Eşti aici

Te Deum la împlinirea a 631 de ani de la actul ctitoricesc înfăptuit de Voievodul Mircea cel Bătrân pentru Mănăstirea Cozia

21 Mai 2019 / Cultural

Două hrisoave  emise la  20 mai 1388 dau mărturie pentru totdeauna asupra actului ctitoricesc înfăptuit de Voievodul Mircea cel Bătrân, rămânând totodată şi reper al existenţei unor localităţi de pe malurile Oltului.  În primul dintre acestea, voievodul-ctitor afirmă: „Am voit domnia mea de am ridicat din  temelie  o  mănăstire  în  numele  Sfintei Troiţe, în locul ce se cheamă Călimăneşti, la Olt".  Hrisovul este totodată și actul de atestare a localității Călimănești din județul Vâlcea. În cel de-al doilea continuă:  „De aceea, am binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire în numele Sfintei şi de viaţă Începătoarei şi Nedespărţite Troiţe, dumnezeire nezidită ... la locul numit Nucet pe Olt, adică Cozia". 

La împlinirea a 631 de ani de la actul ctitoricesc înfăptuit de Voievodul Mircea cel Bătrân, la Mănăstirea Cozia a fost săvârșită slujba de Te Deum la care au participat și oficialitățile orașului Călimănești.

Amintind rolul determinat pentru istoria comunității din Călimănești al actului dat de Mircea cel Bătrân dar și cel monahismului de pe Valea Oltului, părintele Iulian Petre Lixandra a subliniat că „ organizarea monahismului, ctitorirea unor biserici, mănăstiri, de către voievozi şi boieri înstăriţi, după modelul bazileilor bizantini de altădată, a însemnat dezvoltarea economică a localităților învecinate, a moșiilor aflate în administrarea acestora dar şi dezvoltarea unei artei româneşti de factură bizantină, pe care s-au grefat elemente de artă populară ori anumite elemente ale artei apusene, ajungându-se la o creaţie nouă, cu trăsături proprii, la o artă specific românească. Noile mănăstiri au fost înzestrate  cu proprietăţi şi privilegii, pentru a-şi putea îndeplini rostul lor duhovnicesc, cultural şi social, iar în perioada următoare se vor organiza aici şcoli de copişti, gravori şi pictori, ateliere tipografice, se vor înfiinţa bolniţe (aşezăminte sociale).

Activitatea duhovnicească, culturală și socială desfășurată la Mănăstirea Cozia a exercitat o influență majoră și asupra localității Călimănești care, pentru totdeauna, rămâne consemnată în istorie prin actul ctitoricesc dat de Voievodul Mircea cel Bătrân în anul 1388”.

 

Alte articole despre: