Eşti aici

Slujire arhierească la hramul Mănăstirii Cornet

29 August 2016 / Viața Eparhiei

Luni, 29 august 2016, la Sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, a fost sărbătorit hramul Mănăstirii Cornet. Solemnitatea sărbătorii a fost dată de săvârșirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Pelerini din județe Vâlcea și Sibiu, ucenici ai părinților și viețuitori ai mănăstirilor,  și-au plecat genunchii la Sfânta Liturghie săvârșită de Părintele Arhiepiscop la altarul de vară al mănăstirii, în timp ce răspunsurile la strană au fost date de Corul bizantin Evloghia al Patriarhiei Române.

În cuvântul de învățătură împărtășit celor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a arătat că „Sfântul Ioan Botezătorul Domnului, Înaintemergătorul Domnului sau Proorocul Domnului, a fost numit de către Mântuitorul „cel mai mare om născut din femeie”, însă același cuvânt dumnezeiesc arată că „cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el” (Matei 11, 11). Este  cel mai mare om născut din femeie pentru că el este singurul prooroc care a vorbit despre Mântuitorul Iisus, despre Mesia cel așteptat, care L-a și văzut, dar nu numai că L-a și văzut, ci, mai mult, L-a și arătat lumii, spunând poporului care era prezent la Botezul Domnului: „Iată Mielul lui Dumnezeu”. Sunt cuvintele proorocului Isaia, numit evanghelistul Vechiului Testament care în capitolul 53 continuă, spunând: „Care va lua asupra Sa păcatele lumii”.

Atunci când a fost numit mai mic decât ultimul din Împărăția lui Dumnezeu, nu este vorba despre o smerire a lui, ci este numit astfel pentru că nu a apucat să vadă slava, măreția Învierii lui Mesia. Știa despre Mesia că va fi răstignit, că va învia, dar nu a văzut aceste evenimente.

Sfântul Maxim Mărturisitorul tâlcuiește aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos din Evanghelia după Matei, arătând că acela ce stă pe treapta cea mai de pe urmă în viețuirea evanghelică e mai mare ca cel înălțat în treapta Legii. De aici reiese că Sfântul Ioan Botezătorul, neîmpărtășindu-se de harul revărsat la Cincizecime, neprimind botezul cu Duh Sfânt și cu foc, este mai mic chiar decât cel mai mic din Împărăția lui Dumnezeu.

[…] Potrivit tradiției, Irodiada a poruncit să fie îngropat capul Sfântului Ioan în grădina palatului, iar ucenicii au luat trupul acestuia și l-au îngropat. Din pământ însă se auzeau cuvintele Sfântului Ioan care-l mustrau pe rege și spuneau „nu se cuvine ca să trăiești cu soția fratelui tău”.

Atunci Ioana, o femeie care era soția unui dregător al lui Irod, cea care mai târziu va merge împreună cu Maica Domnului ca să ungă trupul Domnului Hristos, a luat capul lui Ioan și l-a îngropat pe Muntele Eleon, de unde Se va înălța Domnul Iisus Hristos. Peste un timp s-a uitat locul unde a fost îngropat capul Sfântului Ioan Botezătorul și unul dintre părinții pe care Dumnezeu i-a iubit a descoperit capul Sfântului Ioan și a început să se facă multe minuni, acolo pe Muntele Eleon.

La năvălirea perșilor în Palestina, capul Sfântului Ioan a fost dus în Siria de astăzi și apoi, o vreme, a fost dus în ținuturile Franței de astăzi. O parte din capul Sfântului Ioan Botezătorul se află astăzi în Muntele Athos, iar altă parte se află în Franța, la mănăstirea ce s-a construit pentru pomenirea și cinstire sa.

[…] Mesajul Sfântului Ioan Botezătorul este mai actual astăzi ca oricând: este îndemnul închinării vieții noastre lui Dumnezeu fără niciun compromis, fără a deraia de la mărturisirea Adevărului, a dreptei credințe. Astfel, Sfântul Ioan devine pentru noi un model de viețuire întru Adevăr. Avem mai mult ca oricând nevoie de dreaptă socoteală, de mărturisire dreaptă, fără a ne abate în vreun fel și de a spune lucrurilor pe nume.

Viața Sfântului Ioan Botezătorul ne învață că fiecare dintre noi trebuie să fim prezenți în Biserica lui Hristos, să Îl primim pe Domnul nostru Iisus Hristos pe Care el ni L-a arătat atunci când S-a botezat în râul Iordan. De asemenea, ne învață că trebuie să ne pocăim, să ne schimbăm viețile și să nu rămânem în păcatele noastre. Nimic nu-i poate mântui pe oameni, decât mărturisirea păcatelor, schimbarea vieții și încredințarea vieții în mâinile unui om duhovnicesc, care să le poarte de grijă spre dobândirea Împărăției lui Dumnezeu.

Nu este greu să ne mântuim. Trebuie numai să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne învață că omul se cunoaște după faptele sale. Mântuitorul le spune ucenicilor: „După aceasta vă vor cunoaște pe voi oamenii, dacă vă veți iubi unii pe alții așa cum și Eu v-am iubit pe voi”. Modelul de iubire este modelul lui Hristos Care S-a jertfit pentru noi. Atunci când iubim pe cineva, să nu așteptăm ceva de la el, ci să jertfim ființa noastră întreagă pentru aproapele, așa cum și Sfântul Ioan Botezătorul a făcut-o pentru Adevăr, adică pentru Hristos” – a subliniat Părintele Arhiepiscop.

Alte articole despre: