Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit capela Parohiei Mălaia

18 Iunie 2022 / Viața Eparhiei

„Rugăciunea este expresia profundă a iubirii față de Dumnezeu și față de semeni. Prin rugăciunile pentru cei răposați cerem Preamilostivului Dumnezeu să rânduiască sufletele celor care au adormit în nădejdea Învierii şi a vieţii veşnice împreună cu drepţii, însă aducem și o frumoasă mărturisire a credinţei în Înviere şi viaţa veşnică, pentru că Hristos înviind din mormânt, „ca dintr-o cămară, a strălucit” și „pogorându-Se în cele mai de jos ale pământului a sfărâmat încuietorile cele veşnice care ţineau pe cei legaţi din veac”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la finalul slujbei de sfințire a capelei mortuare de la Parohia Mălaia din Protoieria Călimănești.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a accentuat că „Hristos „stăpânește și peste morți și peste vii” (Romani XIV, 9), iar „cel ce crede în El, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan XI, 25). De aceea, pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul se face duhovniceşte, iar credincioșii sunt chemați să aibă privirea aţintită către Împărăţia lui Dumnezeu,  într-o atmosferă solemnă, în care ne încredințăm milostivirii Părintelui Ceresc,  după cum spune Isus Sirah, în cartea sa Înțelepciunea (VII, 35): „Dărnicia ta să atingă pe toți cei în viață și chiar morților fă-le parte de ea”, fapt mărturisit și într-o cântare liturgică: „pe toți cei ce s-au mutat de aici întru nădejdea vieții veșnice și în orice chip și-au schimbat viața, Mântuitorule, rânduiește-i ca un iubitor de oameni în sânurile lui Avraam și în locurile de odihnă, pentru mare mila Ta".

Credința în nemurirea sufletelor celor adormiți este temeiul rugăciunilor noastre, pentru că, învață Sfântul Grigorie Palama: „Mântuitorul Hristos Și-a arătat pe faţă puterea Lui, învingând moartea cu trupul şi înviind a treia zi din morţi, urcându-Se la cer şi şezând de-a dreapta Tatălui, împreună cu acest trup pe care l-a purtat pentru noi şi în care a murit, încredinţându-ne astfel învierea din morţi, restaurarea în ceruri şi moştenirea Împărăţiei, în cazul în care şi noi, imitându-L după putinţă vom birui cu dreptate pe începătorul păcatului”. Astfel „Învierea Domnului s-a făcut început şi pricină a toată învierea celor adormiţi, iar la cea de a doua venire a Mântuitorului, lumina vieţii veşnice îi va cuprinde pe ucenicii Lui şi ziua cea adevărată şi neapusă va răsări pentru toţi”.

Prin construirea capelei mortuare și solemnitatea slujbelor săvârșite  se vădește cât de mare este prețuirea comunității pentru cei adormiți în Domnul”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: