Eşti aici

Biserica Mănăstirii Govora
Biserica Mănăstirii Govora
Biserica Mănăstirii Bistrița
Biserica Mănăstirii Bistrița
Biserica Mănăstirii Frăsinei
Biserica Mănăstirii Frăsinei
Bolnița Mănăstirii Hurezi
Bolnița Mănăstirii Hurezi

Maica Domnului ocrotitoarea așezămintelor mănăstirești din Arhiepiscopia Râmnicului

14 August 2020 / Viața Eparhiei

Cinstirea deosebită de care Maica Domnului s-a bucurat în rândul obștilor monahale s-a arătat și prin numeroasele biserici și mănăstiri ridicate în ținutul Vâlcii.

Biserica Mănăstirii Govora cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, este construită de egumenul Paisie (1683-1715), în timpul Sfântului Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Arhitectura şi pictura religioasă conferă monumentului o valoare deosebită.

Biserica mare a Mănăstirii Bistrița, cu hramul „Adormirea maicii Domnului”, ridicată după modelul grandios al secolului al XIX-lea, a fost pictată de Gheorghe Tattarescu, lucrările fiind finalizate în anul 1856. În partea dreaptă a pronaosului actualei biserici se păstrează, încastrată în paviment, o piatră dreptunghiulară de culoare albă, sub care, probabil, se află osemintele monahului Pahomie (Barbu I Craiovescu) ctitorul şi ale celorlalţi.

Biserica mare a Mănăstirii Frăsinei. După aşezarea Sfântului Calinic în scaunul vlădicesc de la Râmnic, mănăstirea este reorganizată, introducându-se regulile monastice ale Sfântului Munte Athos. În jurul călugărilor veniţi de la Mănăstirea Cernica, obştea devine tot mai numeroasă, motiv pentru care Sfântul Calinic va ridica  biserica mare, cu hramul Adormirea Maicii Domnului şi întreg ansamblul de clădiri, în formă de cetate, sfinţindu-o în 1863. Pictura, făcută în ulei de pictorul ardelean Mişu Pop, în stilul lui Tattarăscu, a fost restaurată în anul 1968 de pictorul Aritium Avachian.

Ansamblul Biserica Bolniţă a Mănăstirii Hurezi, având hramul „Adormirea Maicii Domnului”, este ctitoria Doamnei Maria, soţia lui Constantin Brâncoveanu, din 1696-1699,  fiind situat la est de incinta principală a Mănăstirii Hurezi.  Lăcaşul, ce avea să servească drept capelă a cimitirului, este de plan dreptunghiular, cu altar şi naos, lipsind pronaosul, completată spre vest cu pridvor deschis, susţinut pe stâlpi de piatră. Turla, cu tambur poligonal, se înalţă deasupra naosului.  Pictura a fost executată de  zugravii Preda şi Nicolae. A fost stricată de turci în timpul războiului din 1787-1788, pictura fiind refăcută de către Pahomie, egumenul mănăstirii, în perioada 1793-1796.

Biserica-Bolniţă ce se află în incinta reşedinţei Arhiepiscopiei Râmnicului este ctitoria episcopului Climent, ridicată în anul 1745, ajutat fiind de cuviosul ieromonah chir Teodor şi de monahul Pahomie. Biserica are hramul Adormirea Maicii Domnului, fiind zidită în forma de corabie cu pridvor pe stâlpi în faţă, într-un stil arhitectural românesc, fiind împodobită cu o catapeteasmă de zid  şi cu icoane de valoare. 

Alte articole despre: