Eşti aici

Concursul Național de Muzică psaltică pentru Seminariile și Liceele Teologice Ortodoxe din România, ediția a IV-a

30 Mai 2023 / Învățământ

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în perioada 29-30 mai, Arhiepiscopia Râmnicului a organizat Concursul Național de Muzică psaltică pentru Seminariile și Liceele Teologice Ortodoxe din România, ediția a IV-a.

Această manifestare educațională a fost realizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, prin directa coordonare a Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea.
În cadrul concursului a fost interpretat un repertoriu psaltic clasic din autori consacrați precum Sfântul Ioan Cucuzel, Macarie Ieromonahul, Ioan Protopsaltul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanul, Ghelasie Basarabeanul, fiind acordate următoarele premii:

  • Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași - Premiul I
  • Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău - Premiul al II-lea
  • Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Grigore Teologul” din Craiova - Premiul al III-lea
  • Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși - Mențiune
  • Seminarul Teologic Ortodox „Sfânta Ecaterina” Prislop - Premiul special
  • Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava - Premiul special
  • Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște - Premiul special
  • Seminarul Teologic Ortodox „Neagoe-Basarab” dinurtea de Argeș - Premiul special

Deschiderea evenimentului a fost realizată de Corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea, condus de părintele profesor Siluan Dumitru Scurtu.

În cuvântul de binecuvântare adresat celor prezenți la acest eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a subliniat că „muzica poate fi privită ca o icoană sonoră care însoțește rugăciunea, exprimând, prin tainice semnificații, frumusețea Împărăției lui Dumnezeu. Concepută şi cizelată în atmosfera de rugăciune, muzica psaltică a devenit parte dintr-un dialog liturgic care, printr-o amplă mărturisire a teologiei Bisericii, adânc imprimată de sugestia comuniunii desăvârşite, ajută la ridicarea minții către dumnezeieștile virtuți, ca ceea ce a izvorât din experiența rugăciunii imnografilor ce și-au împodobit sufletele cu roada Duhului.”

Mai mult decât atât, Chiriarhul Râmnicului le-a vorbit participanților despre importanța mărturisirii credinței și conformarea vieții după cuvântul Evangheliei. În acest sens, a evidențiat rolul pe care muzica psaltică îl are în activitatea liturgică, precum și misiunea tinerilor: „Împreună, elevi din toată țara au adus în acest spațiu al Olteniei de sub Munte, el însuși înmiresmat de virtuțile sfinților, ofranda talanților pe care i-au înmulțit în școlile teologice, devenind mărturisitori ai lui Dumnezeu. Slăvind deopotrivă taina Întrupării Cuvântului, a Crucii și Învierii Domnului, au așezat înaintea ochilor noștri sufletești răsplata credinței: împărtășirea de viața cea veșnică, pentru că fiecare cântare descoperă iubirea veșnică a lui Dumnezeu și chemarea spre a fi părtași bucuriei și desfătării cerești.

Concursul Național de Muzică psaltică nu poate fi privit doar la nivel competițional, pentru că fiecare grup și fiecare elev în parte este în primul rând un mărturisitor al dreptei credințe, iar prin cântare își învăluie sufletul în iubirea dumnezeiască cea dătătoare de viață, de cuvânt și de aleasă glăsuire, spre a ne oferi posibilitatea de a privi către nemărginirea cerului, către frumusețea pe care o cântă corurile lumii nevăzute ale îngerilor, încredințându-ne că viaţa fiecăruia dintre noi este așezată sub adumbrirea Duhului Sfânt.”

Alte articole despre: