Eşti aici

Cerc pastoral-misionar la Parohia Zlătărei- Drăgășani

6 Septembrie 2018 / Administrativ

Joi, 6 septembrie, la Parohia Zlătărei din municipiul Drăgășani, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral - misionar Drăgășani.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei de Te Deum, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rolul și activitatea slujitorilor Bisericii, promotori ai unirii românilor din anii 1600, 1859 și 1918”, de către părintele Gheorghe Petcu .

În cuvântul său, părintele a evidențiat contribuția majoră pe care au avut-o slujitorii Bisericii Ortodoxe Române în promovarea unității spirituale a neamului românesc, cultivând în sufletele credincioșilor conștiința că au aceeași obârșie ca neam, aceeași limbă şi aceeași credință creștină: „În decursul istoriei noastre, n-a existat o unitate politico - teritorială a tuturor românilor, ci doar una de limbă, de credință și de cultură, dar care a constituit un factor esențial în pregătirea unirii românilor. De la Patriarhul Miron Cristea, care a participat la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918 și care a făcut parte din delegația românilor transilvăneni care a prezentat actului Unirii la București, până la fiii acestui neam care și-au jertfit tinerețea și viața, de la episcopi, preoți, monahi și monahii, până la credincioșii de rând, care au activat neobosit pe front și în spitale pentru alinarea suferințelor, toți au dovedit credință nezdruncinată și jertfă. Biserica Ortodoxă a luptat, alături de personalitățile politice, pentru înfăptuirea unui măreț ideal, acela al unirii românilor într-un singur stat independent și creștin. Oamenii Bisericii au acţionat prin cuvânt şi faptă, prin predică şi pastorală, prin îndemn şi acţiune directă, prin luptă şi implicare la realizarea Unirii din 1918”, a amintit părintele Gheorghe Petcu.

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei susținute. În continuare, în prezența părintelui protoiereu Ion Făurescu, s-au dezbătut o serie de probleme administrative, fiind identificate și modalități privitoare la intensificarea activităților social-filantropice și misionar-pastorale la nivelul parohiilor.

Alte articole despre: