Eşti aici

„Sfinții Neofit și Meletie au răspuns chemării lui Dumnezeu și, lucrând cu smerenie și multă râvnă, au primit darul rugăciunii și al povățuirii sufletelor”

3 Septembrie 2023 / Viața Eparhiei

„Acești iubitori de Dumnezeu, Sfinții Neofit și Meletie, au primit de la Dumnezeu darul rugăciunii și al povățuirii sufletelor, devenind, pentru obștea monahală și mulțimea ucenicilor lor, pilde de smerenie și de înfrânare, luminându-i pe calea mântuirii, care este unirea omului cu Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 3 septembrie, la Mănăstirea Stânișoara.

Înaltpreasfinția Sa a reliefat în cuvântul de învățătură împărtășit obștii monahale că „Sfinții Neofit și Meletie au răspuns chemării Mântuitorului Hristos în a-I urma și, lucrând cu smerenie și multă râvnă, au primit cununa sfințeniei și s-au învrednicit de binecuvântarea lui Dumnezeu, Care a spus: „Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău (Matei XXV, 21)”.

Simţind în sufletul lor dorul arzător de Hristos de care vorbea psalmistul: „în ce chip doreşte cerbul izvorul apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule” (Psalmul XLI, 1), s-au retras din lume în liniștea rugăciunii și au trăit în simplitate, însă lumea i-a căutat pentru darul povățuirii pe care l-au primit de la Dumnezeu.

Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui” (Psalmul LXVII, 36), căci prin rugăciune neîntreruptă și prin multe osteneli, Sfinții Neofit și Meletie și-au împrietenit sufletele cu înfrânarea şi cu dragostea. Și înfrânarea a risipit patimile, iar dragostea a fost arvună a bucuriei cerești, împlinind îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos (...). Şi umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă … cum se cuvine sfinţilor” (Efeseni IV, 32; V, 2-3).

Cei născuţi din Duhul se cunosc după roadele Duhului, învață Sf. Maxim Mărturisitorul, iar chipurile Sfinților Neofit și Meletie strălucesc cu adevărat și contrastează îmaginea acelor lucrători răi, leneși și lacomi, care nu au înțeles lucrarea și slujirea la care i-a chemat Dumnezeu.  

De aceea, Sfinții Neofit și Meletie ne învață să vedem viaţa şi tot ceea ce ne înconjoară prin ochii lui Hristos, să avem o vedere curată a lucrurilor, care să nu fie afectată de egoism şi de patimi, să dobândim prin rugăciune darul discernământului, sporind duhovnicește, spre a  moșteni viața veșnică”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: