Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Păcatul aduce cu sine o învârtoşare a inimii, întunecă mintea şi perverteşte voinţa, iar toate acestea provoacă o închidere egoistă în sine a omului”

1 Noiembrie 2020 / Viața Eparhiei

„Fiecare credincios este chemat, personal, să se facă părtaș de darurile împărtășite din nesfârșita milostivire a lui Dumnezeu, dar, în același timp, să-și manifeste recunoștința ca act al iubirii sale jertfelnice care trebuie să fie după chipul iubirii Lui faţă de noi, să fie numaidecât o iubire faţă de semeni”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite duminică, 1 noiembrie, la Parohia Tomșani din Protopopiatul Horezu.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa l-a hirotonit pe noul preot al Bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil  din localitatea Tomșani, părintele Mihai Cârțan.

Tâlcuind pericopa evanghelică a Bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, Chiriarhul Râmnicului a arătat că „numai răutatea sufletului şi moleşirea voinţei sunt o piedică pentru virtute, după cum ne încredințează și Sfântul Ioan Gură de Aur.

Bogatul nemilostiv, deși se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit, rămâne un anonim în împărăția lui Dumnezeu și își refuză, prin nelucrarea virtuților, bucuria comuniunii veșnice. Sfântul Grigorie Palama ne învață că omul, „nelepădând aplecarea spre cele rele, care aduce chipului lui Dumnezeu urâciune pricinuitoare de necinste, se înstrăinează, se depărtează de Dumnezeu şi de fericirea şi viaţa cea adevărată”. Păcatul aduce cu sine o învârtoşare a inimii, întunecă mintea şi perverteşte voinţa, iar toate acestea provoacă o închidere egoistă în sine a omului, ale cărui manifestări degenerează într-o iubire interesată, într-o iubire care te poartă către celălalt numai în cazul când acela îţi poate satisface propriile tale dorinţe, interesele tale proprii. Însă, vedem din pericopa evanghelică a duminicii că lipsa iubirii față de semeni aduce însingurarea care se transformă, după trecerea omului la cele veșnice, în adevărate chinuri ale iadului, pentru că te afundă în întunericul necunoştinţei, al imoralităţii şi al urii.

Să înmulțim, așadar, faptele noastre de milostenie, pentru că lumea de astăzi are tot mai multă nevoie de iubire, de revărsarea dragostei dumnezeiești și prin noi, prin fiecare. Să Îl vedem mereu pe Hristos prezent în aproapele nostru și să ne purtăm cu semenii noștri ca și cu Hristos Însuși, așa cum zice cuvântul scripturistic: „Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei XXV, 40), a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: