Eşti aici

„Taina Crucii descoperă iubirea smerită a lui Dumnezeu pentru lume”, a arătat Chiriarhul Râmnicului la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci”

14 Septembrie 2023 / Viața Eparhiei

„Taina Crucii descoperă iubirea smerită a lui Dumnezeu, pentru că smerenia îl înalță pe om, nu îl înjoseşte, iar măsura dragostei a constat în aceea că Mântuitotul Hristos Și-a dat „viața preț de răscumpărare pentru păcatele noastre” (Matei XX, 28). De aceea, învață Sfântul Maxim Mărturisitorul, „toate cele văzute se cer după Cruce”, pentru că descoperim sensul vieții, taina mântuirii noastre și începutul vieții fără sfârșit”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” din localitatea Budești, în ziua prăznuirii hramului.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „prin Sfânta Cruce, Fiul lui Dumnezeu ne-a dăruit viaţă veşnică și, de aceea, Sfinții Părinți, numind lemnul Crucii „de viață purtător”, așază pe seama ei toate acele daruri duhovnicești pe care le dorim în viața noastră și la care nădăjduim în cea viitoare. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur mărturisește că „acest semn al Crucii are puterea de a deschide ușile cele ferecate, mușcăturile șerpilor otrăvitoare să le vindece, intrarea în Rai să o deschidă, pentru că dă putere celor fără putere, biruință celor încercați și mângâiere celor întristați“, iar Sfântul Apostol Pavel spune: „Cuvântul Crucii pentru cei ce pier este nebunie, dar pentru cei mântuiţi este puterea lui Dumnezeu”  (I Cor. I,18). Însă noi știm că Mântuitorul Hristos, după ce a pătimit pe Cruce, a Înviat și a intrat în slavă, devenind chezășia învierii noastre.

Așadar, prin jertfa Fiului lui Dumnezeu, semnul Crucii a devenit semn al vieții și al mântuirii, iar Biserica cântă la sărbătorile Crucii: „mântuire ai lucrat în mijlocul pământului Hristoase Dumnezeule”.

Cei care au trăit binecuvântatul timp de a fi prezenți la Înălțarea Sfintei Cruci au mărturisit că Aceasta este cheia Împărăției Cerurilor, pentru că există o legătură între Taina Crucii și fiecare persoană în parte. Însuși momentul Înălțării Sfintei Cruci a devenit un timp al sporirii în cele duhovnicești atât pentru împărăteasa Elena, cât și pentru cei care, prin rânduiala lui Dumnezeu, s-au făcut părtași minunilor săvârșite cu puterea Crucii.

De aceea, prăznuim acum slăvita Înălţare a Cinstitei şi de viaţă Făcătoarei Cruci a Domnului, amintindu-ne de sfintele Sale pătimiri, dar și de chemarea pe care ne-a adresat-o de a „lua Crucea” și a-I urma, spre a dobândi cununa bunătăților veșnice”, a arătat Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: