Eşti aici

Slujbă de pomenire la împlinirea a 3 ani de la trecerea în veșnicie a arhimandritului Laurențiu Popa

12 August / Viața Eparhiei

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit sâmbătă, 12 august, la Mănăstirea Stânișoara, slujba de pomenire a arhimandritului Laurențiu Popa, de la a cărui trecere în veșnicie s-au împlinit 3 ani.

La momentul de pioasă rugăciune și comemorare au luat parte stareții și starețele mănăstirilor vâlcene, precum și mulți dintre cei care au primit îndrumare duhovnicească de la părintele arhimandrit Laurențiu Popa.

Chiriarhul Râmnicului a vorbit la final despre duhovnicul de la Stânișoara, pe care l-a numit „omul rugăciunii și al trăirii filocalice, care s-a predat voii lui Dumnezeu”.

„Rugăciunea l-a însoțit pe părintele arhimandrit Laurențiu întreaga viață, a accentuat Înaltpreasfinția Sa, și în taina acesteia era legătura sa cu Dumnezeu, Care îi menținea cugetul treaz și îl înălța sufletește, sălășluind în inima sa bogăția nesfârșită a Harului dumnezeiesc.

De aceea, era întru totul binevoitor, mângâind pe cei întristați și îmbărbătând pe cei deznădăjduiți, înviorând pe cei osteniți și ridicând pe cei căzuți, întorcându-i, prin pocăința, pe cărările veșniciei.

Părintele Arhimandrit Laurețiu Popa a fost apreciat de monahii din obște și de mulțimea ucenicilor pentru lumina pe care a răspândit-o în jurul său printr-o credință mărturisitoare, dar și pentru modul în care și-a închinat viața slujirii lui Dumnezeu, împletind rugăciunea cu postirea, dragostea pentru cele sfinte cu privegherea și blândețea cu îndelunga răbdare. În viața duhovnicească a fost ca o stâncă. A prețuit mult evlavia și ostenelile duhovnicești ale Sfinților Neofit și Meletie și a căutat, prin rugăciune și fapte de milostenie, să se asemene acelora.  Mânat de dorul de Dumnezeu, oferea odihnă și liniște sufletului său prin blândețe și smerenie, și blânde îi erau privirea și pașii, blânde îi erau cuvintele, dorind  a câștiga inima fiecăruia pentru Dumnezeu.

Pentru cei care l-au cunoscut, a fost un mărturisitor al iubirii lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu, sădind această iubire sfântă și în inimile acelor pe care i-a născut duhovnicește pentru Împărăția Cerurilor și care îl pomenesc în rugăciunile lor, ca un act de iubire față de el.

Rugător statornic în timpul vieții sale pe pământ, părintele arhimandrit Laurențiu Popa este acum rugător și în ceruri”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: