biserici de lemn

  • Biserica Cuvioasa Parascheva din satul Igoiu

    Biserica Cuvioasa Parascheva din satul Igoiu, comuna Alunu, reprezintă o ctitorie moşnenească, asemenea majorităţii locaşelor de cult din Oltenia veacului al XVIII-lea. Crucea veche, situată lângă biserică, descoperă faptul că a fost înălţată între anii 1751-1752 de către Teodor Monahul şi meşterul pietrar Gheorghe.

    13 Octombrie 2017
  • Biserica Adormirea Maicii Domnului din cătunul Grămești, comuna Costești

    În cătunul Grămeşti se află biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica a fost ridicată din lemn în perioada 1664-1665 de către mitropolitul Ştefan al Ungrovlahiei, pe fundaţiile unei alte biserici, probabil chiar pe locul unde mitropolitul Ştefan îşi îngropase mama, originară din Grămeşti.  

    28 Iulie 2016