Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Mântuitorul Hristos a arătat că El este Izvorul Vieții, Care izvorăște noian de har asupra celor care-și curățesc sufletele și așază în ele lumina sfințeniei”

7 Mai 2023 / Viața Eparhiei

„La scăldătoarea de la Vitezda, care înseamnă „casa milei”, Mântuitorul Hristos Se descoperă a fi Izvorul vieții duhovni­cești, iar minunea vindecării slăbănogului este legată de puterea credinței și a nădejdii în milostivirea lui Dumnezeu, pe care acel bolnav le așezase în sufletul său timp de 38 de ani, perioadă ce a prilejuit îndreptarea sa, eliberarea din lanțurile patimilor și ale păcatelor”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 7 mai, la Parohia Bogdănești din Protoieria Horezu.

Înaltpreasfinția Sa a descoperit preoților și credincioșilor că „acest slăbănog, deși nu știa care va fi timpul vindecării sale, a fost, în toți acei ani, martor a numeroase vindecări săvârșite de Milostivul Dumnezeu prin coborârea îngerului și, deși nu a ajuns să fie niciodată cel dintâi care cobora în apa ce primea puteri tămăduitoare, cu toate acestea nu a deznădăjduit, ci a sporit duhovniceşte, și, așteptând omul care să-l arune în scăldătoare, L-a întâlnit pe Dumnezeu.

S-a apropiat Mântuitorul Hristos de slăbănog la scăldătoarea Vitezda, unde a avut loc minunea vindecării, dar, mai apoi, Fiul lui Dumnezeu S-a apropiat de cel pe care-l vindecase și în templu, unde, cu dumnezeiască dragoste, i-a spus: „Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău”. S-a bucurat Domnul că l-a găsit în templu mulțumind lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra lui și, poate de aceea, a dorit să îl întărească în credință și să-l statornicească a ședea aproape de Dumnezeu, în pridvoarele unde putea crește duhovnicește spre a fi în comuniune cu Vindecătorul său, de Care, prin păcat, se îndepărtase în trecut și se îmbolnăvise. Înțelegem, așadar, că suferinţele pot fi determinate de boli ale sufletului, deși, spune Sfântul Vasile cel Mare: „Dumnezeu, Care a făcut trupul, n-a făcut şi boala, tot astfel cum El, deşi a făcut sufletul, n-a făcut nicidecum şi păcatul“. Acestea sunt consecințele păcatelor, îndepărtării omului de Dumnezeu.

Mântuitorul Hristos a arătat că El este Izvorul Vieții, Care izvorăște noian de har asupra celor care-și curățesc sufletele și așază în ele lumina sfințeniei. A transformat pridvoarele scăldătorii Vitezda într-un amvon-spital, spre a vesti Împărăția lui Dumnezeu și a vindeca, a încuraja și a însănătoși pe cel care primise leacul viețuirii departe de păcat”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: