Eşti aici

Slujire și filantropie în Arhiepiscopia Râmnicului. 1.884.881 lei au fost cheltuiți în scop social și educațional în anul 2023

9 Ianuarie / Administrativ

Cu binecuvântarea și sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, marți, 9 ianuarie 2024, a avut loc şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Râmnicului.

Lucrările au fost precedate de săvârșirea slujbei de Te Deum în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” de către Chiriarhul Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În continuare, în Sala Gherasim Arhiepiscopul, după prezentarea aspectelor statutare privitoare la organizarea și activitatea Adunării Eparhiale, au fost prezentate rapoartele de activitate sub aspect administrativ, cultural, educațional, economic, juridic și social-filantropic.

Arhiepiscopia Râmnicului desfășoară în prezent 45 de proiecte şi programe sociale, care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, consiliere, îngrijiri medicale și sprijin educațional copiilor şi tinerilor.

Din rapoartele prezentate a reieșit faptul că suma de 1.884.881 lei a fost folosită în scop filantropic și educațional pentru un număr de 20.972 de persoane.

  1. Activitatea administrativ-pastorală

În ceea ce privește dimensiunea pastoral-liturgică, pe parcursul anului 2023, în Arhiepiscopia Râmnicului a fost înființată o mănăstire nouă, au fost sfințite 9 locașuri de cult și au primit Sfânta Taină a Hirotoniei 13 diaconi și 12 preoți.  De asemenea, au existat șantiere în diferite stadii  de construire, consolidare și restaurare la 64 biserici, precum și lucrări de pictare sau restaurare a picturii la 27 locașuri de cult (aflate în diferite etape de proiectare, execuție sau recepție).

  1. Activitatea cultural-misionară și educațională.

În anul 2023 Arhiepiscopia Râmnicului a organizat 23 simpozioane, conferințe, expoziții, lansări de carte și recitaluri.

Prin intermediul Editurii eparhiale Praxis au fost tipărite 3 volume teologice și 27 broșuri, monahologhioane și pliante, revistele Praxis și Martyria, cea din urmă bucurându-se de prezența, în colegiul de redacție, a unor personalități din Academia Română, Academia Georgiei, de la instituții teologice din Grecia, Bulgaria, SUA, Liban, alături de profesori ai facultăților de teologie din țară.

Pe plan educațional, s-au desfășurat parteneriate și proiecte educaționale, consfătuiri și colocvii la care au participat preoți și profesori de Religie care desfășoară o activitate didactică și spirituală în rândul tinerilor. Mai mult decât atât, pentru susținerea performanței școlare și prevenirea abandonului școlar, 5170 elevi au primit rechizite, fișe de lucru și auxiliare didactice în cuantum de 161.020 lei.

Arhiepiscopia Râmnicului a organizat 35 de tabere și școli de vară, la care au participat 420 de tineri, valoarea proiectelor însumând 151.250 lei și a oferit 9 burse universitare și postuniversitare și 20 burse pentru elevi, în cuantum de 120.000 lei și 5 burse sociale în valoare de 15.000 lei.

  1. Activitatea social-filantropică

În decursul anului 2023 prin Sectorul Social al Arhiepiscopiei Râmnicului au fost acordate ajutoare financiare unui număr de 5455 persoane în valoare de 459.643 lei și ajutoare materiale în valoare de 782.468 pentru 6.843 beneficiari. O activitate susținută au avut cele 4 cantine sociale organizate la nivelul protoieriilor, cărora se alătură Centrul de consiliere și sprijin – Serviciu social acordat în comunitate persoanelor adulte”, Centrul de consiliere și informare „Doamna Maria Brâncoveanu”, Centrul Rezidenţial Copăcelu, Centrul de Zi „Petria”, Programul „Masa pe roți”. Liga Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, a oferit ajutoare materiale în valoare totală de 100.000 lei, pentru 1250 persoane aflate în evidență, dar și pentru beneficiarii Centrelor de plasament și ai Centrelor de bătrâni din județul Vâlcea.

În cadrul Departamentului de misiune pentru rromi au continuat cele 7 programe educaționale și sociale: „Śkola si laçi – școala este bună”, „Mirro ghiozdano - Ghiozdanul meu”, „Podema tatipe - Ghetuţe călduţe”, „Av paś o Del - Vino lângă Dumnezeu”; „Aven te das duma - Copilul tău este important, vino să vorbim despre el”; „Sastipen le rromenqe - Sănătatea rromilor”; „Sastipe tirre hurdeske - Sănătatea copilului tău", care au avut 1800  beneficiari în valoare totală de  95.500.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, după reunirea comisiilor de lucru și prezentarea rapoartelor finale, a evidențiat rolul conlucrării tuturor organismelor eparhiale în vederea dinamizării activităţilor social-filantropice, îmbogățirea vieții spirituale și a culturii religioase a tuturor fiilor duhovnicești ai Arhiepiscopiei Râmnicului.

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei, fiind compusă din 30 de reprezentanți ai clerului și ai credincioșilor mireni, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni.

Alte articole despre: