Eşti aici

Cercul pastoral-misionar „Băbeni” s-a întrunit la Parohia Mihăești I

29 Mai 2017 / Administrativ

Luni, 29 mai 2017, în Protopopiatul Râmnicu-Vâlcea, la Parohia Mihăești I, din satul Măgura, comuna Mihăești, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar „Băbeni”. 

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei de Te Deum, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Tradiția iconografică românească - repere istorice din perioada medievală a picturii bisericești (secolele XIV-XVIII)”, de către părintele Sandu Marius Ionuț, preot paroh la Parohia Mihăești I.

 Părintele a subliniat că „Țările Române, aflate la confluența celor două mari culturi europene - cea răsăriteană și cea occidentală, deși se înscriu chiar de la început în aria de influență bizantină, determinată de apartenența poporului român la Biserica de rit ortodox, vor promova o artă cu caracteristici proprii, datorită asimilării succesive a elementelor preluate din aceste culturi și adaptate specificului local. Dacă stilul bizantin a fost cultivat în Țara Românească, Moldova și Transilvania în secolele XIV și XV, iar stilul post-bizantin în Țara Românească în secolele XV și XVI, odată cu epoca lui Matei Basarab (1632-1654) se poate vorbi de școli de pictură care se dezvoltă și capătă un specific național. Începând cu școala brâncovenească, formată în ultima parte a secolului al XVII-lea și şcoala post-brâncovenească din secolul al XVIII-lea, care reunesc influenţele exercitate de curentul cultural occidental, cel neo-bizantin venit din sud-estul european ortodox și cel popular românesc, sunt scoase în relief mult mai pregnant trăsăturile cele mai importante ale sufletului românesc: credința statornică, bogăția ideilor plastice și varietatea formelor de expresie stilistică, în cadrul unității unui stil propriu românesc”.

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei susținute, dezbătându-se apoi probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic şi administrativ, apărute în cadrul vieţii şi activităţii preoţilor şi enoriaşilor din parohii.

În încheiere, părintele Miulescu Radu Constantin, responsabil de lucrările cercului, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

Întrunirea preoţilor din Cercul pastoral „Băbeni” a fost un prilej de sporire a comuniunii şi de intensificare a colaborării între preoţi, manifestarea încadrându-se în rândul evenimentelor dedicate „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului ”, în Patriarhia Română. Următoarea întâlnire a preoţilor, din cadrul Cercului pastoral-misionar „Băbeni”, va avea loc în data de 4 septembrie la Parohia Ciorăști.

Alte articole despre: