Eşti aici

Biserici de lemn

Biserica Adormirea Maicii Domnului din cătunul Grămești, comuna Costești

28 Iulie 2016 / Cultural

În cătunul Grămeşti se află biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica a fost ridicată din lemn în perioada 1664-1665 de către mitropolitul Ştefan al Ungrovlahiei, pe fundaţiile unei alte biserici, probabil chiar pe locul unde mitropolitul Ştefan îşi îngropase mama, originară din Grămeşti.  

A fost construită din grinzi de stejar, îmbinate în coadă de rândunică şi puse pe talpă mai groasă, sprijinită pe un soclu de piatră, având înfăţişarea unei case ţărăneşti, cu prispă şi stâlpi frumos ciopliţi.  Se păstrează în forma sa originală, cu excepţia ferestrelor, ca element deosebit apărând nişa proscomidiei, triunghiulară şi scoasă în afară ca o colivie sprijinită pe două console profilate.

Unicitatea ei constă în intrarea de pe partea dreaptă, pe o scară de piatră solid construită. În interior a fost pictată în „tempera pe un strat de preparaţie realizat din îmbrăcarea suportului de lemn cu pergament”, probabil de către Bogdan Zugravul, care se semna pe o icoană în 1668.

Iconografia catapetesmei este de dată mai recentă, fără o valoare artistică deosebită. Din zestrea originală subliniem o icoană a Maicii Domnului din 1779, uşile împărăteşti din 1802 şi icoana Sfântului Nicolae, de aceeaşi factură. De remarcat este faptul că icoanele împărăteşti de pe tâmplă datează, după cum precizează inscripţia de pe icoana de hram, din anii 1665-1666: „Aceste sfinte icoane dempreună şi biserica făcutu-le-au mitropolitul Kr Ştefan, 7174”. Aurelian Sacerdoţeanu a semnalat şi o icoană care înfăţişează „prăznicarul Botezului, fost la tâmplă”, cu inscripţia: „Leat 7177 (1668/69), m(esi)ţa noem(vrie) 6 dni. Zugraf Bogdan, pop Stan greaşnic (păcătorul)”.

Alte articole despre: