Eşti aici

„Pentru a trăi în comuniune cu Dumnezeu este necesară lepădarea de orice legătură cu păcatul”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la sfințirea bisericii din Covrești

19 Septembrie 2021 / Viața Eparhiei

„Ca să-L urmeze pe Mântuitorul Hristos, omul trebuie să rămână străin păcatului. Acesta a fost creat de Dumnezeu pentru a trăi în harul Său, adică fără păcat”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 19 septembrie, la sfințirea bisericii cu hramurile „Buna Vestire” și „Sfântul Ioan Rusul” din Covrești- Horezu.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a arătat că „nelepădând aplecarea spre cele rele şi supunerea sub ele, care aduce chipului lui Dumnezeu urâciune pricinuitoare de necinste, omul se înstrăinează, se îndepărtează de Dumnezeu, de fericire şi de viaţa cea adevărată.

Sfântul Luca al Crimeei învață că „Mântuitorul Hristos cere să răstignim patimile noastre, să ne răstignim pe cruce păcatele, aşa cum El a răstignit păcatele întregii lumi pe Cruce. Aceasta trebuie împlinită, căci altfel nu se poate curăţa inima, nu poate răsări în ea lumina lui Hristos. Ca să răsară soarele, este nevoie să se risipească întunericul nopţii”.

Plecând de la lepădarea de sinele păcătos, avansăm, suportând necazurile şi durerile, către unirea cu Hristos, Cel Care ne transformă tainic. „Toţi câţi s-au lepădat, de dragul vieţii evanghelice - scria Sfântul Grigorie Palama - de avuţia bunurilor, de slava oamenilor şi de plăcerile lipsite de frumuseţe ale trupului; dar nu numai atât, ci au şi întărit această lepădare prin ascultarea de cei ce au ajuns la plinirea vârstei lui Hristos (Efeseni IV, 13)”, sunt sfinții”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Alte articole despre: