Eşti aici

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie: „Sfinții arată lucrarea lui Hristos în cei care-L iubesc pe Dumnezeu și împlinesc în viața lor voia Lui”

12 Iunie 2023 / Viața Eparhiei

„Sfinţirea vieţii este darul lui Dumnezeu, Care revarsă harul Său în Biserică. Mântuitorul Hristos S-a întrupat și a sfințit firea umană, oferind omului posibilitatea de a-și deschide inima către Dumnezeu, pentru ca Sfântul Duh să Se sălășluiască în el. De aceea, spune Sfântul Grigorie Palama, «sfinții sunt chipuri vii ale lui Hristos»”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în Duminica Tuturor Sfinților la Mănăstirea Stânișoara, unde a fost cinstită Sfânta Icoană a Maicii Domnului Axion Estin.

Înaltpreasfinția Sa a accentuat că „trebuie să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul sfințeniei și să îi cinstim pe cei care au atins culmile îndumnezeirii. Sfinții sunt icoane de viaţă creştină, exemplu de smerenie și jertfelnicie, de dragoste față de Dumnezeu și de aproapele.

„Dumnezeu este atotdesăvârșit în Sine și din Sine, și El este Cel Ce dăruiește făpturii zidite, sfințenia, din plinătatea Sa”, arată Sfântul Chiril al Alexandriei. Dumnezeu este sfânt, dar sfinți trebuie să fie și toți cei ce se apropie de Dumnezeu, cum Însuși poruncește: „Întru cei ce se apropie de Mine Mă voi sfinți” (Levitic X, 3). Dumnezeu este izvorul sfințeniei și lucrătorul a toată sfințirea, însă pentru dobândirea acesteiea este necesară și lucrarea omului.

Dobândirea stării de sfinţenie este accesibilă tuturor creștinilor, căci: „după Sfântul Care v-a chemat pe voi, fiţi şi voi înşivă sfinţi în toată petrecerea vieţii. Că scris este: «Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt Sfânt»” (I Petru I, 16). Oamenii dobândesc sfințenia întrucât înaintează în comuniune de credință și iubire față de Dumnezeu. Sfinții Îi urmează Celui care a ridicat pe umerii Lui păcatele întregului neam omenesc și ne-a învățat că împreună cădem și împreună ne ridicăm, în taina iubirii care ne unește pe toți.

Este necesară, însă, o anumită disponibilitate din partea omului de a se despătimi și a înainta în virtute, spre a se uni cu Dumnezeu. Totodată, sfinții arată lucrarea lui Hristos în cei care-L iubesc pe Dumnezeu și împlinesc în viața lor voia Lui, răspunzând astfel iubirii Sale veșnice. De aceea Îi cerem lui Dumnezeu să ne dea puterea de a-L sfinți în noi, prin credința și faptele noastre, care sunt o mărturie și o predică vie înaintea tuturor neamurilor, cum învață Părintele Dumitru Stăniloae: „Mărturisim că El este izvorul sfințeniei, cerând ca prin împărtășirea noastră de ea să se sfințească și de către noi, și de către toți cei ce ne văd, numele Lui. Îi cerem doar puterea să facem văzută, prin sfințirea noastră dăruită de El, sfințenia Lui. Îi cerem să-I putem da cele ale Sale dintru ale Sale”.

La starea de sfințenie putem ajunge gândind și trăind întru toate, așa cum a gândit și a trăit Fiul lui Dumnezeu întrupat”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Alte articole despre: