Eşti aici

Educația – lumina iubitorilor de cunoaștere

9 Septembrie 2023 / Învățământ

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la începutul anului școlar 2023-2024.

Stimați dascăli,
Iubiți părinți,
Dragi elevi,

Anul școlar marchează, cu certitudine, timpul înveșmântat de bogăția darurilor pe care ni le oferă educația, revelând aspirația lăuntrică a omului de a căuta adevărul, de a cunoaște și de a înțelege sensul existenței, dar și tainica înflorire a vocațiilor, prin promovarea valorilor ce contribuie la dezvoltarea a noi generații de tineri. 

De aceea, pășim în noul an școlar, 2023-2024, încredințați fiind că este timpul potrivit pentru a ne împărtăși din lumina cunoașterii prin descoperirea căilor și mijloacelor pedagogice care valorizează creativitatea și entuziasmul elevilor, bucuria comunicării și comuniunii dintre dascăli și elevi, într-un dialog ce se desfășoară, uneori, dincolo de cuvinte. În felul acesta, educația devine, cu adevărat, lumina iubitorilor de cunoaștere: dascăli și elevi, dar și a tuturor acelora care participă la formarea și perfecționarea generației actuale de tineri, pentru ca, împlinind cuvântul Sfântului Apostol Pavel, să „prisosiţi: în credinţă, în cuvânt, în cunoştinţă, în orice sârguinţă și în iubirea voastră” (II Corinteni VIII, 7).

Școala este un liant al generațiilor și un spațiu destinat dobândirii valorilor nemuritoare, fapt pentru care suntem îndatorați să arătăm recunoștință dascălilor, educatori de vocație și formatori de conștiințe, dar și încredere elevilor, insuflându-le dragostea față de credință, față de Patrie și de Neam, cele ale comunității și ale familiei. Pentru aceasta ne îndeamnă Sfânta Scriptură: „pleacă urechea ta și ascultă cuvintele celor iscusiți și inima ta îndreapt-o spre știință” (Pilde XXII, 6.17)

Oferind încredere, educând cu blândețe, tact și răbdare, descoperim că „îndemnurile care dau învăţătură sunt calea vieţii” (Pildele lui Solomon VI, 23) și, astfel, așezăm în inimile tuturor nădejdea cea bună care izvorăşte dintr-o credinţă vie, încât lumina cunoașterii ne ajută spre a înainta pe calea virtuţilor și a depăși diverse provocări și obstacole ale vieții.

Îndreptându-ne atenția către voi, dragi elevi, privim cu multă nădejde către viitor și, de aceea, vă îndemnăm ca, la vârsta căutării şi a marilor idealuri, să descoperiți bogăția și sensul darurilor pe care Dumnezeu le-a așezat în inimile voastre, ale colegilor, ale profesorilor și ale părinților, pentru că darul aduce cu sine mărturia iubirii Celui care îl oferă. Prețuirea și cultivarea darurilor împărtășite, intelectuale ori duhovnicești, trebuie să devină comoara voastră și, astfel, „acolo va fi şi inima voastră” (Matei VI, 21), împlinind așteptările și încrederea părinților și dascălilor, deopotrivă cu risipirea îndoielilor, îngrijorărilor și a neliniștilor de tot felul. Suntem chemați, la începutul acestui nou an școlar, să privim cu multă responsabilitate și asupra modului în care folosim darul neprețuit al libertății.

Respectarea libertății de conștiință nu trebuie să excludă datoria de a descoperi adevărata frumusețe a vieții și, de aceea, reamintim, stimați dascăli și iubiți părinți,  responsabilitatea noastră comună, a Bisericii, a Familiei și a Școlii, de a-i căluzi pe tineri pe calea adevărului și a binelului.

Biserica încurajează copiii şi tinerii să-şi trăiască viaţa în comuniune, spre a dobândi deopotrivă lumina cunoașterii și viața luminată de credință.

Cu dragoste părintească, binecuvântăm pe toţi elevii, părinţii, învățătorii și profesorii, la începutul anului şcolar 2023-2024 și Îl rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să reverse asupra tuturor duhul înțelepciunii și al înțelegerii, spre a ne împărtăși din cele bune și folositoare!

† Varsanufie,

Arhiepiscopul Râmnicului

Alte articole despre: