionarea acestuia, de atragerea de noi membri, pregătirea manifestărilor ştiinţifice, legătura cu presa ş.a.; se consultă asupra tuturor problemelor cu directorul onorific; informează periodic Consiliul Ştiinţific asupra activităţii, situaţiei financiare, legăturilor ştiinţifice ş.a.;
 • Managerul asigură la Mănăstirea Dintr-un Lemn cadrul logistic pentru organizarea sesiunii ştiinţifice anuale organizate în zilele de 27-29 iunie;
 • Secretarul îşi desfăşoară activitatea în strânsă legătură cu directorii Centrului;  se ocupă de documentele Centrului; informează periodic membrii Consiliului Ştiinţific. 

Consiliul ştiinţific

 • ÎPS Dr. Varsanufie Gogescu, Arhiepiscopul Râmnicului;
 • Prof. univ. dr. loan Scurtu, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie;
 • Preasfinţitul dr. Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului;
 • Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; Universitatea „Ovidius” din Constanţa;
 • Lector universitar dr. Florian Bichir, membru al Colegiului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
 • Comandor dr. Olimpiu Glodarenco, director al Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand l”;
 • Maica stareţă Stavroforă Emanuela Oprea, Mănăstirea Dintr-un Lemn;
 • Dr. Vasile Ciobanu, cercetător ştiinţific gradul l, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Academia Română;
 • Prof. univ. dr. Ion Giurcă, Universitatea „Hyperion” Bucureşti;
 • Dr. Silviu Moldovan, seful Compartimentului de Cercetare din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
 • Dr. Corneliu Ţucă, Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti;
 • Comandor (r) Gheorghe Vartic, cercetător ştiinţific, Comisia Română de Istorie Militară;
 • Comandor (r) dr. Aurel Pentelescu, Comisia Română de Istorie Militară. 

Conducerea Centrului:

 • Director onorific: P.S. dr. Emilian Lovişteanul
 • Director executiv: Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea
 • Manager: Maica stareţă stavroforă Emanuela Oprea
 • Secretar: dr. Luminiţa Giurgiu 

Revista „MlSlUNEA” a Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu” cu apariţie anuală, susţine cercetarea în domeniul de bază, de interdisciplinaritate şi pluridisciplinaritate, Armata – Biserica Ortodoxă, precum şi cu bisericile şi cultele recunoscute prin lege. 

Colegiul de redacţie:

Adresa redacţiei:

Alte articole despre: