Eşti aici

„Sfântul Ierarh Nectarie rămâne model de statornicie în dreapta credință și icoană a curajului de a mărturisi Adevărul”

9 Noiembrie 2022 / Viața Eparhiei

„Dumnezeu, pentru rugăciunile sfinților, tămăduiește toate neputințele omului credincios, atrăgând spre bine gândirea, voința, simțirea și toată lucrarea lui”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie, ocrotitorul Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „pentru Sfântul Ierarh Nectarie, creștinul este omul care urmărește să se asemene lui Dumnezeu, pentru a trăi veșnic în Împărăția Lui. I-a învățat deopotrivă pe toți fiii săi duhovnicești că omul nu se poate apropia de Dumnezeu decât prin credință, căci tainele Lui sunt mai presus de cuget. Credința este o lucrare teandrică. Începutul este pus atât de Dumnezeu prin har, care luminează mintea omului, cât și prin libera voință a omului de a crede cele auzite. După ce omul alege să creadă cele auzite, el începe să lucreze Cuvântul lui Dumnezeu, până la simțirea prezenței lui Dumnezeu, care este forma cea mai înaltă a credinței.

În încercările vieții sale, Sfântul Nectarie a ales calea rugăciunii neîncetate, smerenia, postul și milostenia, încât i-a adus pe mulți la dreapta credință, revărsând în jurul său pacea și bucuria slujirii lui Dumnezeu.

Sfântul Ierarh Nectarie rămâne însă și un model de statornicie în dreapta credință și icoană vie a curajului de a mărturisi Adevărul, nebăgând în seamă defăimarea și osândirea unora. A căutat să-i călăuzească duhovnicește pe cei din jurul său, pe care  i-a privit ca împreună-călători spre Împărăția cerurilor și i-a îndemnat spre lucrarea virtuților, făcându-se pildă de smerenie, de îndelungă răbdare și iubire necondiționată față de aproapele, făcând milostenie și îngrijindu-se de cei năpăstuiți.

Astfel a dobândit Sfântul Nectarie nezdruncinata nădejde în Cuvântul lui Dumnezeu, pe care a împletit-o cu lucrarea poruncilor și a ajuns la cunoașterea nemijlocită a tainelor celor mai presus de minte.

Dumnezeu l-a învrednicit cu darul facerii de minuni, iar credincioșii oferă mărturia autentică a faptului că în Biserică sfinții sunt în permanență ocrotitori și mijlocitori tuturor acelor care așază în viețile lor lumina credinței”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.

Alte articole despre: