Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Apropierea îngerilor de Tronul slavei Preasfintei Treimi trezește în sufletele noastre dorul de Dumnezeu”

8 Noiembrie 2018 / Viața Eparhiei

„Sfinții îngeri sunt slujitori ai Preasfintei Treimi și vestitori ai voii lui Dumnezeu în lume”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, cu prilejul resfințirii picturii Bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil  de la Parohia Robești-Balota din Protopopiatul Călimănești.

Înaltpreasfinția Sa a arătat, în cuvântul de învățătură împărtășit preoților și credincioșilor, că ánghelos înseamnă în greceşte „sol”, „vestitor”, „crainic”, „trimis”. Sfinții Părinți învață despre o ierarhizare a cetelor îngerești, însă deosebirile dintre aceste cete rămân tainice pentru noi. Potrivit acestora, Serafimii şi Heruvimii sunt cei mai apropiaţi de Dumnezeu, iar Arhanghelii şi Îngerii sunt cei mai apropiaţi de oameni.

Din Sfânta Scriptură aflăm că îngerii se mișcă necontenit și slavoslovesc pe Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava lui (Isaia VI, 3), însă au avut și un important rol în istoria mântuirii, vestind oamenilor tainele lui Dumnezeu. Această dublă slujire, pe de o parte lui Dumnezeu, pe de altă parte oamenilor (dar tot la porunca lui Dumnezeu), este caracteristica definitorie a duhurilor îngereşti.

Apropierea îngerilor de Tronul slavei Preasfintei Treimi trezește în sufletele noastre dorul de Dumnezeu, ne luminează mintea și ne îndeamnă voința spre curățirea de păcate și nevoia de a ne păzi mintea cu rugăciunea, cu frica lui Dumnezeu și cu înțelepciune.

În acatistul închinat lor, Arhanghelul Mihail este numit mai-marele cetelor îngerilor celor fără de trup, slujitorul neostenit al Treimii și luminătorul cetelor celor bine mulțumitoare, iar Arhanghelul Gavriil este părtaș al minților celor ascunse și al tainelor Celui Preaînalt, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor spunându-le.

Vestitori ai tainelor lui Dumnezeu, îngerii sunt și slujitori ai oamenilor pe care îi îndrumă și îi ocrotesc, îi îndeamnă la rugăciune, de aceea Părintele Dumitru Stăniloae afirma că există o solidaritate între lumea îngerească şi cea omenească pentru mântuirea oamenilor”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: